4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΘ

ΤΙΤΛΟΣ : «Έρευνα, η προοπτική για την ανάπτυξη»

20-21 MAΡTΙΟΥ 2021, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Oδηγίες για προφορικές και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις

 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-poster). Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου.

 

Οδηγίες προφορικής παρουσίασης:

  1. Μέγιστη διάρκεια κάθε προφορικής παρουσίασης είναι τα 15 λεπτά.
  2. Η συζήτηση επί των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε τηλε-συνεδρίασης.
  3. Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft PowerPoint.
  4. Οι ομιλητές πρέπει να συνδεθούν στη συνεδρία όπου ανήκει η εισήγησή τους τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξή της και να παρουσιάσουν την εργασία τους με διαμοιρασμό της οθόνης τους.

 

 

Οδηγίες παρουσίασης ηλεκτρονικά αναρτημένης ανακοίνωσης (e-poster):

  1. Κάθε e-poster αναφέρεται με τη θεματική ενότητα κι έναν αριθμό όπως θα εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου
  2. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ενότητα στο πρόγραμμα του συνεδρίου για την παρουσίαση των e-poster. Προαιρετικά, μπορεί να γίνει σύντομη ηχογραφημένη παρουσίαση σύμφωνα με τις οδηγίες προετοιμασίας και υποβολής ανακοινώσεων για ηλεκτρονική ανάρτηση
  3. Στη διάρκεια του Συνεδρίου, τα e-poster θα βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα  https://sites.google.com/gapps.auth.gr/4th-student-conf-chem-authαπ’ όπου θα είναι δυνατή η παρακολούθησή τους
  4. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι συνδεδεμένος κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης από το πρόγραμμα παρουσίασης των αναρτημένων ανακοινώσεων (e-poster) για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους συνέδρους.
  5. Οι προς ηλεκτρονική ανάρτηση ανακοινώσεις πρέπει να υποβληθούν με e-mail (έως δύο συνημμένα) στη διεύθυνση: chem.auth@gmail.com μέχρι τις 14-3-2021

 

 

Όλες οι πληροφορίες ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://4chemauth.wordpress.com