Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ > ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ > Μπικιάρης Δημήτριος
   
 
 
 Μπικιάρης Δημήτριος, Καθηγητής
Εργαστήριο: Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
54124, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:+30 2310997812
dbic@chem.auth.gr
 
 
Κάντε click για άνοιγμα
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σύνθεση πολυεστέρων.
  • Βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή.
  • Μελέτη θερμικής και θερμο-οξειδωτικής διάσπασης πολυμερών.
  • Ανάπτυξη και μελέτη σύνθετων πολυμερών.
  • Νάνο-υλικά.
  • Ανάπτυξη και μελέτη μιγμάτων πολυμερών.
  • Μελέτη φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.
 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1. G.Z. Kyzas, N.K. Lazaridis, D.N. Bikiaris 
"Optimization of chitosan and β-cyclodextrin molecularly imprinted polymer synthesis for dye adsorption", Carbohyd. Polym., 91, 198-208, (2013)
2. G.Z. Kyzas, M. Kostoglou, N.K. Lazaridis, D.N. Bikiaris 
"N-(2-Carboxybenzyl)grafted chitosan as adsorptive agent for simultaneous removal of positively and negatively charged toxic metal ions", J. Hazard. Mater., 244-2, 29-38, (2013)
3. I. Grigoriadou, K. M. Paraskevopoulos, K. Chrissafis, E. Pavlidou, T-G. Stamkopoulos, D. Bikiaris. 
"Effect of different nanoparticles on HDPE UV stability ", Polym. Degrad. Stab. , 96, 151-163, (2011)
4. D.S. Achilias, D.N. Bikiaris, E. Papastergiadis, D. Giliopoulos, G.Z. Papageorgiou 
"Characterization and crystallization kinetics of in situ prepared poly(propylene terephthalate)/SiO2 nanocomposites", Macromol. Chem. Phys. , 211, 66-79, (2010)
5. D. Bikiaris 
" Microstructure and Properties of Polypropylene/Carbon Nanotubes Nanocomposites", Materials , 3, 2884-2946, (2010)
6. K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, D. Bikiaris 
"Thermal degradation kinetics and decomposition mechanism of new aliphatic biodegradable polyesters poly(propylene glutarate) and poly(propylene suberate)", Thermochimica Acta, 505, 59-68, (2010)
7. M.N. Siddiqui, D.S. Achilias, H.H. Redhwi, D.N. Bikiaris, K.–A. G. Katsogiannis, G.P. Karayannidis 
"Hydrolytic Depolymerization of PET in a Microwave Reactor ", Macromol. Mater. Eng., 295, 575–584, (2010)
8. V. Karavelidis, D. Giliopoulos, E. Karavas, D. Bikiaris 
" Nanoencapsulation of a water soluble drug in biocompatible polyesters. Effect of polyesters melting point and glass transition temperature on drug release behavior", Eur. J. Pharm. Sci.,  41, 636-643, (2010)
9. G.Z. Papageorgiou, D.S. Achilias, S. Nanaki, T. Beslikas, D. Bikiaris 
"PLA nanocomposites: Effect of filler type on non-isothermal crystallization", Thermochim. Acta , 511, 129–139, (2010)
10. A.A. Vassiliou, S.A. Papadimitriou, D.N. Bikiaris, G. Mattheolabakis, K. Avgoustakis 
"A.A. Vassiliou, S.A. Papadimitriou, D.N. Bikiaris, G. Mattheolabakis, K. Avgoustakis. Facile synthesis of polyester-PEG triblock copolymers and preparation of amphiphilic nanoparticles as drug carriers", J. Controlled Rel , 148, 388-395, (2010)
11. S. Papadimitriou, D. Bikiaris 
" Novel self assembled core-shell nanoparticles based on crystalline-amorphous moieties of aliphatic copolyesters for efficient controlled drug release", J. Controll. Release , 138, 177-184 , (2009)
12. K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, J. Tsiaousis, D. Bikiaris 
" Comparative study of the effect of different nanoparticles on the mechanical properties, permeability and thermal degradation mechanism of HDPE", J. Appl. Polym. Sci., 114, 1606–1618 , (2009)
13. Bikiaris D., Karayannidis G. 
"Synthesis and characterization of branched and partially crosslinked poly(ethylene terephthalate)", Polym. Int., 52, 1230, (2003)
14. Seretoudi G., Bikiaris D., Panayiotou C. 
"Synthesis, characterization and biodegradability of poly(ethylene succinate)/poly(ε-caprolactone) block copolymers", Polymer, 43, 5405, (2002)
15. Kosmidis V., Achilias D., Karayannidis G. 
"Poly(ethylene terephtalate) recycling and recovery of pure terephthalic acid. Kinetics of a phase-transfer catalyzed alkaline hydrolysis ", Macromolecular Materials & Εngineering, 286, 640, (2001)
16. Xanthos M., Young M., Karayannidis G., Bikiaris D. 
"Reactive modification of poly(ethylene terephthalate) with polyepoxides", Polym. Eng. Sci., 41, 643, (2001)
17. Bikiaris D., Μatzinos P., Flaris V., Larena A., Panayiotou C. 
"Use of silane agents and poly(propylene-g-maleic anhydride) copolymer as adhesion promoters in glass fiber/polypropylene composites", J. Appl. Polym. Sci, 81, 701, (2001)
18. Karavas E., Georgarakis E., Bikiaris D., Thomas T., Κatsos V., Xenakis A. 
"Hydrophilic matrices as carriers in felodipine solid dispersion systems", Progr. Colloid Polym. Sci, 118, 149, (2001)
19. Bikiaris D., Sister Daniilia, Sotiropoulou S., Katsimbiri O., Pavlidou E., Moutsatsou A., Chryssoulakis Y. 
"Ochre-differentation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies: application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece", Spectrochim. Acta- Part A, 56, 3, (1999)
20. Tselios C., Bikiaris D., Maslis V., Panayiotou C. 
"In situ compatibilization of polypropylene-polyethylene blends: a thermomechanical and spectroscopic study", Polymer, 39, 6807, (1998)
21. Karayannidis G., Kokkalas D., Bikiaris D. 
"Solid-state polycondensation of poly(ethylene terephthalate) recycled from postconsumer soft-drink bottles II", J. Appl. Polym.Sci, 56, 405, (1995)
22. Bikiaris D., Karayannidis G. 
"Chain extension of polyesters PET and PBT with N,N'-bis(glycidyl ester) pyromellitimides I", J. Polym. Sci: Part A Polym. Chem., 33, 1705, (1995)
23. Karayannidis G., Sideridou I., Zamboulis D., Stalidis G., Bikiaris D., Wilmes A. 
"Effect of some phosphorous compounds on the thermo-oxidative stability of poly(ethylene terepthalate)", Angew. Makromol. Chem., 208, 117, (1993)
 
 Ερευνητικά Προγράμματα
1. Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2000 με τίτλο: «Ανάπτυξη οικονομικά βελτιωμένων προϊόντων από πολυπροπυλένιο, με χρήση πληρωτικών υλικών και κατάλληλων βελτιωτικών προσθέτων». Eκπονείται σε συνεργασία με την εταιρία KAΡINA ΑΒΕΕ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: Γ. Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Α.Π.Θ.
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
3 χρόνια
2. «Έλεγχος του χρόνου οξείδωσης σωλήνων μεταφοράς αερίου από πολυαιθυλένιο». Υπεύθυνος του έργου: Γ. Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Α.Π.Θ.
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. και η Εταιρία Πλαστικών Καρίνα ΑΒΕΕ
3. Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια, με τίτλο του υποέργου: «Βελτίωση της βιοδιαθεσιμότητας φαρμακευτικών ενώσεων με τις τεχνικές της μικροενθυλάκωσης (micro-encapsulation) και της στερεής διασποράς (solid dispersion)». Eπιστημονικός υπεύθυνος: Εμμανουήλ Γεωργαράκης, Καθηγητής του Φαρμακευτικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
4. 1. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με τίτλο: Ανάπτυξη Καινοτόμων Νανοφορέων ΙΞΑΜΠΕΠΙΛΟΝΗΣ και Μελέτη της Δυνατότητας Εφαρμογής τους στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού (2011-)
Pharmathen S.A.
3 χρόνια
5. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με τίτλο: Παρασκευή πολυμερικών σωλήνων υψηλής απόδοσης και θερμικής αγωγιμότητας για γεωθερμικές εφαρμογές θέρμανσης και δροσισμού με χρήση αγώγιμων νανοσωματιδίων (2011-)
Interplast S.A.
3 χρόνια
6. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με τίτλο: Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά υψηλής απόδοσης και πολλαπλών εφαρμογών (2011-).
Chimar S.A., Καρίνα ΑΒΕΕ και Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ.
3 χρόνια
 
 
 Εκδόσεις
1. Biodegradable Aliphatic Polyesters Derived from the 1,3- Propanediol. Current Status and Promises in Environmental Biodegradation Research Focus. Editor: B.Y. Wang, Nova Publishers, Chapter 7 pp. 189-215 (2008).
G.Z. Papageorgiou, D. N. Bikiaris, Σελ. 26 (2008)
2. Fumed silica reinforced nanocomposites. Current Status and Promises in Environmental Biodegradation Research Focus. Editor: B.Y. Wang, Nova Publishers, Chapter 7 pp. 189-215 (2008).
D.N. Bikiaris and Alexandros A. Vassiliou, Σελ. 26 (2008)
3. "Τεχνολογία Πολυμερών"
Γ. Καραγιαννίδης, Ε. Σιδερίδου, Δ. Αχιλιάς, Δ. Μπικιάρης, Σελ. 670 (2009)
4. "Καύσιμα Λιπαντικά"
Ε. Σιδερίδου, Δ. Αχιλιά, Δ. Μπικιάρη. , Σελ. 300 (2003)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki