Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ > Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη
   
 
 
 Δενδρινού-Σαμαρά Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Εργαστήριο: Ανόργανης Χημείας
 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
54124, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2310 997876
samkat@chem.auth.gr
 
 
Κάντε click για άνοιγμα
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ανόργανη Χημεία, Χημεία Ενώσεων Συναρμογής,  Βιοανόργανη Χημεία, Σύνθεση και μελέτη μαγνητικών Νανοσωματιδίων. Ειδικότερα:

  • Σύνθεση, μελέτη και βιολογική συμπεριφορά  συμπλόκων ενώσεων μικρής πυρηνικότητας χαλκού, μαγγανίου, κοβαλτίου με μικτούς δότες τρίποδες και κορεσμένα θειοφαινικά οξέα.
  • Μονομοριακοί μαγνήτες μαγγανίου, κοβαλτίου.
  • Σύνθεση και μελέτη μαγνητικών νανοσωματιδίων κατάλληλα για βιοϊατρικές εφαρμογές όπως διαγνωστικές τεχνικές (Μαγνητική Tομογραφία) και θεραπεία (Υπερθερμία).
  • Νανοσωματίδια χαλκού: Σύνθεση, χαρακτηρισμός και βιολογική μελέτη. Αλληλεπίδραση με το DNA, Αντιμικροβιακή συμπεριφορά
 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1. K. Giannousi, K. Lafazanis, J. Arvanitidis, A. Pantazaki, C. Dendrinou-Samara 
"Hydrothermal synthesis of copper based nanoparticles: Antimicrobial screening and interaction with DNA", J. Inorg. Biochem., 133, 24–32, (2014)
2. M. Menelaou, K. Georgoula, K. Simeonidis, C. Dendrinou-Samara 
"Evaluation of nickel ferrite nanoparticles coated with oleylamine by NMR relaxation measurements and magnetic hyperthermia", Dalton Trans., 43 (9, 3626 - 3636, (2014)
3. V. Georgiadou, C. Kokotidou, B. Le Droumaguet, B. Carbonnier, Th. Choli-Papadopoulou, C. Dendrinou-Samara  
"Oleylamine as a beneficial agent for the synthesis of CoFe2O4 nanoparticles with potential biomedical uses", Dalton Trans, DOI:1, 000, (2014)
4. Z. Iatridi, V. Georgiadou, M. Menelaou, C. Dendrinou-Samara, G. Bokias 
"Application of hydrophobically modified water-soluble polymers for the dispersion of hydrophobic magnetic nanoparticles in aqueous media", Dalton Trans. DOI: 10.1039/C4DT00393D, , 000, (2014)
5. V. Tangoulis, M. Skarlis, C.P. Raptopoulou, V. Psycharis, C. Dendrinou-Samara 
"From molecular magnets to magnetic nanomaterials: Deposition of Co7 single-molecule magnet; Theoretical investigation of the exchange interactions", Eur. J. Inorg. Chem., 000, 000, (2014)
6. S. Karastogianni, C. Dendrinou-Samara, El. Ioannou, C. P. Raptopoulou, D. Hadjipavlou-Litina, S. Girousi 
"Synthesis, characterization, DNA binding properties and antioxidant activity of a manganese(II) complex with NO6 chromophore", J. Inorg. Biochem., 118, 48–58 , (2013)
7. K. Vamvakidis, D. Sakellari, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara 
"Size and compositional controlled manganese ferrite nanoparticles with enhanced magnetization", J. Nanopart. Res., 15(6), art No 1743, (2013)
8. S. R. Hosseinian, V. Tangoulis, M. Menelaou, C. P. Raptopoulou, V. Psycharis, C. Dendrinou-Samara 
"Defective dicubanes of CoII/CoIII complexes with triethanolamine and N-donors", Dalton Trans, 42 (1, 5355 - 5366, (2013)
9. K. Giannousi, I. Avramidis, C. Dendrinou-Samara 
"Synthesis, characterization and evaluation of copper based nanoparticles as agrochemicals against Phytophthora infestans", RSC Adv., 3, 21743–21752 , (2013)
10. A. Chalkidou, K. Simeonidis, M. Angelakeris, T. Samaras, C. Martinez-Boubeta, Ll. Balcells, K. Papazisis, C. Dendrinou-Samara, O. Kalogirou  
"In vitro application of Fe/MgO nanoparticles as magnetically mediated hyperthermia agents for cancer treatment", J. Magnetism & Magnet. Mat., 323, 775–780 , (2011)
11. O. Kalogirou, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, S. Mourdikoudis, K.Simeonidis, K. Gloystein, A. Vilalta-Clemente, I. Tsiaoussis 
"The effect of composition and structural ordering on the magnetism of FePt nanoparticles", J. Nanosci. Nanotechnol., 000, 000, (2010)
12. A. Kotoulas, M. Gjoka, K. Simeonidis, I. Tsiaoussis, M. Angelakeris, O. Kalogirou, C. Dendrinou-Samara 
"The role of synthetic parameters in the magnetic behavior of relative large hcp Ni nanoparticles", J. Nanopart. Res. , 000, 000, (2010)
13. T. Afrati, C. Dendrinou-Samara, C. Raptopoulou, A. Terzis, A. A. Pantazaki, D. P. Kessissoglou 
"Copper inverse-9-Metallacrown-3 compounds interacting with DNA ", Dalton Trans., 39, 765-775, (2010)
14. C. Dendrinou-Samara, C. A. Muryn, F. Tuna, R. E. P. Winpenny  
"Νon-oxido mixed-valence MnII6MnIII4 cluster with benzoate, triethanolamine and phosphonate-bridged ligands", Eur. J. Inorg. Chem., 20, 3097-3101, (2010)
15. S. Mourdikoudis, K. Simeonidis, K. Gloystein, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, F. Tuna, O. Kalogirou 
"Size-induced effects in wet-chemically synthesized CoPt3 nanoparticles", J. Nanosci. Nanotechnol, 10, 1-6, (2010)
16. T. Afrati, C. Dendrinou-Samara, C. P. Raptopoulou, A. Terzis, V. Tangoulis, A. Tsipis, D. P. Kessissoglou 
"Experimental and theoretical study of the antisymmetric magnetic behaviour of Copper inverse-9-Metallacrown-3", Inorg. Chem., , 47, 7545-7555, (2008)
17. A. Dimitrakopoulou, C. Dendrinou-Samara, A. A. Pantazaki, M. Alexiou, E. Nordlander, D. P. Kessissoglou  
"Synthesis, structure and interactions with DNA of novel tetranuclear, [Mn4(II/II/II/IV)] mixed valence complexes ", J. Inorg. Biochem. , 102, 618-628, (2008)
18. C. Zaleski, Tsu-Chen Weng, C. Dendrinou-Samara, M. Alexiou, P. Kanakaraki, Wen-Yuan Hsieh, J. Kampf, J. Penner-Hahn, V. Pecoraro, D. P. Kessissoglou  
"Structural and Physical Characterization of Tetranuclear [MnII3MnIV] and [MnII2MnIII2] Valence-Isomers Manganese Clusters", Inorg. Chem.,, 47, 6127-6136, (2008)
19. K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, I. Tsiaoussis, C. Dendrinou-Samara, M. Angelakeris, O. Kalogirou 
"Thermal treatment effects in the self-assembly of FePt nanoparticle arrays", J. Magnetism & Magnet. Mat, 320, 2665– 2671, (2008)
20. V. Tangoulis, D. Panagoulis, C. P. Raptopoulou, C. Dendrinou-Samara 
"Low-dimensional Copper(II) complexes triply bridged with azide/carboxylate/ dmso showing very strong ferromagnetic interaction and influence of dipolar fields at low temperatures: A Quantum Monte Carlo Magnetic Study", Dalton Trans., , 3, 1752 – 1760, (2008)
21. K. Simeonidis, S. Mourdikoudis, M. Moulla, I. Tsiaoussis, C. Martinez-Boubeta, M. Angelakeris, C. Dendrinou-Samara, O. Kalogirou 
"Controlled synthesis and phase characterization of Fe-based nanoparticles obtained by thermal decomposition", J. Magnetism & Magnet. Mat., , 316, 1-4, (2007)
22. D. Panagoulis, E. Pontiki, E. Skeva, C. Raptopoulou, S. Girousi, D. Hadjipavlou-Litina, C. Dendrinou-Samara 
"Synthesis and pharmacochemical study of new Cu(ΙΙ) complexes with thiophen-2-yl saturated and α, β unsaturated substituted carboxylic acids", J. Inorg. Biochem., , 107, 623-634, (2007)
23. C. M. Zaleski , E. C. Department , C. Dendrinou- Samara, M. Alexiou , J. W. Kampf, D. P. Kessissoglou , M. L. Kirk , V. L. Pecoraro  
"Metallacryptate Single-Molecylar Magnets: The effect of Lower Molecular Symmetry on Blocking Temperature", J. Amer. Chem. Soc., , 127, 12862-12872, (2005)
24. C. Dendrinou-Samara, C. M. Zaleski, A. Evagorou, J. Kampf, V. L. Pecoraro, D. P. Kessissoglou 
"A cationic 24-MC-8 Manganese cluster with ring metals possessing three oxidation states [MnII4MnIII6MnIV2(m4-O)2(m3-O)4(m3-OH)4(m3-OCH3)2(pko)12](OH) (ClO4)3", Chem. Comm., -, 2668, (2003)
25. C. Dendrinou-Samara, M. Alexiou, C. M. Zaleski, J. Kampf, M. L. Kirk, D. P. Kessissoglou, V. L. Pecoraro 
"Synthesis and magnetic properties of a metallacryptate that behaves as a Single-Molecule Magnet.", Angew. Chem. Int. ed., 42, 3763, (2003)
26. M. Alexiou, C. Dendrinou-Samara, A. Karagianni, S. Biswas, C. M. Zaleski, J. Kampf, J. Penner-Hahn, V. L. Pecoraro, D. P. Kessissoglou 
"Models for the lower S states of Photosystem II: A trinuclear mixed-valent MnII/ MnIV/ MnII complex.", Inorg. Chem., 42, 2185, (2003)
 
 Ερευνητικά Προγράμματα
1. Working group 0010 of COST D21, Δίκτυο εργαστηρίων Βιοανόργανης Χημείας.
Ευρωπαική Ένωση
2003-2007
2. Μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2003/21: “Βιολογική μελέτη συμπλόκων ενώσεων μεταβατικών μετάλλων με ligands φυτοφάρμακα”.
ΓΓΕΤ
2003-2007
3. COST D21, Synthesis and Reactivity Studies of Biomimetic Model Complexes for Active Sites of Manganese-Containing Enzymes
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
2001-2005
4. Δίκτυο Εργαστηρίων Ελέγχου και Αξιολόγησης ουσιών με βιολογικό ενδιαφέρον, OBE-net
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
2003-2005
5. Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος ΠΕΝΕΔ “Αυτοσυγκροτούμενα δίκτυα μαγνητικών νανοσωματιδίων για εφαρμογές μόνιμων μαγνητών, αισθητήρων και μέσων μαγνητικής εγγραφής”.
ΓΓΕΤ
2005-2009
6. Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II: “Guest-Host Chemistry: Σύνθεση και μελέτη υπερμοριακών, μεταλλοκορονών και μεταλλοκρυπτών υποδοχέων συμπλόκων και ιόντων. Χημική μαγνητική και βιοχημική συμπεριφορά”
ΓΓΕΤ
2005-2009
7. Μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος Marie Curie Research Training Network: “Synthesis and Orbital Magnetism of core-shell nanoparticles”.
Ευρωπαϊκή Ένωση
2005-2008
 
 Συνεργασίες
1. Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελλάδα
2. Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Τοξικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελλάδα
3. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Ελλάδα
4. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ελλάδα
5. NRCPS "Δημόκριτος", Ίδρυμα Θετικών Επιστημών
Ελλάδα
6. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Ελλάδα
7. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας
Ιταλία
8. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν, Ανν Άρμπορ
ΗΠΑ
9. Τμήμα Χημείας, Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, Ανατολικό Λάνσινγκ
ΗΠΑ
10. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο του Lund
Σουηδία
11. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού
Νέο Μεξικό
12. Τμ. Φυσικής, ΑΠΘ
Greece
13. Dep. of Chemistry, Lab. of Inorganic Chemistry, The Manchester University,
UK
 
 Εκδόσεις
1. Βιοσυναρμοστική Χημεία. Τόμος ΙΙ
Δ. Κεσίσογλου, Π. Ακρίβος, Π. Ασλανίδης, Π. Καραφίλογλου, Α. Δενδρινού-Σαμαρά, Σελ. 352 (2006)
2. Μαγνητικά Νανοσωματίδια,
Αικ. Δενδρινού-Σαμαρά, Σελ. 80 (2008)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki