Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ > ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ > Θεμελής Δημήτριος
   
 
 
 Θεμελής Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής
Εργαστήριο: Αναλυτικής Χημείας
 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
54124, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.:2310 272972
themelis@chem.auth.gr
 
 
Κάντε click για άνοιγμα
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

URL: http://users.auth.gr/themelis

 

1) Ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών με διαχωριστικές τεχνικές (HPLC, HILIC, CZE, MEKC). 

2) Εφαρμογές νέων στατικών φάσεων (μονολιθικές και στήλες συμπαγούς πυρήνα) στην Υγρή Χρωματογραφία (LC) και σε συστήματα Συνεχούς Ροής Χαμηλής Πίεσης (Sequential Injection Chromatography-SIC).

3) Αυτοματοποιημένη εν σειρά προκατεργασία δείγματος σε σύζευξη με διαχωριστικές τεχνικές (SIA/ZF-HPLC).

4) Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό θειολών και αμινών σε διάφορα υποστρώματα (τρόφιμα, βιολογικά δείγματα, φαρμακευτικά σκευάσματα), μετά από παραγωγοποίηση. 

 

Εκπαιδευτικό Έργο

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

1) Υ02-Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας (Α εξάμηνο-Τμήμα Χημείας).
Eπιστημονικό σύγγραμμα: Δ.Γ. Θεμελής “Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας”, 3η Έκδοση, σελίδες 664, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2012.

2) Y18-Ενόργανη Χημική Ανάλυση I (ΣΤ εξάμηνο-Τμήμα Χημείας).
Eπιστημονικό σύγγραμμα: Δ.Γ. Θεμελής “Αυτόματες Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης”, σελίδες 118, Εκδόσεις Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1996.

3) ΓΕ0400-Αναλυτική Χημεία (Α εξάμηνο- Τμήμα Γεωλογίας). 
Eπιστημονικό σύγγραμμα: Δ.Γ. Θεμελής, Γ.Α. Ζαχαριάδης, “Αναλυτική Χημεία”, σελίδες 412, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1997.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1) ΜΧΥ254-Σύγχρονες Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης (Β εξάμηνο-Τμήμα Χημείας).

2) ΠΑΧ1311-Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία, ΕΠΕΑΕΚ (1ΕΞ/Υ-Τμήμα Χημείας).

3) ΕΡΜ1313-Ερευνητική Μεθοδολογία, ΕΠΕΑΕΚ (1ΕΞ/Υ-Τμήμα Χημείας).

 

Ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές διακρίσεις

1) Μέλος Συντακτικών Επιτροπών (Εditorιal Βoard) Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών 

α) Talanta (2007 - 2014).

β) Αsian Chemistry Letters (2007-).

γ) Journal of Automated Methods & Management in Chemistry (2010 -).

δ) Αmerican Journal of Analytical Chemistry (2011-).

ε) Mediteranean Journal of Chemistry (2011-).

2) Μέλος Διεθνούς Επιτροπής Κρίσης Διδακτορικών Διατριβών (PhD Adjudication member), σε Διεθνή Πανεπιστήμια

S. V. University, Tirupati, India.

3) Βραβεία, Διακρίσεις

α) Εκ μέρους της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόσκληση της Επιτροπής Nobel για τη Χημεία, για την υπόδειξη υποψηφίων για την απονομή του βραβείου Nobel στη Χημεία για το 2012. 

β) Πρόσκληση του Ιδρύματος Ωνάση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των φοιτητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον θεσμό των Επιστημονικών Συναντήσεων στην 63rd Lindau Nobel Laureate Meetings, 30 June-5 July 2013, Lindau, Gernany. Το Ίδρυμα Ωνάση αποτελεί από το 2009 τον φορέα εκπροσώπησης της Ελλάδος, ως ακαδημαϊκός συνεργάτης, στον θεσμό Lindau Nobel Laureate Meetings και αποτελεί Principal Donor του θεσμού. 

γ) Κατάταξη μεταξύ των κορυφαίων κριτών του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού της Αναλυτικής Χημείας Analytica Chimica Acta για το έτος 2006, με κριτήρια τον αριθμό των κρινόμενων εργασιών και την ποιότητα των υποβληθέντων αναφορών.

δ) 1ος ερευνητής στην Ελλάδα και 11ος παγκοσμίως στον τομέα της αυτοματοποίησης με Φασματοσκοπικούς Ανιχνευτές, μεταξύ 5631 ερευνητών (Spectroscopy Letters, 39, 513-532, 2006).

ε) 1ος περισσότερο παραγωγικός ερευνητής στην Ελλάδα και 18ος παγκοσμίως μετά το 2000 στον τομέα των Αυτόματων Αναλυτών Συνεχούς Ροής (Comprehensive Analytical Chemistry 54, 111-125, 2008).

ζ) Υποτροφία αριστείας για το έτος 2011 της υποψήφιας Διδάκτορας κ. Θ. Καρακώστα με θέμα “Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού θειολών σε τρόφιμα και βιολογικά δείγματα με σύζευξη της υγρής χρωματογραφίας με αυτοματοποιημένα συστήματα ροής”.

 

Πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις 

1) “Automated derivatization and fluorimetric determination of biogenic amines in milk by zone fluidics coupled to liquid chromatography”.
M. Notou, A. Zotou, P. D. Tzanavaras, D.G. Themelis
J. Chromatogr. A, 1356, 272, 2014

2) “Zwitterionic hydrophilic interaction chromatography coupled with post-column derivatization for the analysis of glutathione in wine samples”.
C.K. Zacharis, P.D. Tzanavaras*, T.D. Karakosta, D.G. Themelis
Anal. Chim. Acta, 795, 75, 2013.

3) “High-throughput determination of quinine in beverages and soft drinks based on zone-fluidics coupled to monolithic liquid chromatography”.
P. D. Tzanavaras*, C. K. Zacharis, T. D. Karakosta, A. Zotou, D. G. Themelis 
Anal. Lett., 46, 1718, 2013.

4) “Determination of glutathione and cysteine in yeasts by hydrophilic interaction liquid chromatography followed by on-line post-column derivatization”.
 T.D. Karakosta, P.D. Tzanavaras, D.G. Themelis*
 J. Sep. Sci., 36, 1877, 2013.

5) “Selective fluorimetric method for the determination of histamine in seafood samples based on the concept of zone fluidics”
 P.D. Tzanavaras*, O. Deda, T.D. Karakosta, D.G. Themelis
 Anal. Chim. Acta, 778, 48, 2013. 

6) “Chromatographic behavior of the biologically active proline derivative captopril on particulate, monolithic and core–shell narrow bore columns”.
 C.K. Zacharis, T.D. Karakosta, P.D. Tzanavaras*, P.G. Rigas, D.G. Themelis
 Anal. Methods, 4, 4373, 2012.

7)Generic preconcentration/dilution sequential injection manifold for the automated ampero-metric determination of free cyanides from sub-ppb to high ppm levels”.
C.K. Zacharis, P. Tzanavaras*, D.G. Themelis
 NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, 279, 2012.

8) “Isocratic liquid chromatographic determination of three paraben preservatives in hygiene wipes using a reversed phase core-shell narrow-bore column”. 
P. D. Tzanavaras*, T. D. Karakosta, P. G. Rigas, D. G. Themelis, A. Zotou 
Cent. Eur. J. Chem., 10, 1459, 2012.

9) “On-line cleavage of disulfide bonds by soluble and immobilized tris-(2-carboxyethyl) phosphine using sequential injection analysis”. 
P. D. Tzanavaras*, C. Mitani, A. Anthemidis, D. G. Themelis 
Talanta, 96, 21, 2012.

10) “Automated determination of total captopril in urine by liquid chromatography with post-column derivatization coupled to on-line solid phase extraction in a sequential injection manifold”.
 T. D. Karakosta, P. D. Tzanavaras, D. G. Themelis* 
Talanta, 88, 561, 2012.

 
 
 Ερευνητικά Προγράμματα
1. Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος “Ηράκλειτος-I: υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα”. Χρηματοδότηση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Φ. Κίκα, Χημικού, Διδακτόρισας του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Α.Π.Θ. με θέμα: “Αναλυτικές εφαρμογές του χρωμοτροπικού οξέος σε αυτοματοποιημένα συστήματα συνεχούς ροής με τις τεχνικές FIA και SIA”.
3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 31740 €
2. Επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος “Ηράκλειτος-ΙΙ: ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της υλοποίησης Διδακτορικής έρευνας” . Χρηματοδότηση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Θ. Καρακώστα, Χημικού, Διδάκτορος του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Α.Π.Θ. με θέμα: “Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού θειολών σε τρόφιμα και βιολογικά δείγματα με σύζευξη της Υγρής Χρωματογραφίας με αυτοματοποιημένα συστήματα ροής”.
ΕΣΠΑ 2007-2013, 45000 €
 
 
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki