ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ 23-07-2019 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ