ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ 25-05-2020 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ