Home | | ENGLISH   
 
 > LABORATORIES > PHYSICAL CHEMISTRY
   
 
 
  
: 
 

Το εργαστριο Φυσικς Χημεας αποτελε να απ τα 3 εργαστρια του Τομα Φυσικς Ανα­λυτικς και Περιβαλλοντικς Χημεας. Ιδρθηκε το 1939 ως τακτικ δρα Φυσικς Χημεας (βασιλικ διταγμα 2/10/1939, ΦΕΚ 422/39, τεχος Α).

 
  
-
-
 
Οι ερευνητικς δραστηριτητες των μελν του εργαστηρου Φυσικς Χημεας καλπτουν τσο τη βασικ σο και την εφαρμοσμνη ρευνα. Στο πλασιο των ερευνητικν δραστηριοττων που σχετζονται με το περιβλλον περιλαμβνονται:
 1. Φωτοηλεκτροχημεα ημιαγωγν
 2. Διβρωση και προστασα: Φυσικοχημεα διβρωσης και παθητικοποησης μετλλων και κραμτων. Ηλεκτροχημικο ταλαντωτς. Αντιδιαβρωτικ προστασα μετλλων και κραμτων.
 3. Κινητικ και μηχανισμς ηλεκτροχημικν αντιδρσεων.
 4. Ηλεκτροκατλυση, Φωτοηλεκτροκατλυση, Ηλεκτροανλυση
 5. Ηλεκτροχημικ Ενσχυση της Κατλυσης (NEMCA / EPOC)
 6. Κυψλες Καυσμου - Ηλεκτροχημικ στοιχεα
 7. Δομ ηλεκτρισμνων και μη ηλεκτρισμνων διεπιφανειν: Προσρφηση τασενεργν ουσιν και βιολογικν μορων σε διεπιφνειες αρα-νερο. Γαλακτματα.
 8. Χρωματογραφα: Διευκρνιση των μηχανισμν συγκρτησης σε χρωματογραφικς στλες. Μοντελοποηση της ταυτχρονης επδρασης διαφορετικν πειραματικν παραμτρων στη ισοκρατικ και βαθμωτ κλουση στην HPLC αντστροφης φσης. Χρση γενετικν αλγορθμων στη μοντελοποηση στην HPLC.  Ανπτυξη της θεωρας της πολυβαθμωτς κλουσης πολλαπλν τπων στην HPLC και επλυση των θεμελιωδν εξισσεων. Ανπτυξη αλγορθμων για τη βελτιστοποηση διαχωρισμν.
 9. Οργανολογα. Πληροφορικ στο Χημικ Εργαστριο - Ανπτυξη Πολυμεσικο Υλικο στη Χημεα 
 

Το Εργαστριο διαθτει τον ακλουθο εξοπλισμ οργνων:

 • Πλρη Ηλεκτροχημικ Συστματα Autolab, Metrohm, Radiometer, BAS
 • Φασματμετρα ορατο-υπεριδους
 • Αναλυτς TOC
 • Προφιλμετρο
 
 
1. A. Papaderakis, N. Pliatsikas, P. Patsalas, D. Tsiplakides, S. Balomenou, A. Touni, S. Sotiropoulos 
"Hydrogen evolution at Ir-Ni bimetallic deposits prepared by galvanic replacement", Journal of Electroanalytical Chemistry, 808, 21-27, (2018)
2. F. Paloukis, K.M. Papazisi, T. Dintzer, V. Papaefthimiou, V.A. Saveleva, S.P. Balomenou, D. Tsiplakides, F. Bournel, J.-J. Gallet, S. Zafeiratos 
"Insights into the Surface Reactivity of Cermet and Perovskite Electrodes in Oxidizing, Reducing, and Humid Environments", ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 25265-25277, (2017)
3. A. Papaderakis, N. Pliatsikas, Ch. Prochaska, G. Vourlias, P. Patsalas, D. Tsiplakides, S. Balomenou and S. Sotiropoulos 
"Oxygen Evolution at IrO2 Shell - Ir-Ni Core Electrodes Prepared by Galvanic Replacement", The Journal of Physical Chemistry C, 120, 19995-20005, (2016)
4. A.Papaderakis, A.G.Anastopoulos, S.Sotiropoulos 
"Electrochemical studies of processes occuring at the polycrystalline Cu electrode/methanol interface", Journal Electroanalytical Chemistry, 783, 217-225, (2016)
5. A.G.Anastopoulos, A.D.Papoutsis,A.A.Papaderakis 
"Differential capacitance and electrochemical impedance study of surfactant adsorption on polycrystalline Ni electrode ", Journal of Solid State Electrochemistry, 19, 2369-2377, (2015)
6. Karanasios, N., Georgieva, J., Valova, E., Armyanov, S., Litsardakis, G., Sotiropoulos, S.* 
"Photoelectrocatalytic oxidation of organics under visible light illumination: A short review", Current Organic Chemistry, 19(6), pp. 512, (2015)
7. I. Petrakopoulou, D. Tsiplakides, S. Balomenou 
"Enhanced carbon deposition tolerance of SOFC anodes under triode operation", Topics in Catalysis, 58, 1303-1310, (2015)
8. A.G.Anastopoulos and A.A.Papaderakis 
"On the origin of frequency dispersion at the interface between mercury electrode and aqueous solutions of alkali halides", Russian Journal of Electrochemistry, 50, 78-88, (2014)
9. A.G.Anastopoulos, M. Paschalidou, A. Papoutsis 
"Structural changes at the interface between polycrystalline Ag and electrolyte solutions containing surfactants as probe molecules", Journal of Electroanalytical Chemistry, 720, 52-57, (2014)
10. Geboes, B., Mintsouli, I., Wouters, B., Georgieva, J., Kakaroglou, A., Sotiropoulos, S., Valova, E., Armyanov, S., Hubin, A., Breugelmans T. 
"Surface and electrochemical characterisation of a Pt-Cu/C nano-structured electrocatalyst, prepared by galvanic displacement ", Applied Catalysis B: Environmental, 150-1, pp. 249-256 , (2014)
11. P. Vernoux, L. Lizarraga, M.N. Tsampas, F.M. Sapountz, A. De Lucas-Consuegra, J.L. Valverde, S. Souentie, C.G. Vayenas, D. Tsiplakides, S. Balomenou , and E.A. Baranova 
"Ionically Conducting Ceramics as Active Catalyst Supports", Chemical Reviews, 113, 8192–8260, (2013)
12. A.Papoutsis, A.G.Anastopoulos, A.Papaderakis, M.Paschalidou 
"Morphological changes at the Hg/solution interface related to the presence of adsorbed cations combined with solvent properties", Journal of Solid State Electrochemistry, 17, 547-553, (2013)
13. Mintsouli, I., Georgieva, J., Armyanov, S., Valova, E., Avdeev, G., Hubin, A., Steenhaut, O., Dille, J., Tsiplakides, D., Balomenou, S., Sotiropoulos, S.* 
"Pt-Cu electrocatalysts for methanol oxidation prepared by partial galvanic replacement of Cu/carbon powder precursors", Applied Catalysis B: Environmental, 136-1, 160-167, (2013)
14. A. Koniari, A. Avranas 
"Adsorption of cationic surfactants on covered hanging mercury drop electrode surface of variable area ", J. Colloid Interface Sci., 382, 82-89, (2012)
15. A. Mocanu, R.-D. Pasca, G. Tomoaia, A. Avranas, O. Horovitz, M. Tomoaia-Cotisel 
"Selective Effect of Procaine, Tetracaine and Dibucaine on Gold Nanoparticles", J. Nanosci. Nanotechno. , 12, 8935-8939, (2012)
16. K.M. Papazisi, A. Siokou, S. Balomenou, D. Tsiplakides 
"Preparation and characterization of IrxPt1-xO2 anode electrocatalysts for the oxygen evolution reaction", International Journal of Hydrogen Energy, 37, 16642-16648, (2012)
17. Georgieva, J., Valova, E., Armyanov, S., Philippidis, N., Poulios, I., Sotiropoulos, S.* 
"Bi-component semiconductor oxide photoanodes for the photoelectrocatalytic oxidation of organic solutes and vapours: A short review with emphasis to TiO2-WO3 photoanodes", Journal of Hazardous Materials, 211-2, 30-46; , (2012)
18. A.G.Anastopoulos and A.I.Bozatzidis 
"On the fractality of Hg/ non-aqueous solution interfaces", Russian Journal of Electrochemistry, 47(1), 53-58, (2011)
19. A. Koniari, A. Avranas 
"Adsorption of cetyltrimethylammonium bromide and / or cetyldimethylbenzylammonium chloride on partly covered hanging mercury drop electrode", J. Colloid Interface Sci., 362, 164-171, (2011)
20. A. Koniari, A. Avranas 
"The adsorption of cetyltrimethylammonium bromide and cetyldimethylbenzylammonium chloride on the hanging mercury electrode studied by adsorptive transfer stripping voltammetry", J. Colloid Interface Sci., 354, 275, (2011)
21. A. Hammad, S. Souentie, E.I. Papaioannou, S. Balomenou, D. Tsiplakides, J.C. Figueroa, C. Cavalca, C.J. Pereira 
"Electrochemical promotion of the SO2 oxidation over thin Pt films interfaced with YSZ in a monolithic electropromoted reactor ", Applied Catalysis B: Environmental, 103, 336-342, (2011)
22. Li, Z., Gao, B., Chen, G.Z., Mokaya, R., Sotiropoulos, S., Li Puma, G. 
"Carbon nanotube/titanium dioxide (CNT/TiO2) core-shell nanocomposites with tailored shell thickness, CNT content and photocatalytic/photoelectrocatalytic properties",  Applied Catalysis B: Environmental,  110, pp. 50-57, (2011)
23. Pappa-Louisi A, Agrafiotou P, Papachristos K 
"Retention modeling under organic modifier gradient conditions in ion-pair reversed-phase chromatography. Application to the separation of a set of underivatized amino acids ", ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY , 397, 2151-2159 , (2010)
24. Antoniadis, V. Takavakoglou, G. Zalidis, E. Darakas, I. Poulios 
"Municipal wastewater treatment by sequential combination of photo-catalytic oxidation with constructed wetlands", Catalysis Today, 151, 114-118, (2010)
25. J. Georgieva, S. Armyanov, I. Poulios, et al. 
"Gas Phase Photoelectrochemistry in a Polymer Electrolyte Cell with a Titanium Dioxide/Carbon/Nafion Photoanode", Electrochemical And Solid State Letters, 136, 11-13, (2010)
26. A.Tegou, S.Papadimitriou, G.Kokkinidis, S.Sotiropoulos * 
"A rotating disc electrode study of oxygen reduction at platinized nickel and cobalt coatings.", J.Solid State Electrochem., 14(2), 175, (2010)
27. Papadimitriou, S., Armyanov, S. , Valova, E., Hubin, A., Steenhaut, O., Pavlidou, E., Kokkinidis, G., Sotiropoulos, S.* 
"Methanol oxidation at Pt-Cu, Pt-Ni, and Pt-Co electrode coatings prepared by a galvanic replacement process. ", Journal of Physical Chemistry C, 114, 5217, (2010)
28. K.M. Papazisi, S. Balomenou and D. Tsiplakides 
"Synthesis and characterization of La0.75Sr0.25Cr0.9M0.1O3 perovskites as anodes for CO-fuelled solid oxide fuel cells", Journal of Applied Electrochemistry , 40, 1875-1881, (2010)
29. Chrissafis, K; Paraskevopoulos, KM; Jannakoudakis, A; Beslikas, T; Bikiaris, D 
"Oxidized Multiwalled Carbon Nanotubes as Effective Reinforcement and Thermal Stability Agents of Poly(lactic acid) Ligaments", Journal of Applied Polymer Science, 118, 2712, (2010)
30. Georgieva, J; Armyanov, S; Poulios, I; Jannakoudakis, AD; Sotiropoulos, S 
"Gas Phase Photoelectrochemistry in a Polymer Electrolyte Cell with a Titanium Dioxide/Carbon/Nafion Photoanode", Electrochemical and Solid State Letters, 13, P11, (2010)
31. Pappa-Louisi A, Nikitas P, Papachristos K, Balkatzopoulou, P 
"Multimode Gradient Elution in Reversed-Phase Liquid Chromatography: Application to Retention Prediction and Separation Optimization of a Set of Amino Acids in Gradient Runs Involving Simultaneous Variations of Mobile-Phase Composition, Flow Rate, and Temperature ", ANALYTICAL CHEMISTRY, 81, 1217-1223 , (2009)
32. N. Filippidis, S. Sotiropoulos, A. Efstathiou, I. Poulios 
"Photoelectrocatalytic degradation of the insecticide Imidacloprid using Ti/ TiO2 electrodes", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 204, 129-136, (2009)
33. V. Kitsiou, D. Mantzavinos, N. Filippidis, I. Poulios 
"eterogeneous and homogeneous photocatalytic oxidation of the insecticide Imidacloprid", Applied Catalysis B: Environmental, 186, 27-35, (2009)
34. J. Georgieva, S. Armyanov, I. Poulios, S. Sotiropoulos 
"An all-solid photoelectrochemical cell for the photooxidation of organic vapours under ultraviolet and visible light illumination", Electrochemistry Communications, 11, 1643-1646, (2009)
35. A.G.Anastopoulos, A.I.Bozatzidis 
"Detection of the fractal character of compact adsorbed layers by the dropping mercury electrode.", Electrochimica Acta, 54, 4099, (2009)
36. J. Georgieva, S. Armyanov, I. Poulios, S. Sotiropoulos* 
"An all-solid photoelectrochemical cell for the photooxidation of organic vapours under ultraviolet and visible light illumination.",  Electrochemistry Communications, 11, 1643, (2009)
37. D. Tsiplakides, S. Balomenou 
"Milestones and perspectives in electrochemically promoted catalysis", Catalysis Today, 146, 312-318, (2009)
38. P. Nikias, A.Pappa-Louisi 
"Retention models for isocratic and gradient elution in reversed-phase liquid chromatography", Journal of Chromatography A, 1216, 1737, (2009)
39. Rashkov, R; Arnaudova, M; Avdeev, G; Zielonka, A; Jannakoudakis, P; Jannakoudakis, A; Theodoridou, E 
"NiW/TiOx composite layers as cathode material for hydrogen evolution reaction", International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2095, (2009)
40. A. Avranas, A. Konstantinou, A. Mocanu and M. Tomoaia-Cotisel 
"Adsorption of procaine at the mercury / electrolyte solution interface", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects , 332, 36-42, (2009)
41. M. Karagianni, A. Avranas 
"The effect of deaeration on the surface tension of water and some other liquids", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 335 , 335, 168-173, (2009)
42. S. Bartáková, P. Prachár, S. Hasoň, R. Silvennoimen, L. Curček, L. Strašák, L. Fojt, A. Avranas, V. Vetterl 
"Biophysical mechanism determining dental implants biocompatibility and conditioning their osseointegration", Ces. Stomat., roč., 109, 48-53, (2009)
43. Pappa-Louisi A, Nikitas P, Papachristos K, Zisi, C 
"Modeling the combined effect of temperature and organic modifier content on reversed-phase chromatographic retention - Effectiveness of derived models in isocratic and isothermal mode retention prediction ", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1201, 27-34 , (2008)
44. Pappa-Louisi A, Nikitas P, Zisi C, Papachristos, K 
"Combined effect of temperature and organic modifier concentration on the retention under single mode gradient conditions in reversed-phase HPLC ", JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, 31, 2953-2961 , (2008)
45. P. Nikitas, A. Pappa-Louisi, K. Papachristos, C. Zisi 
"Theory and Application of the Two-Mode Gradient Elution in Liquid Chromatography Involving Simultaneous Changes in Temperature and Mobile-Phase Composition", Analytical Chemistry, 80, 5508–5514, (2008)
46. . D. Sideridou and G. E. Papanastasiou* 
"Sorption of Binary Liquid Mixtures in Methacrylate-Based Biomaterials; Simultaneous Determination of the Diffusion Coefficients and the Uptake Fraction at Equilibrium of the Components of Ethanol-Water Mixtures by a New Iterative Method", J. Appl. Polym. Sci, 107, 1047, (2008)
47. A.G.Anastopoulos 
"Kinetics of aqueous amalgam formation electrode reactions by the combined analysis of interfacial distance parameters and steric factors", Research & Reviews in Electrochemistry, Vol.1, Issue 2, (2008)
48. A.G.Anastopoulos 
"Modeling nanoscale MOS capacitors", Materials Science an Indian Journal, Vol.4, Issue 4, (2008)
49. C. Betianu, A. F. Caliman, M. Gavrilescu, I. Cretescu, C. Cojocaru, I. Poulios 
"Response surface optimization of Orange II photocatalytic degradation in TiO2 aqueous suspensions", J. Chemical Technology and Biotechnology, 83, 1454-1465, (2008)
50. S. Papadimitriou, A. Tegou, E. Pavlidou, S. Armyanov, E. Valova, G. Kokkinidis, S. Sotiropoulos* 
"Preparation and characterisation of platinum- and gold-coated copper, iron, cobalt and nickel deposits on glassy carbon substrates.",  Electrochimica Acta, 53(22, 6559, (2008)
51. Bikiaris, D; Vassiliou, A; Chrissafis, K; Paraskevopoulos, KM; Jannakoudakis, A; Docoslis, A 
"Effect of acid treated multi-walled carbon nanotubes on the mechanical, permeability, thermal properties and thermo-oxidative stability of isotactic polypropylene", Polymer Degradation and Stability, 93, 952, (2008)
52. SamoladaS, A; Bikiaris, D; Zorba, T; Paraskevopoulos, KM; Jannakoudakis, A 
"Photochromic behavior of spiropyran in polystyrene and polycaprolactone thin films - Effect of UV absorber and antioxidant compound", Dyes and Pigments, -, 76386, (2008)
53. A. Chatzitakis, C. Berberidou, I. Paspaltsis, G. Kyriakou, T. Sklaviadis, I. Poulios 
"Photocatalytic degradation and drug activity recovery of chloramphenicol", Water Research, 42, 386-394, (2008)
54. P. Nikitas, A. Pappa-Louisi, A. Papageorgiou 
"Simple algorithms for fitting and optimisation for multilinear gradient elution in reversed-phase liquid chromatography", Journal of Chromatography A, 1157, 178-186, (2007)
55. Pappa-Louisi, P. Nikitas, P. Balkatzopoulou, G. Louizis 
"Fundamental Equation of Dual-Mode Gradient Elution in Liquid Chromatography Involving Simultaneous Changes in Flow Rate and Mobile-Phase Composition", Analytical Chemistry, 79, 3888-3893, (2007)
56. Pappa-Louisi, P. Nikitas, A. Papageorgiou 
"Optimisation of multilinear gradient elutions in reversed-phase liquid chromatography using ternary solvent mixtures", Journal of Chromatography A, 1166, 126-134, (2007)
57. . D. Sideridou and G. E. Papanastasiou* 
"Water Sorption Kinetics in Light-Cured Poly-HEMA and Poly(HEMA-co-TEGDMA); Determination of the Self-Diffusion Coefficient by New Iterative Methods", J. Appl. Polym. Sci, 106, 2380, (2007)
58. A. Avranas, S. Kourtidou, V. Vetterl 
"Adsorption of the oligonucleotides A10, A25, A50 and A80 at the mercury/electrolyte interface", Colloids and Surfaces A, 295, 178, (2007)
59. Andreas Bozatzidis, Anastos G.Anastopoulos, Theodoros Laopoulos 
"Automated Data Acquisition Setup for Interfacial Tension and Capacitance measurements at Hg-Solution Contacts under LabVIEW Control", Electroanalysis, 19, 1711, (2007)
60. C. Berberidou, I. Poulios, N.P. Xekoukoulotakis, D. Mantzavinos 
"Sonolytic, photocatalytic and sonophotocatalytic degradation of Malachite Green in aqueous solutions", Appl. Catal. B: Environmental, 74 , 6372, (2007)
61. T. Papadam, N. P. Xekoukoulotakis, I. Poulios, D. Mantzavinos  
"Photocatalytic transformation of acid orange 20 and Cr(VI) in aqueous TiO2 suspensions ", J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry, 186, 308315, (2007)
62. L. Baldrianova, I. Svancara, S. Sotiropoulos* 
"Anodic stripping voltammetry at a new type of disposable bismuth-plated carbon paste mini-electrodes", Analytica Chimica Acta, 599(2, 249, (2007)
63. Limniou, M; Papadopoulos, N; Giannakoudakis, A; Roberts, D; Otto, O. 
"The integration of a viscosity simulator in a chemistry laboratory", Chemistry Education, Research and Practice, 8, 220, (2007)
64. Samoladas, A; Jannakoudakis, A; Bikiaris, D; Chrissafis, K; Paraskevopoulos, KM 
"Effect of end group content on photochromic behavior of spiropyran in polycaprolactone-poly(ethylene succinate) blends", Journal of Applied Polymer Science, 105, 3623, (2007)
65. Pappa-Louisi A, Nikitas P, Agrafiotou P, Papageorgiou, A 
"Optimization of separation and detection of 6-aminoquinolyl derivatives of amino acids by using reversed-phase liquid chromatography with on line UV, fluorescence and electrochemical detection ", ANALYTICA CHIMICA ACTA , 593, 92-97 , (2007)
66. P. Nikitas, A. Pappa-Louisi 
"Theory of stepwise gradient elution in reversed-phase liquid chromatography coupled with flow-rate variations. Application to retention prediction and separation optimization of a set of amino acids", Analytical Chemistry, 78, 5774-5782, (2006)
67. A. Pappa Louisi, P. Nikitas, A. Zitrou 
"Modelling flow rate gradient elution in reversed-phase liquid chromatography", Analytica Chimica Acta, 573&#, 305–310, (2006)
68. P. Nikitas, A. Pappa-Louisi and P. Agrafiotou 
"Multilinear gradient elution optimisation in reversed-phase liquid chromatography using genetic algorithms", Journal of Chromatography A, 1120, 299-307, (2006)
69. . Avranas, P. Koimtzoglou, N. Sedláčková 
"Effect of deaeration on the adsorption of some cationic surfactants at the mercury/electrolyte solution interface", J. Colloid Interface Sci., 296, 634, (2006)
70. A. Koniari, A. Avranas 
"Condensed film formation of binary mixtures of cetyltrimethylammonium bromide and cetyldimethylbenzylammonium chloride in a wide potential region at the mercury / electrolyte interface", J. Colloid Interface Sci., 304, 172, (2006)
71. I. Mintsouli, N. Philippidis, I. Poulios and S. Sotiropoulos  
"Photoelectrochemical characterisation of thermal and particulate titanium dioxide electrodes. ", J. Appl. Electrochem., 36, 463-474, (2006)
72. M. Sioi, A. Bolosis, E. Kostopoulou, I. Poulios 
"Photocatalytic treatment of colored wastewater from medical laboratories: photocatalytic oxidation of hematoxylin", J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry, 184, 1825, (2006)
73. T. Velegraki, I. Poulios, M. Charalabaki, N. Kalogerakis, P. Samaras, D. Mantzavinos 
"Photocatalytic and sonolytic oxidation of acid orange 7 in aqueous solutions", App. Catal. B: Environmental, 62, 159168, (2006)
74. Rashkov, R; Atanassov, N; Jannakoudakis, A; Jannakoudakis, P; Theodoridou, E. 
"Structure and electrocatalytic activity of Ni-W thin films deposited on carbon fiber supports", Journal of the Electrochemistry Society, 153, 152, (2006)
75. Pappa-Louisi A, Nikitas P, Agrafiotou P 
"Column equilibration effects in gradient elution in reversed-phase liquid chromatography ", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 1127, 97-107 , (2006)
76. A. Avranas, P. Koimtzoglou, N. Sedláčková  
"Effect of deaeration on the adsorption of some cationic surfactants at the mercury/electrolyte solution interface", J. Colloid Interface Sci. , 296, 634., (2006)
77. A. Koniari, A. Avranas 
"Condensed film formation of binary mixtures of cetyltrimethylammonium bromide and cetyldimethylbenzylammonium chloride in a wide potential region at the mercury / electrolyte interface", J. Colloid Interface Sci., 304, 172., (2006)
78. P. Nikitas, A. Pappa-Louisi 
"Expressions of the fundamental equation of gradient elution and a numerical solution of these equations under any gradient profile", Analytical Chemistry, 77, 5676, (2005)
79. P. Nikitas, E. Nikita 
"A study of hominin dispersal out of Africa using computer simulations", Journal of Human Evolution, 49, 602, (2005)
80. P. Nikitas, A. Pappa-Louisi 
"New approach to linear gradient elution used for optimization in reversed-phase liquid chromatography", Journal of Chromatography A, 1068, 279-285, (2005)
81. A.G.Anastopoulos and Th.Latsinoglou 
"Correlation of Kinetic and Thermodynamic Quantities of Tl(I)/Tl(Hg) Electroreduction with Parameters of Binary Mixtures of Water with Acetone, Acetonitrile, Methanol and N,N-dimethylformamide", Journal of Solution Chemistry, 34, 1341, (2005)
82. G. M. Zarkadas, A. Stergiou, and G. Papanastasiou* 
"Influence of citric acid on the silver electrodeposition from aqueous AgNO3 solutions", Electrochim. Acta, 50, 5022, (2005)
83. J. Georgieva, S. Armyanov, E. Valova, Ts.Tsacheva and I. Poulios, S. Sotiropoulos* 
"Photoelectrochemical behaviour of electrodeposited tungsten trioxide and electrosynthesised titanium dioxide single component and bilayer coatings on stainless steel substrates. , J.Electroanal.Chem., 585 (2005) 35. ", J.Electroanal.Chem., 585, 35, (2005)
84. P.J.Blood, I.J.Brown and S.Sotiropoulos* 
"Electrodeposition of lead dioxide on carbon substrates from a high internal phase emulsion (HIPE)", J.Applied Electrochem., 34, 1, (2004)
85. M. Kositzi, I. Poulios, S. Malato, Caceres, A. Campos 
"Solar Photocatalytic Treatment of Synthetic Municipal Wastewater. ", Water Research, 38, 1147, (2004)
86. M. Kositzi, A. Antoniadis I. Poulios, I. Kiridis, S. Malato 
"Solar Photocatalytic Treatment of Simulated Dyestuff Effluents.", Solar Energy, in pr, in press, (2004)
87. Avranas, A., and Patsikatheodorou, E. 
"On the adsorption and condensed film formation of binary mixtures of dodecyl-, tetradecyl-, hexadecyl-, and tetradecyltrimethylammonium bromides at the mercuty/electrolyte interface", Colloids and Surfaces A, 250, 509-518, (2004)
88. A.G.Anastopoulos, G.Nikolaidis 
"Mechanism of Amalgam Formation Electrode Reactions in Non Aqueous Solvents. Combined Analysis of Interfacial Distance parameters and Steric factors", J.Electroanal.Chem., 571, 309, (2004)
89. G. M. Zarkadas, A. Stergiou, and G. Papanastasiou* 
"Silver electrodeposition from AgNO3 solutions containing organic additives; Electrodeposition from binary water–methanol solvent systems in the presence of tartaric acid", J. Appl. Electrochem, 34, 607, (2004)
90. S. Balomenou, D. Tsiplakides, A. Katsaounis, S. Thieman‐Handler, B. Cramer, G. Foti, C. Comninellis and C.G. Vayenas 
"Novel Monolithic Electrochemically Promoted Catalytic Reactor for Environmentally Important Reactions", Applied Catalysis B: Environmental, 52, 181-196, (2004)
91. M. Van Brussel, G. Kokkinidis, A. Hubin and Cl. Buess-Herman. 
"Study of gold-supported platinum electrocatalysts for oxygen reduction.", Electrochim. Acta, 48, 3909, (2003)
92. G. Kokkinidis and G. Papanastasiou. 
"Electrocatalytic reduction of nitro, nitroso compounds and dioximes on upd ad-atom modified electrodes. (Review). ", Current Topics in Electrochemistry, 9, 178, (2003)
93. P.Agrafiotou, C.Maliakas, A.Pappa-Louisi and S.Sotiropoulos* 
"A general approach to the derivation of peak area flow dependence in FIA and HPLC amperometric detection", Electrochimica Acta, 48, 2447, (2003)
94. P.Agrafiotou and S.Sotiropoulos* 
"Characterisation of a simple electrochemical detector for HPLC and FIA based on carbon microcylinder electrodes", Analytica Chimica Acta, 497, 175, (2003)
95. I. Poulios, E. Panou, E. Mikropoulou, E. Kostopoulou 
"Degradation and decolorization of Eosin Y in the presence of semiconducting oxides.", Appl. Catalysis B: Environmental, 41, 345, (2003)
96. Avranas, A., and Iliou, P. 
"Interaction between hydroxypropylmethylcellulose and the anionic surfactants hexane-, octane-, and decane sulfonic acid sodium salts, as studied by dynamic surface tension measurements.", J. Colloid Interface Sci., 258, 102-109, (2003)
97. Avranas, A., Komnianou, A., and Retter, U. 
"On the adsorption and condensed film formation of dodecyl,- tetradecyl-, hexadecyl-, and octadecyltrimethylammonium bromides at the mercury/electrolyte interface", J. Colloid Interface Sci., 264, 407-413, (2003)
98. D. Sazou, M. Pagitsas 
"Electrochemical current oscillations during localized corrosion of iron.", Fluctuat. Noise Letters, 3, L433-L454, (2003)
99. M. Pagitsas, A. Diamantopoulou, D. Sazou 
"A point defect model for the general and pitting corrosion of Fe|electrolyte interface deduced from current oscillations", Chaos Soliton & Fractals, 17, 263-275, (2003)
100. D. Sazou, M. Pagitsas 
"Non-linear dynamics of the passivity breakdown of iron in acidic solutions", , Chaos Soliton & Fractals, 17, 505-522, (2003)
101. . Sideridou*, V. Tserki, and G. Papanastasiou 
"Study of water sorption, solubility and modulus of elasticity of light-cured dimethacrylate-based dental resins", Biomaterials, 24, 655, (2003)
102. G. Papanastasiou* and G. Kokkinidis 
"Development of Iterative Methods for the Exact Determination of Acid Dissociation Constants and Specific Reaction Rates in Various Ionic or Electrochemical Systems. A Review", Collect. Czech. Chem. Comun, 68, 1345, (2003)
103. E. Daftsis, N. Pagalos, A. Jannakoudakis, P. Jannakoudakis, E. Theodoridou, R. Rashkov, M. Loukaytcheva and N. Atanassov 
"Preparation of a carbon fiber-nickel-type material and investigation of the electrocatalytic activity for the hydrogen evolution reaction", Journal of the Electrochemical Society, 150, C787, (2003)
104. A. Avranas, P. Iliou. 
"Interaction between hydroxypropylmethylcellulose and the anionic surfactants hexane-, octane-, and decane sulfonic acid sodium salts, as studied by dynamic surface tension measurements.", J. Colloid Interface Sci. , 258, 102-109., (2003)
105. M. Van Brussel, I. Vandendael and Cl. Buess-Herman 
"High performance gold-supported platinum electroca", Electrochemistry Communications, 4, 808, (2002)
106. D. Pittois and Cl. Buess-Herman 
"Effect of the extent and structure of upd adlayers", J. Electroanal. Chem., 532, 277, (2002)
107. P.J.Blood and S.Sotiropoulos* 
"An electrochemical technique for state of charge (SOC) probing of positive lead acid battery plates", Journal of Power Sources, 110, 96, (2002)
108. Retter, U., Tchachnikova, M., and Avranas, A. 
"On Packing Constrains in the Formation of Surface Micelles of Amphiphiles at the Metal/Electrolyte Interface-The Necessity of Introducing a Generalized Packing Parameter.", J. Colloid Interface Sci., 251, 94-100, (2002)
109. A,G.Anastopoulos 
"Solvent effects on the Gibbs energy of Adsorption of Neutral organic compounds. ", Z.Phys.Chemie, 216, 1095, (2002)
110. M. Pagitsas, A. Diamantopoulou, D. Sazou 
"General and pitting corrosion deduced from current oscillations in the passive-active transition state of the Fe|H2SO4 electrochemical system", Electrochim. Acta, 47, 4163-4179, (2002)
111. D. Sazou 
"The dynamical behavior of the electrochemical polymerization of indole on Fe in acetonitrile-water mixtures", Synth. Metals, 130, 45-54, (2002)
112. D. Sazou, M. Pagitsas 
"Nitrate ion effect on the passive film breakdown and current oscillations at iron surfaces polarized in chloride-containing sulfuric acid solutions", Electrochim. Acta, 47, 1567-1578, (2002)
113. U. Retter, M. Tchachnikova, A. Avranas. 
"On Packing Constrains in the Formation of Surface Micelles of Amphiphiles at the Metal/Electrolyte Interface-The Necessity of Introducing a Generalized Packing Parameter.", J. Colloid Interface Sci. , 251, 94-100., (2002)
114. A.Milchev, D. Stoychev, V. Lazarov, A. Papoutsis 
"Nucleation and growth of metal catalysts. Electrod", J. Cryst. Growth (2001), 226, 138, (2001)
115. D. Stoychev, V. Lazarov, A. Papoutsis and A. Milchev 
"Electroless deposition of Pt on Ti. Part II. Catal", J. Electroanal. Chem, 532, 277, (2001)
116. G. Kokkinidis, D. Stoychev, V. Lazarov, A. Papoutsis and A. Milchev. 
"Electroless deposition of Pt on Ti. Part II. Catalytic activity for oxygen reduction", J. Electroanal. Chem., 551, 20, (2001)
117. K.Wallgren and S.Sotiropoulos* 
"Electrochemistry of planar solid-state amperometric devices based on Nafion and polybenzimidazole (PBI) solid polymer electrolytes", Electrochimica Acta, 46, 1523, (2001)
118. I.J.Brown and S.Sotiropoulos* 
"Electrodeposition of Ni from a high internal phase emulsion (HIPE) template", Electrochimica Acta, 46, 2711, (2001)
119. I.J.Brown and S.Sotiropoulos* 
"Electroplating and electroless plating of Ni through/onto a porous polymer in a flow cell", Journal of Applied Electrochemistry, 31, 1203, (2001)
120. Retter, U and Avranas, A. 
"Anion Induced Formation of Hemicylindrical and Hemispherical Surface Micelles of Amphiphiles.", Langmuir, 17, 5039-5044, (2001)
121. M. Pagitsas, A. Diamantopoulou, D. Sazou 
"Distinction between general and pitting corrosion based on the nonlinear dynamical response of passive iron surfaces perturbed chemically by halides", Electrochem. Commun., 3, 330-335, (2001)
122. D. Sazou 
"Electrodeposition of ring-substituted polyanilines on Fe surfaces from aqueous oxalic acid solutions and corrosion protection of Fe", Synth. Metals, 118, 133-147, (2001)
123. G. M. Zarkadas, A. Stergiou, and G. Papanastasiou* 
"Influence of tartaric acid on the electrodeposition of silver from binary water+dioxane AgNO3 solutions", J. Appl. Electrochem, 31, 1251, (2001)
124. U. Retter, A. Avranas. 
"Anion Induced Formation of Hemicylindrical and Hemispherical Surface Micelles of Amphiphiles.", Langmuir , 17, 5039-5044., (2001)
125. A. Papoutsis, D. Stoychev and A. Milchev 
"Electroless deposition of Pt on Ti – catalytic act", J. Electroanal. Chem., 486, 48, (2000)
126. J.Brown and S.Sotiropoulos* 
"Preparation and characterisation of microporous Ni coatings as hydrogen evolving cathodes", Journal of Applied Electrochemistry, 30, 107, (2000)
127. A.Avranas, N.Papadopoulos, D.Papoutsi and S.Sotiropoulos 
"Adsorption of the neutral macromonomeric surfactant Tween-80 at the mercury/electrolyte solution interface as a function of electrode potential and time", Langmuir, 16, 6043, (2000)
128. Zouboulis, A.I, and Avranas, A. 
"Treatment of Oil-in-Water Emulsions by Coagulation and Dissolved-Air Flotation.", Colloids Surf. A. Phys. Engineer. Asp., 172, 153-161, (2000)
129. A.G.Anastopoulos 
"Combined analysis of interfacial distance parameters and steric factors for the kinetic study of retarded amalgam formation reactions under conditions of constant electrode coverage. Cd(II)/Cd(Hg) reduction in N-methyl formamide as a model reaction. ", J.Phys.Chem. B, 104, 5102, (2000)
130. A.G.Anastopoulos, P.Hadjiloizou and D.Nikoletou 
"Interfacial rearrangements at the Mercury electrode in non-aqueous solvents of high dielectric constant. Reorientation of triphenylbismouth and triphenylantimony. ", Langmuir, 16, 7789, (2000)
131. D. Sazou, A. Diamantopoulou, M. Pagitsas 
"Complex periodic and chaotic current oscillations related to different states of the localized corrosion of iron in chloride-containing sulfuric acid solutions", J. Electroanal. Chem., 489, 1-16, (2000)
132. D. Sazou, A. Diamantopoulou, M. Pagitsas 
"Conditions for the onset of current oscillations at the limiting current of the iron electrodissolution in sulfuric acid solutions", Russ. J. Electrochem., 36, 1072-1084, (2000)
133. A. Avranas, V. Tasopoulos.  
"Aqueous Solutions of Sodium Deoxycholate and Hydroxypropylmethylcellulose : Dynamic Surface Tension Measurements. ", J. Colloid Interface Sci. , 221, 223-229., (2000)
134. I. Poulios, A. Avranas, E. Rekliti, A. Zouboulis.  
"Photocatalytic Oxidation of Auramine O in the Presence of Semiconducting Oxides.", J. Chem. Technol. Biotechnol. , 75, 205-212., (2000)
135. A.Kelaidopoulou, E. Abelidou 
"Electrocatalytic oxidation of methanol and form", J. Appl. Electrochem, 29, 1255, (1999)
136. E. Coutouli-Argyropoulou, A. Kelaidopoulou, C. Sideris 
"Electrochemical studies of ferrocene derivates and", J. Electroanal. Chem, 477, 130, (1999)
137. K.Wallgren and S.Sotiropoulos* 
"Solid-state microelectrode oxygen sensors", Analytica Chimica Acta, 388, 51, (1999)
138. U. Retter, A. Avranas, H. Lohse, K. Siegler, K.Lunkenheimer. 
"On the Adsorption Kinetics of Octanoic Acid at the Mercury / Electrolyte Interface.", Langmuir , 15, 3661-3665., (1999)
139. Avranas, A., Malasidou, E., and Mandrazidou, E. 
"Adsorption of Cetyldimethylbenzylammonium Chloride on Octane Emulsion Droplets: The Effect of the Presence of Tween 80.", J. Colloid Interface Sci., 207, 363-370, (1998)
140. P.P. Andonoglou, A. D. Jannakoudakis, P.D. Jannakoudakis, E. Theodoridou 
"Preparation and electrocatalytic activity of rhodium modified pitch-based carbon-fibre electrodes", Electrochimica Acta, 44, 1455, (1998)
141. S.G. Neophytides, D. Tsiplakides and C.G. Vayenas 
"Temperature Programmed Desorption of Oxygen from Pt Films Interfaced with Y2O3-Doped-ZrO2", Journal of Catalysis, 178, 414-428, (1998)
142. A. Avranas, E. Malasidou, E. Mandrazidou 
"Adsorption of Cetyldimethylbenzylammonium Chloride on Octane Emulsion Droplets: The Effect of the Presence of Tween 80.", J. Colloid Interface Sci. , 207 , 363-370., (1998)
143. Avranas, A., Retter, U., Lunkenheimer, K., and Lohse, H. 
"On the Adsorption of Octanoic Acid at the Mercury / Electrolyte and Air / Water nterfaces.", J. Colloid Interface Sci., 189, , 229-235, (1997)
144. E. Theodoridou, A. D. Jannakoudakis, P. D. Jannakoudakis, N. Pagalos, Ph. Andonoglou, J. O. Besenhard 
"Electrochemical oxidation of PAN-and pitch-based carbon fibres and deposition of palladium on the obtained materials", Synthetic Metals, 87, 225, (1997)
145. D. Tsiplakides, S.G. Neophytides , O. Enea, M. Jaksic and C.G. Vayenas 
"Non-Faradaic Electrochemical Modification of the Catalytic Activity of Pt-black film deposited on Nafion 117 Solid Polymer Electrolyte", Journal of Electrochemical Society, 144, 2072-2078, (1997)
146. S. Sotiropoulos, A. Avranas, N. Papadopoulos. 
"Study of Oleate Adsorption at the Mercury / Electrolyte Solution Interface as a Function of Electrode Potential and Time. ", Langmuir , 13, 7230-7238, (1997)
147. Avranas, A., Retter, U., Lunkenheimer, K., and Lohse, H. 
"The Effect of the Removal of Trace Impurities on the Adsorption Behavior of Octanoic Acid at Mercury / Solution and at Air / Solution Interfaces. ", Electroanalysis, 8, 667-672, (1996)
148. R. Rashkov, N. Atanassov, A. Jannakoudakis, P. Jannakoudakis, E.Theodoridou 
"Structure and electrocatalytic activity of Ni-W thin films deposited on carbon fiber supports", Journal of the Electrochemical Society, 150, C156, (1996)
149. Avranas A., Retter U., Lunkenheimer K., Lohse H 
"The Effect of the Removal of Trace Impurities on the Adsorption Behavior of Octanoic Acid at Mercury / Solution and at Air / Solution Interfaces. ", Electroanalysis, 8, 667, (1996)
150. A. D. Jannakoudakis, P. D. Jannakoudakis, N. Pagalos, E. Theodoridou 
"Preparation and electrocatalytic efficiency of mixed Cu-Au catalysts on carbon fibre electrode supports", Electrochimica Acta, 39, 1881, (1994)
151. S. Neophytides, D. Tsiplakides, P. Stonehart, M.M. Jaksic and C.G. Vayenas 
"Electrochemical enhancement of a catalytic reaction in aqueous solution", Nature, 370, 45-47, (1994)
152. E. Theodoridou, A. D. Jannakoudakis, P. D. Jannakoudakis, N. Pagalos, 
"Controlled spatial distribution of noble metal catalysts on electrochemically activated carbon fibre supports", Electrochimica Acta, 38, 793, (1993)
153. A. D. Jannakoudakis, P. D. Jannakoudakis, N. Pagalos, E. Theodoridou 
"Preparation and catalytic efficiency of mixed noble metal caralysts on electrochemically activated carbon fibre supports", Journal of Applied Electrochemistry, 23, 1162, (1993)
154. A. D. Jannakoudakis, P. D. Jannakoudakis, N. Pagalos, E. Theodoridou 
"Electro-oxidation of aniline and electrochemical behaviour of the produced polyaniline film on carbon-fibre electrodes in aqueous methanolic solutions", Electrochimica Acta, 38, 1559, (1993)
155. J. O. Besenhard, M. W. Wagner, M. Winter, A. D. Jannakoudakis, 
"Inorganic film-forming electrolyte additives improving the cycling behaviour of metallic lithium electrodes and self-discharge of carbon-lithium electrodes", Journal of Power Sources, 43, 413, (1987)
156. A. D. Jannakoudakis, P. D. Jannakoudakis, N. Pagalos, E. Theodoridou, J. O. Besenhard 
"Preparation and behaviour of acetylene black press-electrodes as adsorbents and metal caralysts supports", Electrochimica Acta, 41, 449, (1987)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki