Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ > Σαμανίδου Βικτωρία
   
 
 
 Σαμανίδου Βικτωρία, Καθηγήτρια
Εργαστήριο: Αναλυτικής Χημείας
 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
54124, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2310997698
samanidu@chem.auth.gr
 
 
Κάντε click για άνοιγμα
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Aνάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό οργανικών ενώσεων με χρήση Χρωματογραφικών τεχνικών, όπως: Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC), Υγρή Χρωματογραφία-Φασματομετρίας Μάζας (LC-MS/MS), Αέρια Χρωματογραφία και εφαρμογή σε κλινικά δείγματα, φαρμακευτικά σκευάσματα, τρόφιμα, περιβαλλοντικά δείγματα κ.ά, μετά από προκατεργασία, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές προκατεργασίας δείγματος (εκχύλιση στερεάς φάσης, χρήση υπερήχων, υλικών μεμβράνης, εκχύλιση διασποράς υποστρώματος κ.ά).

 

Διδακτικό αντικείμενο

 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

1) Y18-Ενόργανη Χημική Ανάλυση I (ΣΤ εξάμηνο-Τμήμα Χημείας).
Eπιστημονικό σύγγραμμα: I.Ν. Παπαδογιάννης, Β.Φ. Σαμανίδου, “Ενόργανη Χημική Ανάλυση”, σελίδες 486, Εκδόσεις Πήγασος, Θεσσαλονίκη, 2000. 2η Έκδοση, 2η Επανεκτύπωση, σελίδες 486, Εκδόσεις Πήγασος, Θεσσαλονίκη, 2011.

2) ΕΧΥ455-Μέθοδοι Διαχωρισμού στη Χημική Ανάλυση (Ζ εξάμηνο, Κατεύθυνση Β-Τμήμα Χημείας).

3) ΥΧΥ453-Ειδικές Μέθοδοι Διαχωρισμού και Χημικής Ανάλυσης (Η εξάμηνο, Κατεύθυνση Δ-Τμήμα Χημείας).
Eπιστημονικό σύγγραμμα: Ι. Στράτης, Γ. Ζαχαριάδης, Β. Σαμανίδου, Γ. Θεοδωρίδης, “Ειδικές Μέθοδοι Διαχωρισμού και Χημικής Ανάλυσης”, σελίδες 398, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2004.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1) ΜΧΥ152-Προχωρημένες Διαχωριστικές Τεχνικές στη Χημική Ανάλυση (Α εξάμηνο-Τμήμα Χημείας).

2) ΠΑΧ1311-Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία, ΕΠΕΑΕΚ (1ΕΞ/Υ-Τμήμα Χημείας).

3) ΕΡΜ1313-Ερευνητική Μεθοδολογία, ΕΠΕΑΕΚ (1ΕΞ/Υ-Τμήμα Χημείας).

 

Ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές διακρίσεις

1) Μέλος συντακτικών επιτροπών (Εditorιal Βoard) διεθνών επιστημονικών περιοδικών με κριτές

α) Pharmaceutica Analytica Acta (2011-).

β) American Journal of Advanced Food Science and Technology (2012-).

2) Μέλος διεθνών επιτροπών αξιολόγησης Διδακτορικών Διατριβών, σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

α) Amber Rehana Solangi Development of new analytical methods for 4-quinolone antibacterials and cephalosporin antibiotics  University of Sindh Jamshoro, Pakistan (May 2007). 

β) Arfana Begum Mallah Development of new analytical procedures for simultaneous determination of various metal ions using capillary electrophoresis University of Sindh Jamshoro, Pakistan (April 2011). 

 3) Βραβεία, Διακρίσεις

    Οκτωβριος 2016: Ενταξη στη λίστα με τις 50 κορυφαίες γυναίκες επιστήμονες με σημαντική επίδραση στην Αναλυτική Χημεία.

   Ιανουάριος 2017: Τιμητική διάκριση απο το ΑΠΘ, στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας που διακρίθηκαν το 2016.

Διακρίσεις φοιτητών μου

α) Υποτροφία αριστείας για το έτος 2009 της υποψήφιας Διδάκτορας κ. Ε. Ευαγγελοπούλου με θέμα “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων διάφορων αντιβιοτικών ενώσεων σε δείγματα ιχθύων με την τεχνική της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC)”.

β) Υποτροφία αριστείας για το έτος 2010 της υποψήφιας Διδάκτορας κ. Ε. Καραγεώργου με θέμα “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό διάφορων κατηγοριών αντιβιοτικών σε γάλα με HPLC με στήλες συμβατικές και νέας τεχνολογίας”.

γ) Υποτροφία αριστείας για το έτος 2012 της υποψήφιας Διδάκτορας κ. Ε. Καραγεώργου με θέμα “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό διάφορων κατηγοριών αντιβιοτικών σε γάλα με HPLC με στήλες συμβατικές και νέας τεχνολογίας”.

 

Πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις 

 1. D. Fragou, V. Samanidou, S. Njau, S. Kouidou, A. Bailey, L. Kovatsi.
  Evaluation of 5-methyl--deoxycytidine stability in hydrolyzed and non-hydrolyzed DNA by HPLC-UV”.
  Bioanalysis, 4, 367, 2012.

 2. D. Fragou, S. Dotsika, P. Sarafidou, V. Samanidou, S. Njau, L. Kovatsi
  Atypical antipsychotics: trends in analysis and sample preparation of various biological samples”.
  Bioanalysis, 4, 961, 2012 (Review Αrticle).

 3. V.Samanidou, E.Karageorgou
  Carbon nanotubes in sample preparation”.
  Curr. Org. Chem., 16, 1645, 2012 (Review Αrticle).

 4. V.Samanidou, M. Hadjicharalampous, G. Palaghias, I.Papadoyannis
  Development and validation of an isocratic HPLC method for the simultaneous determination of residual monomers released from dental polymeric materials in artificial saliva”.
  J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol., 35, 511, 2012.

 5. E.P. Tolika, V.F. Samanidou, I.N. Papadoyannis
  Development and Validation of an HPLC Method for the Simultaneous Determination of Ten Sulfonamide Residues in Bovine, Porcine and ChickenTissues According to 2002/657/EC”.
  Curr. Pharm. Anal., 8, 56, 2012.

 6. V.F. Samanidou, A.Tsagiannidis, I.Sarakatsianos.
  Simultaneous determination of polyphenols and major purine alkaloids in Greek Sideritis species, herbal extracts, green tea, black tea and coffee, by HPLC-DAD”
  J. Sep. Sci., 35, 608, 2012.

 7. V. Samanidou, K. Pantazidou, L. Kovatsi, S.Njau, A. Livanos
  A simple HPLC method for the simultaneous determination of two selective serotonin reuptake inhibitors and two serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors in hair, nail clippings and cerebrospinal fluid”.
  J. Sep. Sci., 35, 839, 2012.

 8. M. Irakli, V. Samanidou, I. Papadoyannis
  Optimization and validation of RP-HPLC/FLD detection method for the separation of tocopherols and tocotrienols isomers in cereals, employing a novel sorbent material”.
  J. Agric. Food Chem., 60, 2076, 2012.

 9. N.Evaggelopoulou, V.F. Samanidou
  Confirmatory development and validation of HPLC-DAD method for the determination of tetracyclines in gilthead seabream (Sparus aurata) muscle tissue”.
  J. Sep. Sci., 35, 1372, 2012.

 10. M.N. Irakli, V.F. Samanidou,  C.G. Biliaderis, I.N. Papadoyannis
  Development and validation of an HPLC-method for determination of free and bound phenolic acids in cereals after solid-phase extraction”.
  Food Chem., 134, 1624, 2012.

 11. M.N. Irakli, V.F. Samanidou, C.G. Biliaderis, I.N. Papadoyannis
  Simultaneous determination of phenolic acids and flavonoids in rice using solid-phase extraction and RP-HPLC with photodiode array detection”.
  J. Sep. Sci., 35, 1603, 2012.

 12. E.G. Karageorgou, V.F. Samanidou, I.N. Papadoyannis.
  Ultrasound assisted matrix solid phase dispersive extraction for the simultaneous analysis of b-lactams (four penicillins and eight cephalosporins) in milk by HPLC-DAD”
  J. Sep. Sci., 35, 2599, 2012.

 13. E.N. Evaggelopoulou, V.F. Samanidou
  “HPLC confirmatory method development for the determination of seven quinolones in salmon tissue (Salmo salar L.) validated according to the European Union Decision 2002/657/EC”.
  Food Chem., 136, 479, 2013.
 
 
 Ερευνητικά Προγράμματα
1. Επιστημονική υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος “Ηράκλειτος-ΙΙ: ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της υλοποίησης Διδακτορικής έρευνας”. Χρηματοδότηση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ε. Καραγεώργου, Χημικού, Διδάκτορος του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Α.Π.Θ. με θέμα: “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό διάφορων κατηγοριών αντιβιοτικών σε γάλα με HPLC με στήλες συμβατικές και νέας τεχνολογίας”, (υπό εκπόνηση).
ΕΣΠΑ, 45000 €
2007-2013
 
 
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki