ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ COVID-19

Ορκωμοσία

12 Μαρ 2020|

Σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 ΚΥΑ/10-3-2020 απαγορεύονται τελετές, [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περισσότερες Ανακοινώσεις