Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Χημικού Τμήματος (4ου εξαμήνου και όσοι άλλοι το χρωστούν) που θα ασκηθούν στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι να προσέλθουν στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας για παραλαβή εργαστηριακών θέσεων και έναρξη ασκήσεων σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

Α΄ Τμήμα

    Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00

Επώνυμο από ΜΟ – Ω

Πρόγραμμα άσκησης: Δευτέρα: 15:00 – 19:00

 

Β΄ Τμήμα

    Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00

Επώνυμο από Α – ΜΙ

 Πρόγραμμα άσκησης: Πέμπτη: 11:00 – 15:00

 

Όλοι οι ασκούμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν το Εργαστηριακό Φροντιστήριο, το οποίο θα γίνεται κάθε Παρασκευή και ώρα 12:00 – 14:00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του παλαιού Χημείου.

 Προϋπόθεση έναρξης ασκήσεων η εγγραφή τους στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (γρ. 316).  Απαραίτητη φωτογραφία.

 

Από το Εργαστήριο