Home | | ENGLISH   
 
 > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
   
 


Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
 Δυνατότητα φοίτησης στο πλαίσιο Συμφωνίας ΑΠΘ και Universidad Nacional de Colombia


Subject: Δυνατότητα φοίτησης στο πλαίσιο Συμφωνίας ΑΠΘ και Universidad Nacional de Colombia

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

-          Γεωπονίας

-          Χημείας

-          Βιολογίας

-          Χημικών Μηχανικών

 

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Universidad Nacional de Colombia μας περιήλθε η παρακάτω αλληλογραφία.

Αφορά πληροφορίες για προπτυχιακές/κούς ή μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/φοιτητές του ΑΠΘ, που θα επιθυμούσαν να φοιτήσουν στο παραπάνω Πανεπιστήμιο κατά το εαρινό εξάμηνο του  2018, επί συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

Βάσει της ανακοίνωσης υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης υπό μορφή υποτροφίας και κάλυψη μέρους οδοιπορικών εξόδων. Βασική προϋπόθεση μεταξύ των άλλων είναι η καλή γνώση της Ισπανικής Γλώσσας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 9η Δεκεμβρίου 2017.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητριών/φοιτητών του Τμήματός σας.

 

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαξεβανίδου

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ:+ 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

           http://www.auth.gr

 

From: Direccion de Relaciones Exteriores [mailto:dirori@unal.edu.co]
Sent: Monday, November 20, 2017 4:58 PM
To: internat-rel@auth.gr;
Subject: Invitation to apply in call for visiting students at the Universidad Nacional de Colombia (Orinoquia Campus).

 

Dear partners,

 

receive a warm greeting fron the Direction of External Affairs of the Universidad Nacional de Colombia.

 

Through this message, we would like to invite your students, interested in carrying out a semester as exchange students at our University (Campus Orinoquía), to apply in the following calls:

 

1. Financial supports for International Incoming Academic Mobility (undergradtuate) Campus Orinoquía: http://www.dre.unal.edu.co/convocatorias.html?cvc%5BshowUid%5D=1097&cHash=e33f69794c5362b1c3a4726d4d105bce&cvc%5Bbuscar%5D=orinoquia&cvc%5Bsword%5D=orinoquia.

 

This call aims to offer  an additional support for sustaining of international visiting students, during the first term of 2018, in order to develop a proposal for the assessment of plant extracts as bio-pesticides of plagues in typical crops of the Orinoquía region. 

 

2. Financial supports for International Incoming Academic Mobility (postgradtuate) Campus Orinoquía: http://www.dre.unal.edu.co/convocatorias.html?cvc%5BshowUid%5D=1096&cHash=f6d66b41527947c5ab9caf397349e09e&cvc%5Bbuscar%5D=orinoquia&cvc%5Bsword%5D=orinoquia.

 

This call aims to offer an additional support for sustaining of international visiting students, during the first term of 2018, in order to develop a proposal for the developing of food products from Theobroma cocoa.

 

We would appreciate if you couldshare that information with your students that may be interested in this calls.

 

We recommend you to visit the Arauca Town website in order to know general features of the place where the selected students will live: https://www.arauca-arauca.gov.co/Institucional/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx.


For further information regarding this process, please do not hesitate to cantac the following information point: extension_ori@unal.edu.co.

 

Best regards,

 

 

Queridos colegas,

 

reciba un cordial saludo desde la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de Colombia.

 

De manera atenta, nos permitimos invitar a sus estudiantes, interesados en realizar un semestre, como estudiantes de intercambios, en nuestra Universidad (Sede Orinoquía), para que se postulen en cualquiera de las siguientes convocatorias:

 

1. Apoyos económicos para Movilidad Académica Entrante Internacional (pregrado) Sede Orinoquía: http://www.dre.unal.edu.co/convocatorias.html?cvc%5BshowUid%5D=1097&cHash=e33f69794c5362b1c3a4726d4d105bce&cvc%5Bbuscar%5D=orinoquia&cvc%5Bsword%5D=orinoquia.

 

El propósito de esta convocatoria es ofrecer un apoyo complementario para el sostenimiento de los estudiantes visitantes internacionales, durante el primer semestre de 2018, con el fin de desarrollar una propuesta para la evaluación de extractos vegetales como biocontroladores de plagas en cultivos típicos de la región Orinoquía.

 

2. Apoyos económicos para Movilidad Académica Entrante Internacional (posgrado) Sede Orinoquía: http://www.dre.unal.edu.co/convocatorias.html?cvc%5BshowUid%5D=1096&cHash=f6d66b41527947c5ab9caf397349e09e&cvc%5Bbuscar%5D=orinoquia&cvc%5Bsword%5D=orinoquia.

 

El propósito de esta convocatoria es ofrecer un apoyo complementario para el sostenimiento de los estudiantes visitantes internacionales, durante el primer semestre de 2018, con el fin de desarrollar una propuesta para el desarrollo de productos alimenticios a partir del Theobroma cacao.

 

Estaríamos muy agradecidos con ustedes si pudieran compartir esta información con sus estudiantes que puedan estar interesados en estas convocatorias.

 

Recomendamos visitar la página web del municipio de Arauca para conocer características generales del lugar en el cual residirían los etsudiantes beneficiados: https://www.arauca-arauca.gov.co/Institucional/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx.


Para obtener información que no se encuentre disponible en la página web o en la presente convocatoria, sugerimos consultar en los siguientes puntos de información o remitir sus preguntas específicas al correo electrónico: extension_ori@unal.edu.co.

 

Cordial saludo,

 

 

 

 


DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Carrera 45 No. 26-85 Edificio Uriel Gutiérrez

Oficina - 514

Teléfono: 57-1 316 5650 / 57-1 316 5000 Ext.18291

Bogotá, D.C.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
20/06/2018
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΤΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
20/06/2018
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ.ΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
20/06/2018
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΔΙΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
11/06/2018
Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας: Συμφωνία ΑΠΘ με το University of Belgrade, Σερβίας
11/06/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΦΥΣΙΚΗ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
11/06/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
11/06/2018
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
04/06/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
04/06/2018
Νέα παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2017 - 2018
04/06/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019
04/06/2018
Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
04/06/2018
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΕΔΡΑΣ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ (31.8.2018)
04/06/2018
Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών Α.Π.Θ.
04/06/2018
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημ. Συνεργ. 2018
04/06/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΣΤΗ Σ.Τ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
29/05/2018
Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας στο Language Teaching Centre του Πανεπιστημίου του Κουβέιτ
29/05/2018
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (έως 20.7.2018)
29/05/2018
The Cyprus Institute Graduate School announces its 2018 Summer Internship Program
21/05/2018
ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ
16/05/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - Κ.Δ.Ξ.Γ
15/05/2018
Προκήρυξη Βραβείου ΙΤΕ 2018
11/05/2018
Mavroyannis Scholarship in Theoretical and Physical Chemistry
11/05/2018
ΠΜΣ ‘Χημική και Βιομοριακή Μηχανική’ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ
10/05/2018
Ανακοίνωση του ΔΠΜΣ
10/05/2018
Προκήρυξη για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (Προθεσμία: 12/7/2018)
08/05/2018
Προκήρυξη για την Εισαγωγή δέκα (10) Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
08/05/2018
Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση | Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
08/05/2018
2ο Συνέδριο Χημείας Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών ΑΠΘ
08/05/2018
14th International Conference on Open Source Systems - OSS 2018 8-10 Ιουνίου 2018 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κάλεσμα για συμμετοχή
08/05/2018
Στεγαστικό Επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
06/05/2018
2η Προκήρυξη υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες
06/05/2018
Forster Summer School 2018 // Mainz (Germany) // Global Change
06/05/2018
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2017 - 2018
06/05/2018
2ο Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Ελλάδα – Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες και Οικονομία»
06/05/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίου/ας Διδάκτορα Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου
06/05/2018
Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών Α.Π.Θ._Ιούνιος 2018
06/05/2018
2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες
06/05/2018
1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» - 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
25/04/2018
Al Cuza University of Iasi, Romania, JASSY Summer School, 9-22 Ιουλίου 2018
25/04/2018
Χορήγηση υποτροφιών από το King Abdallah University of Science and Technology της Σαουδικής Αραβίας (KAUST)
19/04/2018
AIESEC Α.Π.Θ. || Εθελοντικά προγράμματα ανταλλαγής
19/04/2018
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 (6.7.2018)
19/04/2018
Παραλαβή Μεμβρανών-Πτυχίων
28/03/2018
Request for Participation in the 3rd Photo Contest of the Silk-Road Universities Network (PHOCOS) 2018
28/03/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίου/ας Διδάκτορα Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου
28/03/2018
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ. και του "S. Amanzholov" East Kazakhstan State University
28/03/2018
Προκήρυξη 5 κενών θέσεων ΔΕΠ
25/03/2018
Έναρξη Δήλωσης και Διανομής Συγγραμμάτων Εαρινής Περιόδου 2017-18
16/03/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ (2018-2019)
07/03/2018
3rd Euro-Mediterranean Conference 2018 - Larnace Cyprus - October 5-6
07/03/2018
8η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2018: «Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση: Ουτοπία ή Αναγκαιότητα;»
07/03/2018
64th EAAE seminar, MAIChania Crete
01/03/2018
4Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ»
29/01/2018
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2017-2018
29/01/2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017-2018
29/01/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
22/01/2018
Ορκωμοσία Τμήματος Χημείας 21-3-2018
17/01/2018
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 2017-2018
04/01/2018
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2018
06/12/2017
Mετεγγραφές με ένσταση
24/11/2017
Πίνακες των υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου Εδιπ-Ετεπ στα συλλογικά όργανα των Σχολών και Τμημάτων
21/11/2017
Oρκωμοσία νέων αποφοίτων του Τμήματος Χημείας, και αναγόρευση διδακτόρων, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:30
21/11/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
07/11/2017
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
06/11/2017
Yποτροφία, από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου
30/10/2017
ΕΥΔΟΞΟΣ. Έναρξη διανομής συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου / Εαρινού εξαμήνου 2017-2018
20/10/2017
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
18/10/2017
Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών- Εκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)
25/09/2017
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2017-2018
22/09/2017
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ (http://register.auth.gr) & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 (25/9 - 6/10)
22/09/2017
Συμβουλοι Σπουδών Τμήματος Χημείας 2017-2018
11/09/2017
ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
26/07/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
24/07/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018
19/07/2017
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
05/07/2017
FULBRIGHT GREECE: Προκήρυξη Προγραμμάτων Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες
03/07/2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
22/04/2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki