Οι εξετάσεις στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου:

  • Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος
  • Xημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων
  • Διασφάλιση Ποιότητας Ελέγχου και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

 Θα γίνουν ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Skype for Business  σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην σελίδα του Τμήματος Χημείας.

  • Μια ημέρα πριν την εξέταση θα σας αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος (link).
  • Πριν από την έναρξη της εξέτασης πρέπει να μπείτε στο link με τη χρήση  του  ιδρυματικού  σας λογαριασμού.
  • Η διαδικασία  ταυτοποίησης  του  εξεταζόμενου  γίνεται  με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.