Αγαπητοί Συντονιστές ECTS,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει 
θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 20 Οκτωβρίου έως 22 Νοεμβρίου 2021.

Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:  
https://eurep.auth.gr/el/node/2176