Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, ακαδ. έτους 2020-2021, και παρακαλούμε να τις προωθήσετε προς κάθε ενδιαφερόμενο.

  • Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική
  • Περιβαλλοντική Βιολογία
  • Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία
  • Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 30 Απριλίου 2020

 

Οι συνεντεύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που αναγράφονται παρακάτω:

Δ-ΠΜΣ Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική :

· Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 (προσωπικές συνεντεύξεις) και

· Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (συνεντεύξεις σε 11μελή επιτροπή)

ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία:

· Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (προσωπικές συνεντεύξεις) και

· Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 (συνεντεύξεις σε 9μελή επιτροπή)

Δ-ΠΜΣ Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία:

· Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 (προσωπικές συνεντεύξεις) και

· Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 (συνεντεύξεις σε 8μελή επιτροπή)

ΠΜΣ Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία:

· Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 (προσωπικές συνεντεύξεις)

· Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 (συνεντεύξεις στην ολομέλεια του ΠΜΣ)

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί στα e-mail των υποψηφίων από τη γραμματεία

ΠΜΣ.ΜΒΒ 2020

ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία 2020

ΠΜΣ.Π.Β 2020

ΠΜΣ ΜΕΒΦ-ΠΒ 2020