ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ 23-07-2020 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ