Θεσσαλονίκη,  16/7/2021

 

 

A  N  A  K  O  I  N  Ω  Σ  H

 

        Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 19-7-2021 δε θα λειτουρ­γήσει η Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, λόγω προγραμ­μα­τισμένης διακοπής ρεύματος για εργασίες συντήρησης που πρόκειται να διεξαχθούν.

 

 

Από τη Γραμματεία