Η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας στη συνεδρίασή της αριθμ.  681/21-1-2019 ενέ­κρινε την εγγραφή του μοναδικού επιτυχόντα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων κ. Μάρτση Θεόφιλου, πτυχιούχου του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., επειδή συγκέντρωσε Μ.Ο. βαθμο­λογίας 48,5 μονάδες.

Από τους πέντε υποψήφιους που υπέ­βαλαν αίτηση, προσήλθαν και συμμετείχαν στα τρία μαθήματα (Γενικά Μαθηματικά, Φυσική και Ανόργανη Χημεία) μόνο τρεις, οι υποψήφιοι στην κατηγορία των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. κ.κ. Μάρτσης Θεόφιλος και Τανίδης Νικόλαος και ο υποψήφιος στην κατηγορία των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. κ. Σταματίου Χαρίλαος, ενώ οι κ.κ. Κουβαλάκη Χρυσούλα και Βαμβακά Αικατερίνη δεν προσήλθαν στις εξετάσεις.