Πιο κάτω θα βρείτε ένα ενημερωτικό δελτίο για το 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου-Ελλάδας. Επιπλέον επισυνάπτονται η αναλυτική ανακοίνωση του Συνεδρίου με όλες τις πληροφορίες, η δήλωση συμμετοχής και οδηγίες για τις περιλήψεις

Το υλικό αυτό είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Registration Form(1)

OdigiesAbstract

Conference_Flyer_2