Η EEKX-KB ανακοινώνει τη διοργάνωση του

19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Χημείας

στην Αθήνα στις 4-6 Νοεμβρίου 2021

***

The Greek Society of Clinical Chemistry /Clinical Biochemistry

announces the 19th National Congress

on 4-6 November 2021 in Athens

Το ΔΣ της ΕΕΚΧ-ΚΒ σας εύχεται ολόψυχα

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα!

eekx-kb2021.gr

Abstract submission form will open soon

Rewatch your favorites or catch up ones you may have missed!

Virtual congress of 2020

https://www.conferre.tv/klxm2020