Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2020
Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. ΑΠΘ

Τρίτη Ανακοίνωση
Πρόσκληση – Υποβολή Περιλήψεων
Δήλωση Συμμετοχών

Ανακοίνωση 7ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας

Διοργάνωση
Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεν. & Δυτ. Μακεδονίας

 

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί βήμα για τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον έλεγχο, τη διαχείριση και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος καθώς και με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο συνέδριο παρουσιάζεται το έργο που επιτελείται σε θέματα περιβάλλοντος στην Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων. Εχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη παρουσίαση των  περιβαλλοντικών ζητημάτων, την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, τη διατύπωση προτάσεων για την προστασία και βελτίωση
του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.