Από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο:

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 21o Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χημείας το οποίο θα λάβει χώρα στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Αμφιθέατρο Μαρία Μανασσάκη) στο διάστημα 15-17 Μαΐου 2019.

Επισυνάπτονται η αφίσα και η προκήρυξη του συνεδρίου:

Αφίσα

Προκήρυξη