Ακολουθεί επισυναπτόμενη η ανακοίνωση:

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ