Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το πρόγραμμα για το 3ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών του ΑΠΘ και της ημερίδας για τα 150 χρόνια του Περιοδικού Πίνακα των χημικών στοιχείων.

Πρόγραμμα Συνεδρίου