Σας ενημερώνουμε για το Διατμηματικό Πρόγραμμα της έδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη.

Ακολουθεί συνημμένο αναλυτικό πρόγραμμα με τα θέματα εισηγήσεων, που αναφέρεται στο Διατμηματικό Διεπιστημονικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα, με τίτλο «Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις». Tο πρόγραμμα προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από το Τμήμα Ψυχολογίας με κωδικό ΨΥ-678 και πιστώνεται με 6ΠΜ.

Διατμηματικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα