Η AIESEC σου δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψεις τις δυνατότητες σου, να αναπτύξεις δεξιότητες στην επικοινωνία, τη
συνεργασία, τις πωλήσεις ή και το μάρκετινγκ.

Recruitment AIESEC ΑΠΘ