Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα σπουδών στο ITMO University της Ρωσίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα: https://int.itmo.ru/en/opportunities_for_applicants