Ανακοινώνεται

ότι την Παρασκευή 23-08-2019,

με εντολή του Προέδρου του Τμήματος Χημείας, η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή επειδή θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος, λόγω της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης.