Επισυνάπτεται ανακοίνωση που αφορά τις δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019 ΠΜΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ