Ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «eκπ@ιδευτικός κύκλος» και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας διοργανώνει το 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής, με θέμα: «Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση».

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές στο Συνέδριο και την υποβολή εργασιών προς κρίση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου https://iecat.educircle.gr (επιλογή «Εγγραφή-Υποβολή Εργασιών»), σύμφωνα με τις οδηγίες και το σχετικό υπόδειγμα υποβολής εργασιών (template).

IECAT2020 Μήνυμα