ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

 • ΑΚΡΙΒΟΣ, Περικλής & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Πέτρος.
  Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής και ανόργανης χημείας.
  Ζήτη, 1999.
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ, Ελένη.
  Μελέτη και εφαρμογή προσροφητικών υλικών τύπου ακαγκανεϊτη στην απομάκρυνση ιόντων τοξικών μετάλλων.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Δ. Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας. Επίβλεψη : καθ. Κ. Μάτης.
 • ΖΑΜΑΝΗ, Αλεξάνδρα.
  Τρόποι παρασκευής και φωτοκαταλυτικές ιδιότητες ιμενίων TiO2.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας. Επίβλεψη : αναπλ. καθ. Ι. Πούλιος.
 • ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, Μαρία.
  Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων των υδροξυκινόνων.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Επίβλεψη : αναπλ. καθ. Σ. Σπυρούδης.
 • ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ, Ελένη.
  Εφαρμογή ομογενών και ετερογενών φωτοκαταλυτικών μεθόδων στην επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείου : β΄ μέρος.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας. Επίβλεψη : αναπλ. καθ. Ι. Πούλιος.
 • ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, Γεράσιμος.
  Μελέτη σταθερότητας Λ/Ν γαλακτωμάτων δαφνέλαιου (Laurus Nobilis) και δαφνέλαιου-ελαιόλαδου.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας. Επίβλεψη : αναπλ. καθ. Σ. Πεγιάδου-Κοεμτζοπούλου.
 • ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,Δ.Α.
  Ασκήσεις ενζυμολογίας.
  Ζήτη, 2000.
 • ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,Δ.Α.
  Βιοτεχνολογία.
  Ζήτη, 2000.
 • ΜΑΝΟΥΡΑΣ, Χρίστος Κ.
  Μελέτη του μηχανισμού αντιδράσεων Cd(II)/Cd(Hg) και Zn(II)/Zn(Hg) σε υδατικά διαλύματα : συνδυασμός της ανάλυσης διεπιφανειακών αποστάσεων σε συνθήκες σταθερής ηλεκτροδιακής επικάλυψης με την ανάλυση των στερεοχημικών παραγόντων του ενεργοποιημένου συμπλόκου και του παρεμποδιστή.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε.Μ.Ε. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας. Επίβλεψη : αναπλ. καθ. Α.Γ. Αναστόπουλος-Τζαμαλής.
 • ΜΑΣΕΝ, Ζώη.
  Σύνθεση του κυκλοπροπανικού νουκλεοζίτη.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Επίβλεψη : αναπλ. καθ. Ι. Γάλλος.
 • ΜΗΤΑΚΟΥ, Μαριγούλα.
  Αντιδράσεις τροποποίησης και εισαγωγή ομάδων επισήμανσης στην 5-φορμυλοουρακίλη.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε.Μ.Ε. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Επίβλεψη : αναπλ. καθ. Ε. Κουτούλη-Αργυροπούλου.
 • ΜΠΑΝΤΕΣ, Γιώργος.
  Η θεωρία της σχετικότητας στο λύκειο : Einstein, Minkowski, Loedel.
  [χ.ό.], 2001.
 • ΜΠΑΝΤΕΣ, Γιώργος.
  Τρία κείμενα και μια διάλεξη που άλλαξαν τον κόσμο.
  [χ.ό.], 2001.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ιωάννα.
  Έρευνα για πιθανές εφαρμογές mesoporous φιλμ κατασκευασμένα από λυοτροπικά διαλύματα.
  [χ.ό.], 2000-2001. Δ.Ε. Επίβλεψη : Joanne Elliott.
 • ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, Πολυξένη.
  Εφαρμογή ομογενών και ετερογενών φωτοκαταλυτικών μεθόδων στην επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείου : μέρος ά.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας. Επίβλεψη : αναπλ. καθ. Ι. Πούλιος.
 • ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ, Κατερίνα.
  Βαφή με χρώματα αντίδρασης βαμβακερών ινών προκατεργασμένων με κατιονικές τασενεργές ενώσεις.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας. Επίβλεψη : λέκτ. Ι. Ελευθεριάδης.
 • ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ, Γ.Χ. & ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ, Π.Δ. & ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ, Ν.Ι.
  Ασκήσεις φυσικής χημείας.
  Πήγασος 2000, 2002.
 • ΡΟΪΔΟΥ, Μαρία.
  Βελτίωση βαφικής ικανότητας και αντοχών βαμβακερών ινών μετά από μερσερισμό παρουσία αιθερικών παραγώγων γλυκερίνης - θρυπτοφανης.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας. Επίβλεψη : αναπλ. καθ. Σ. Πεγιάδου-Κοεμτζοπούλου.
 • ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ελένη.
  Προσρόφηση ιόντων καδμίου από ακαγκανεϊτη.
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε. Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας. Επίβλεψη : λέκτ. Δ. Μπακογιαννάκης.
 • ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ, Κωνσταντίνος Β.
  Απομάκρυνση τοξικών μετάλλων [Cd(III) και Cr(VI)] από υδατικά διαλύματα με τη χρήση μικροοργανισμών που απομονώθηκαν από ρυπασμένα εδάφη .
  [χ.ό.], 2002. Δ.Ε.Μ.Ε. Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας. Επίβλεψη : αναπλ. Καθ. Α. Ζουμπούλης.