Ακολουθεί επισυναπτόμενη η ανακοίνωση:

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ