Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσει διαγωνισμό  για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Χημείας, σε πτυχιούχο/διπλωματούχο Τμήματος Χημείας / Χημικής Μηχανικής, ελληνικού Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου ή ισοτίμου Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα της Δωρεάς-Κληροδοτήματος Π. Γραμματικάκη.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 6 Μαΐου 2020.

Χημεία-Δωρεά-Κληροδότημα Γραμματικάκη

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα

τηλ.: 210.3664736

fax: 210.3664723