Home | | ENGLISH   
 
 > LABORATORIES > BIOCHEMISTRY
   
 
 
 Εργαστήριο Βιοχημείας
Διευθυντής: Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα
 

Το εργαστήριο Βιοχημείας ιδρύθηκε πριν από 34 χρόνια. Αποτελείται από 7 μέλη ΔΕΠ, 5 υπαλλήλους, 7 υποψήφιους διδάκτορες και 10 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το εργαστήριο Βιοχημείας τα τελευταία χρόνια είναι επαρκώς εξοπλισμένο, τα μέλη του είναι άριστα καταρτισμένα και ασχολούνται με μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων.

 
  Μέλη Προσωπικού
Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα Καθηγήτρια
Γιαννακούρος Θωμάς Αναπληρωτής Καθηγητής
Αρζόγλου Παντελεήμων Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανταζάκη Αναστασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νικολακάκη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γεωργάτσος Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Το εργαστήριο Βιοχημείας είναι άριστα καταρτισμένο και ασχολείται με μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως η παραγωγή φυσικών ή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών/ενζύμων από βακτήρια, εξωκυττάρια ή ενδοκυττάρια, η βακτηριακή παραγωγή βιοπολυμερών και πολυσακχαριτών. Το εργαστήριο Βιοχημείας, διαθέτει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στο διαχωρισμό, καθαρισμό και χαρακτηρισμό μακρομορίων, στην απομόνωση DNA ή RNA για εξειδικευμένη δέσμευση, στη σύνθεση μικρών πεπτιδίων και την παραγωγή αντισωμάτων έναντι των πεπτιδίων αυτών, στις αντιδράσεις/αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντισώματος-αντιγόνου, στη σύνθεση μικρών πεπτιδίων συζευγμένων με διάφορα προϊόντα προσθήκης. Το εργαστήριο είναι σε θέση να εφαρμόσει μοντέρνες τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας, όπως PCR, προσδιορισμός ακολουθίας DNA και γονοτύπηση.

 

 
Εξοπλισμός Εργαστηρίου
Τα ακόλουθα όργανα είναι διαθέσιμα στο Εργαστήριο Βιοχημείας: προσδιοριστής ακολουθίας DNA, θερμικός κυκλοποιητής Peltrier, τρεις διατάξεις HPLC, φασματοφωτόμετρο UV-Vis, Υγρός Σπινθηριστής, Υπερκαταψύκτης (-70 οC), υπερφυγόκεντροι και ένας βιοαντιδραστήρας χωρητικότητας δύο λίτρων για πιλοτικές καλλιέργειες σε εργαστηριακή κλίμακα και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, πολλές συσκευές ηλεκτροφόρησης κλπ.
 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1. Tsolaki M.N., Koutsouraki E., Katsipis G.K., Myserlis P.Gr., Chatzithoma M.A. and Pantazaki A.A. 
" Alternative Anti-Infective/Anti-Inflammatory Therapeutic Options for Fighting Alzheimer’s Disease. ", Bentham eBooks series “Frontiers in Anti-Infective Drug Discovery”, Bentham Science Publishers. Review., 6 (ch, 3-161, (2017)
2. Tsitouroudi F., Karatza A., Karoulias S., Pantazaki A., Andriotis E.G. and Choli-Papadopoulou T. 
"“In cell” biotinylation and immobilization of BMP2 (Bone Morphogenetic Protein 2) on polymeric surfaces. ", Biochemical Engineering Journal, 123, 1-12, (2017)
3. Giannousi K., Pantazaki A. and Dendrinou-Samara C.  
"Copper based nanoparticles as Antimicrobials. ", Multi Volume SET (I-V) Therapeutic Nanostructures in Medicine, Editor: A.M. Grumezescu (published by Elsevier) Subject: Nanostructures for Antimicrobial Therapy, ch. 2, 515-529, (2017)
4. Andreadou E., Pantazaki A.*, Daniilidou M., Tsolaki M.  
"Rhamnolipids (RLs) - microbial virulence factors - in Alzheimer's disease.", J Alzheimers Dis , 59, 209–222, (2017)
5. E. Andreadou, A. Moschopoulou, O. Simou, T. Lialiaris, A. Pantazaki  
"T. thermophilus Rhamnolipids Induce Cytogenetic Damage on Human Lymphocytes and Bind DNA in vitro.", British Biotechnology Journal , 10(3), 1-12, (2016)
6. R. P. Georgiou, E. P. Tsiakiri, N. K. Lazaridis, A.A. Pantazaki  
" Decolorization of melanoidins from simulated and industrial molasses effluents by immobilized laccase", Journal of Environmental Chemical Engineering, 4, 1322–1331, (2016)
7. Velali E. , Papachristou E., Pantazaki A., Choli-Papadopoulou T., Argyrou N., Tsourouktsoglou T., Lialiaris S., Constantinidis A., Lykidis D. , Lialiaris T. S., Besis A., Voutsa D. , Samara C. 
"Cytotoxicity and genotoxicity induced in vitro by solvent-extractable organic matter of size-segregated urban particulate matter.", Environmental Pollution , 218, 1350-1362, (2016)
8. Giannousi K, Hatzivassiliou E, Mourdikoudis S, Vourlias G, Pantazaki A, Dendrinou-Samara C 
"Synthesis and biological evaluation of PEGylated CuO nanoparticles.", J Inorg Biochem. , 164, 82-90, (2016)
9. Dendrinou-Samara, C.; Giannousi, K.; Menelaou M.; Arvanitidis, I.; Angelakeris, M.; Pantazaki, A.  
"Hetero-nanocomposites of magnetic and antifungal nanoparticles as a platform for magnetomechanical stress induction in Saccharomyces cerevisiae", J. Mater. Chem. B, 3, 5341-5351, (2015)
10. Varna, D., Hatzidimitriou, A.G., Velali, E, Pantazaki, A.A., Aslanidis, P.  
"Structural diversity in dinuclear copper(I) halide complexes of 2,4-dithiouracil: Synthesis, crystal structures, induction of DNA damage and oxidative stress mediated by ROS", Polyhedron, 88, 40–47, (2015)
11. Aslanidis P, Hatzidimitriou AG, Andreadou EG, Pantazaki AA, Voulgarakis N.  
"Silver(I) complexes of N-methylbenzothiazole-2-thione: synthesis, structures and antibacterial activity", Mater Sci Eng C Mater Biol Appl, 50, 187-193, (2015)
12. P.A. Papanikolaou, A.G. Papadopoulos, E.G. Andreadou, A.Hatzidimitriou, P.J. Cox, A.A. Pantazaki, P. Aslanidis  
"The structural and electronic impact on the photophysical and biological properties of a series of CuI and AgI complexes with triphenylphosphine and pyrimidine-type thiones. ", New J. Chem., 39, 4830-4844, (2015)
13. E. Velali, E. Papachristou, A. Pantazaki, T. Choli-Papadopoulou, S. Planou, A. Kouras, E. Manoli, A. Besis, D. Voutsa, C. Samara  
"Redox activity and in vitro bioactivity of the water-soluble fraction of urban particulate matter in relation to particle size and chemical composition. ", Environmental Pollution. , 208 , 774-786, (2015)
14. Koukourikou M., Zioziou E., Pantazaki A., Nikolaou N.& Kyriakidi D.  
"Effects of gibberellic acid and putrescine on 'Thompson seedless' grapes. ", American International Journal of Biology, 3, 19-29 , (2015)
15. Simou, O.M., Pantazaki, A.A.*  
"Evidence for lytic transglycosylase and β-N-acetylglucosaminidase activities located at the polyhydroxyalkanoates (PHAs) granules of Thermus thermophilus HB8. ", Applied Microbiology and Biotechnology , 3, 1-17, (2014)
16. Giannousi K, Lafazanis K, Arvanitidis J, Pantazaki A, Dendrinou-Samara C.  
"Hydrothermal synthesis of copper based nanoparticles: Antimicrobial screening and interaction with DNA", J Inorg Biochem, 133C, 24-32, (2014)
17. Evangelinou O., Hatzidimitriou A.G., Velali A., Pantazaki A.A., Voulgarakis N., Aslanidis P 
"Mixed-ligand copper(I) halide complexes bearing 4,5-bis(diphenylphosphano)-9,9-dimethyl-xanthene and N-methylbenzothiazole-2-thione: Synthesis, structures, luminescence and antibacterial activity mediated by DNA and membrane damage", Polyhedron , 72, 122–129, (2014)
18. Papazoglou, I., Papadopoulos, A.G., Skoulika, S., Lafazanis, Kd, Geromichalos, G.D., Pantazaki, A.A., Aslanidis, P.  
"Metal-assisted desulfurization of 2-thioorotic acid: Structure, theoretical (DFT) investigations, in vitro antibacterial and cytotoxic activity and DNA degradation ability of a copper(II) complex containing in situ formed bis(4-carboxylato-6-oxo-pyrimidine-2-yl)sulfide. ", Polyhedron , 78, 18-23, (2014)
19. Protogeraki C, Andreadou EG, Perdih F, Turel I, Pantazaki AA, Psomas G.  
"Cobalt(II) complexes with the antimicrobial drug enrofloxacin: Structure, antimicrobial activity, DNA- and albumin-binding. ", Eur J Med Chem, 86, 189-201, (2014)
20. Giannousi K, Sarafidis G, Mourdikoudis S, Pantazaki A, Dendrinou-Samara C.  
"Selective Synthesis of Cu2O and Cu/Cu2O NPs: Antifungal Activity to Yeast Saccharomyces cerevisiae and DNA Interaction", Inorg Chem, 53, 9657-9666, (2014)
21. 5. Tsiaggali, M.A., Andreadou, E.G., Hatzidimitriou, A.G., Pantazaki, A.A., Aslanidis, P. 
"Copper(I) halide complexes of N-methylbenzothiazole-2-thione: Synthesis, structure, luminescence, antibacterial activity and interaction with DNA. ", J. Inorg. Biochem. , 121, 121-128, (2013)
22. 4. Zampakou, M., Akrivou, M., Andreadou, E.G., Raptopoulou, C.P., Psycharis, V., Pantazaki, A.A., Psomas, G. 
"Structure, antimicrobial activity, DNA- and albumin-binding of manganese(II) complexes with the quinolone antimicrobial agents oxolinic acid and enrofloxacin. ", J. Inorg. Biochem., 121, 88-99, (2013)
23. 3. Tarushi, A., Lafazanis, K., Kljun, J., Turel, I., Pantazaki, A.A., Psomas, G., Kessissoglou, D.P. 
"First- and second-generation quinolone antibacterial drugs interacting with zinc(II): Structure and biological perspectives.", J. Inorg. Biochem., 121, 53-65, (2013)
24. Tarushi, A., Kljun, J., Turel, I., Pantazaki, A.A., Psomas, G., Kessissoglou, D.P.  
"Zinc(ii) complexes with the quinolone antibacterial drug flumequine: Structure, DNA- and albumin-binding. ", New Journal of Chemistry, 37, 342-355, (2013)
25. Giagkas D.C., Choli-Papadopoulou T. and Pantazaki A.A.  
"Development of an Antibody for Detection of Rhamnolipids Characterized as a Major Bacterial Virulence Factor.", Antibodies, 2, 501-516, (2013)
26. Papaneophytou C. P., Papi R.M., Pantazaki A.A., and Kyriakidis D.A.* 
"Flagellin gene (fliC) of Thermus thermophilus HB8: Characterization of its product and involvement to flagella assembly and microbial motility", Appl. Microbiol. Biotechn. , 94,  1265-1277, (2012)
27. Pantazaki A. A.*, Choli-Papadopoulou T.  
"On the Thermus thermophilus HB8 potential pathogenicity triggered from rhamnolipids secretion. Morphological alterations and cytotoxicity induced on fibroblastic cell line.", Amino Acids , 42, 1913-1926, (2012)
28. Papaneophytou C.P., Velali E.E., Pantazaki A.A.*  
"Purification and characterization of an extracellular medium-chain length polyhydroxyalkanoate depolymerase from Thermus thermophilus HB8.", Polymer Degradation and Stability, 96 , 670-678, (2011)
29. Pantazaki A.A.*, Papaneophytou C.P., Lambropoulou D.A.  
"Simultaneous polyhydroxyalkanoates and rhamnolipids production by Thermus thermophilus HB8 ", AMB Express , 1, 17, (2011)
30. Papaneophytou C. P., Pantazaki A.A.*  
"A novel affinity chromatographic material for the purification of extracellular polyhydroxybutyrate depolymerases. ", Journal of Polymers and the Environment, 19 , 876-886 , (2011)
31. Mpountoukas P., Pantazaki A.A.*, Kostareli E., Christodoulou P., Kareli D., Pouliliou S., Mourelatos C., Lialiaris T.S. 
" Cytogenetic evaluation and DNA interaction studies of the food colorants amaranth, erythrosine and tartrazine. ", Food and Chemical Toxicology, 48, 2934-2944, (2010)
32. Guerrouache M., Pantazaki A., Millot M.-C., and Carbonnier B. 
" Zwitterionic polymeric monoliths for HILIC/RP mixed mode for CEC separation applications. ", J of Separation Science , 33(6-, 787-92, (2010)
33. Afrati T., A.A. Pantazaki, Dendrinou-Samara C., Catherine Raptopoulou, A.Terzis, Kessissoglou D.P. 
" Copper inverse-9-Metallacrown-3 compounds interacting with DNA. ", Dalton Trans.,, 39, 765–775, (2010)
34. Pantazaki A. A.*, Dimopoulou M. I., Simou O.M., Pritsa A. A. 
"Sunflower seed oil and oleic acid utilization for the production of rhamnolipids by Thermus thermophilus HB8", Appl. Microbiol. and Biotechnol., 88, 939-51, (2010)
35. Papaneophytou, C.P., Pantazaki, A. A., Kyriakidis, D.A. 
" An extracellular polyhydroxybutyrate depolymerase in Thermus thermophilus HB8 ", Appl. Microbiol. and Biotechnol. , 83(4), 659-68, (2009)
36. Pantazakι A. A., Papaneophytou C.P., Pritsa A.G., Liakopoulou-Kyriakides M., Kyriakidis D.A. 
"Production of polyhydroxyalkanoates from whey by Thermus thermophilus HB8 ", Process Biochemistry , 44, 847–853, (2009)
37. Pantazaki A.A.*, Tsolkas G.P. and Kyriakidis D.A. 
" A DING phosphatase in Thermus thermophilus. ", Amino acid , 34, 437-448, (2008)
38. Dimitrakopoulou A., Dendrinou-Samara C., Pantazaki A.A., Alexiou M., Nordlander E., Kessissoglou D. P. 
" Synthesis, structure and interactions with DNA of novel tetranuclear, [Mn4(II/II/II/IV)] mixed-valence complexes ", J. Inorg. Biochem., 102, 618-628, (2008)
39. Chaviara AT, Kioseoglou EE, Pantazaki AA,Tsipis AC, Karipidis PA, Kyriakidis DA., Bolos CA.  
"DNA interaction studies and evaluation of biological activity of homo- and hetero-trihalide mononuclear Cu(II) Schiff base complexes. Quantitative structure-activity relationships. ", J Inorg Biochem. , 102(9, 1749-64., (2008)
40. Katsoulakou, E., Tiliakos, M., Papaefstathiou, G., Terzis, A., Raptopoulou, C., Geromichalos, G., Papazisis, K., Papi, R., Pantazaki, A.A., Kyriakidis, D., Cordopatis, P., Manessi-Zoupa, E. 
" Diorganotin(IV) complexes of dipeptides containing the α-aminoisobutyryl residue (Aib): Preparation, structural characterization, antibacterial and antiproliferative activities of [(n-Bu)2Sn(H-1L)] (LH = H-Aib-L-Leu-OH, H-Aib-L-Ala-OH)",  J Inorg Biochem. , 102, 1397-1405, (2008)
41. A. Dimitrakopoulou, C. Dendrinou-Samara,A.A. Pantazaki, C. Raptopoulou, A.Terzis, E. Samaras, and D.P. Kessissoglou  
"Interaction of Fe(III) with herbicide-carboxylato ligands. Di-, tri- and tetra-nuclear compounds. Structure, magnetism and DNA interaction. : ", Inorganica Chimica Acta , 360, 546-556 , (2007)
42. Lialiaris T.S., Pantazaki A.A., Papachristou F.E., Lyratzopoulos E., Natsis K., and Kortsaris A.H.  
" The mutagenic potential of vitamin C on human lymphocytes and native nucleic acids. ", J of Biolog. Research , 8, 189-197, (2007)
43. Ioannou A.K.,Pantazaki A.A., Girousi S.Th., Voulgaropoulos A.N., Millot M.C. and Vidal-Madjar C.  
" DNA biosensors based on carbon paste electrodes modified by polymer multilayers. ", Electroanalysis, 18 (5, 456-464, (2006)
44. M.C. Theodorou, C.A. Panagiotidis, C. Panagiotides, A.A. Pantazaki and D.A. Kyriakidis  
"Regulation of poly-(R)-3-hydroxybutyrate biosynthesis by AtoS-AtoC signal transduction system in Escherichia coli. ",  BBA , 1760 , 896-906, (2006)
45. Pantazaki A.A., Ioannou A.K. and Kyriakidis D.A.  
" Α thermostable β-keto-thiolase of polyhydroxyalkanoates (PHAs) in Thermus thermophilus: Purification and biochemical properties ", Molec. Cellul. Biochem., 269, 27-36, (2005)
46. Chaviara AT, Cox PJ, Repana KH,Pantazaki AA,Papazisis KT, Kortsaris AH,Kyriakidis DA, Nikolov GS,Bolos CA  
"The unexpected formation of biologically active Cu(II) Schiff mono-base complexes with 2-thiophene-carboxaldehyde and dipropylenetriamine: crystal and molecular structure of CudptaSCl2 ", J. Inorg. Biochem., 99, 467-76 , (2005)
47. Chaviara, A. Th., Cox P. J., Repana, K. H., Pantazaki, A. A., Papazisis, A. A., Kortsaris, A. H., Kyriakidis, D. A., Nikolov, G. St. and Bolos C. A. 
"The unexpected formation of biologically active Cu(II) Schiff mono-base complexes with 2-thiophene-carboxaldehyde and dipropylenetriamine. Crystal and molecular structure of CudptaSCl2, ", J. Inorganic Biochemistry, 99, 467, (2005)
48. Vidal-Madjar C, Canada-Canada F, Jaulmes A, Taverna M 
"Numerical simulation of the chromatographic process for direct ligand-macromolecule binding studies", J Chromatogr A , 1087(, 95, (2005)
49. Lioliou E. E., Pantazaki A. A., Kyriakidis D. A. 
"Thermus thermophilus genome analysis: benefits and implications. ", Microb Cell Fact., 3, 1, (2004)
50. Gerotziafas, G., Chakroun, T., Depasse, F. and Arzoglou, P. 
"The role of platelets and recombinant factor VIIa on thrombin generation, platelet activation and clot formation", Thromb. Haemost., 91, 977, (2004)
51. Lessinger, J. M., Parashou, S., Arzoglou, P. and Ramos, P. 
"Determination of lipase catalytic activity in two reference materials: BCR 693 and BCR 694 by titrimetry at constant pH", Clin. Chem. Lab. Med., 42, 62, (2004)
52. Triantafillidou, D., Persidou, E., Lazarou, D., Andrikopoulos, P., Leontiadou, F., Choli-Papadopoulou, T. 
"Structural destabilization of the recombinant thermophilic TthL11 ribosomal protein by a single amino acid substitution", Biological Chemistry, 385, 31, (2004)
53. Mylonis, I., Drosou, V., Brancorsini, S., Nikolakaki, E., Sassone-Corsi, P. and Giannakouros, T. 
"Temporal association of protamine 1 with the inner nuclear membrane protein LBR during spermiogenesis ", J. Biol. Chem., 279, 11626, (2004)
54. Ε.Ε. Lioliou, A.A. Pantazaki and D.A. Kyriakidis 
"Thermus thermophilus genome analysis: benefits and implications", Microbial Cell Factories, 3, 5, (2004)
55. Vidal-Madjar C., Cañada-Cañada F., Gherghi I., Jaulmes A., Pantazaki A., Taverna M. 
" Direct zonal HPLC method for the kinetic study of actinomycin-DNA binding. : ", J. Chromatog. A, 1042, 15-22, (2004)
56. Pantazaki A. A., Tambaka M. G., Langlois V., Guerin P., Kyriakidis D. A. 
"Polyhydroxyalkanoate (PHA) biosynthesis in Thermus thermophilus: Purification and biochemical properties of PHA synthase.", Mol Cell Biochem., 254, 173, (2003)
57. Kovala-Demertzi D., Demertzis M. A., Filiou E, Pantazaki A. A., Yadav P. N., Miller J. R., Zheng Y., Kyriakidis D. A. 
"Platinum(II) and palladium(II) comlexes with 2-Acetyl pyridine 4N-ethyl thiosemicarbazone able to overcome the cis-Platin resistance. Structure, antibacterial activity and DNA strand breakage.", Biometals, 16, 411, (2003)
58. Alexiou M., Tsivikas I., Dendrinou-Samara C., Pantazaki A. A., Trikalitis P., Lalioti N., Kyriakidis D. A., Kessissoglou D. P. 
"High nuclearity nickel compounds with three, four or five metal atoms showing antibacterial activity. ", J Inorg Biochem., 93, 256, (2003)
59. Gerotziafas, G., Elalamy, I., Depasse, F., Chakroun, T., Bara, L., Arzoglou, P., Samama, M. M. 
"On the mechanism of inhibition of tissue factor pathway by the synthetic pentasaccharide during coagulation of human plasma", Blood Coagul Fibrinolysis, 14, 633, (2003)
60. Lessinger, J. M., Arzoglou, P., Ramos, P., Visvikis, A. and Parashou, S. 
"Preparation and characterization of reference materials for human pancreatic lipase: BCR 693 (from human pancreatic juice) and BCR 694 (recombinant)", Clin. Chem. Lab. Med., 41, 169, (2003)
61. Gerotziafas, G., Zafiropoulos, A., Van Dreden, P. and Karavaggeli, E. 
"Inhibition of factor VIIa generation and prothrombin activation by treatment with enoxaparin in patients with unstable angina", Br J Haematol., 120, 611, (2003)
62. Leontiadou, F., Xaplanteri, A., Papadopoulos, G., Gerassimou, C., Kalpaxis, D. and Choli-Papadopoulou, T. 
"On the Structural and functional Importance of the highly conserved Glu56 of Thermus Thermophilus L4 ribosomal protein ", J. Mol. Biology, 332, 73, (2003)
63. Gherghi Ch., Girousi S. T., Pantazaki A. A., Tzimou-Tsitouridou R. and Voulgaropoulos A. N. 
"Electrochemical DNA-biosensors applicable for the study of interactions between DNA and DNA intercalators", International Journal of Environmental Anal. Chem, 16, 693, (2003)
64. Kalogiannis S., Iakovidou G., Liakopoulou-Kyriakides M., Kyriakidis D. A. and Skarakis G. N. 
"Optimisation of xanthan gum production by Xanthomonas campestris in molasses", Process Biochemistry, 39, 249, (2003)
65. Tsivikas I., Alexiou M., Pantazaki A. A., Dendrinou-Samara C., Kyriakidis D. A. and Kesissoglou D. P. 
"The effect of fuged 12-membered nickel metallacrowns on DNA and their antibacterial activity", Bioinorg. Chem. and Applications, 1, 85, (2003)
66. Papi R. and Kyriakidis D. A. 
"Overexpression of pectin lyase gene of Peudomonas marginalis in Escherichia coli and purification of the active enzyme", Biotechology and Applied Biochemistry, 37, 187, (2003)
67. Millot M.-C, Debranche T., Pantazaki A., Gherghi I., Sebille B., Vidal-Madjar C. 
"Ion-exchange chromatographic supports obtained by formation of polyelectrolyte multi-layers for the separation of proteins ", Chromatographia, 58, 365-373, (2003)
68. Tsivikas I., Alexiou M., Pantazaki A.A., Dendrinou-Samara C., Kyriakidis D. A., Kessissoglou D.P. 
" The effect of fused 12-membered nickel metallacrowns on DNA and their antibacterial activity, , : ", Bioinorganic Chemistry and Applications, 1, 85-97, (2003)
69. Palaiomylitou M. A., Matis K. A., Zouboulis A. I., Kyriakidis D. A. 
"A kinetic model describing cell growth and production of highly active recombinant ice nucleation protein in E. coli", Biotechnol. Bioeng., 78, 321, (2002)
70. Pantazaki A. A., Pritsa A. A., Kyriakidis D. A. 
"Biotechnologically relevant enzymes and proteins from Thermus thermophilus", Appl Microbiol Biotechnol., 58, 1, (2002)
71. Bolos C. A., Papazisis K. T., Kortsaris A. H., Voyatzi S., Zambouli D., Kyriakidis D. A. 
"Antiproliferative activity of mixed-ligangs dien-Cu(II) complexes with thiazoline and imidazole derivatives", J Inorg Biochem, 88, 25, (2002)
72. Gerotziafas, G., Zervas, K., Arzoglou, P. and Karavaggeli, E. 
"On the mechanism of action of recombinant activated factor VII administered to patients with severe thrombocytopenia and life-threatening haemorrhage: focus on prothrombin activation", Br J Haematol., 117, 705, (2002)
73. Nikolakaki, E., Du, C., Lai, J., Giannakouros, T., Cantley, L. and Rabinow, L 
"Phosphorylation by LAMMER protein kinases: Determination of a consensus site, identification of in vitro substrates and implications for substrate preferences ", Biochemistry, 41, 2055, (2002)
74. Afendra A. S., Yiannaki E. E., Palaiomylitou M. A., Kyriakidis D. A. and Drainas C. 
"Co-production of ice nuclei and xanthan gum by transformed Xanthomonas campestris grown in sugar beet mollasses", Biotechn. Letters, 24, 579, (2002)
75. Liakopoulou-Kyriakides M. and Kyriakidis D.A. 
"Crocus sativus –Biological active constituents", Studies in Natural Product Chemistry, series: Bioactive Natural ProductsEd. Ur-Rahman, Elsevier Sci. Pub. Amsterdam, 26, 293-312, (2002)
76. Pachatouridis Ch., Iakovidou Z., Myoglou E., Mourelatos D., Pantazaki A. A., Papageorgiou V.P., Kotsis A. and Liakopoulou-Kyriakides M. 
" Synthesis and cytogenetic effects of aminoquinone derivatives with a di- and a tripeptide ", Anti-Cancer Drugs, 13, 1-7, (2002)
77. Pritsa A. A., Kyriakidis D. A. 
"L-asparaginase of Thermus thermophilus: purification, properties and identification of essential amino acids for its catalytic activity.", Mol Cell Biochem., 216, 93, (2001)
78. Amarantos, I., Xaplanteri, M. A., Choli-Papadopoulou, T. and Kalpaxis, D. 
"Effects of two photoreactive spermine analogs on peptide bond formation and their application for labeling proteins in E.coli functional ribosomal complexes.", Biochemistry, 40, 7641, (2001)
79. Markus, M., Triantafillidou, D., Choli-Papadopoulou, T. and Torchia, D. 
"1H, 15N, and 13C assignments and secondary structure identification for full-lenght ribosomal protein L11 from T.thermophilus ", J. of Biomolecular NMR, 20, 293, (2001)
80. Nikolakaki, E., Kohen, R., Hartmann, A. M., Stamm, S., Georgatsou, E., and Giannakouros, T. 
"Cloning and characterization of an alternatively spliced form of SR protein-specific kinase 1 that interacts specifically with Scaffold Attachment Factor-B ", J. Biol. Chem., 276, 40175, (2001)
81. Poloudaki, H., Kourmouli, N., Drosou, V., Bakou, A., Theodoropoulos, P., Singh, P. B., Giannakouros, T. and Georgatos, S. D. 
"Histones H3/H4 form a tight complex with the inner nuclear membrane protein LBR and Heterochromatin Protein 1 ", EMBO Rep., 2, 920, (2001)
82. Hartmann, A., Rujescu, D., Giannakouros, T., Nikolakaki, E., Goedert, M., Mandelkow, E., Gao, Q.S., Andreadis, A. and Stamm, S. 
"Regulation of alternative splicing of human tau exon 10 by phosphorylation of splicing factors ", Mol. Cell. Neurosci., 18, 80, (2001)
83. Triantafillidou D., Georgatsos J. G. 
"Barley beta-galactosidase: structure, function, heterogeneity and gene origin.", J Protein Chem, 20, 551, (2001)
84. Jaulmes A., Vidal-Madjar C. and Pantazaki A.A.  
"Adsorption kinetics of human serum albumin on various types of chromatographic support. ", Chromatographia, 53, S-417-423, (2001)
85. Girousi S.T., Apostolidou C.D., Pantazaki A.A., and Voulgaropoulos A.N.  
"Mitochondria-based amperometric biosensor for the determination of succinic acid. ", Analytical Letters, 34 (7, 1079-1086, (2001)
86. Leontiadou, F., Triantafillidou, D. and Choli- Papadopoulou, T. 
"On the Characterization of the Putative S20-Thx Operon of Thermus thermophilus", Biological Chemistry, 382, 1001, (2000)
87. Katsani, K., Tsiboli, P., Anagnostopoulos, K., Urlaub, H. and Choli-Papadopoulou, T. 
"Identification of the 50S Ribosomal Proteins from the Eubacterium Thermus thermophilus", Biol.Chem., 381, 1079, (2000)
88. Girousi S.T., Pantazaki A.A., and Voulgaropoulos A.N.  
"Mitochondria-based amperometric biosensor for the determination of L-glutamic acid. ", Electroanalysis, 13 (3, 1-3 , (2000)
89. Pantazaki A. A., Anagnostopoulos C. G., Lioliou E. E., Kyriakidis D. A. 
"Characterization of ornithine decarboxylase and regulation by its antizyme in Thermus thermophilus", Mol Cell Biochem., 195, 55, (1999)
90. Pantazaki A. A., Karagiorgas A. A., Liakopoulou-Kyriakides M., Kyriakidis D. A. 
"A hyper-alkaline and thermo-stable phosphatase in Thermus thermophilus, ", Appl Biochem Biotechnol., 75, 249, (1999)
91. Plomaritoglou, A., Choli-Papadopoulou, T. and Guialis, A. 
"Molecular characterization of a murine , major A/B type hnRNP protein: mBx", BBA, 1490, 54, (1999)
92. Papoutsopoulou, S., Nikolakaki, E., Chalepakis, G., Kruft, V., Chevaillier, P. and Giannakouros, T. 
"SR protein-specific kinase 1 is highly expressed in testisand phosphorylates protamine 1", Nucleic Acids Res., 27, 2972, (1999)
93. Nikolakaki E., Fissentzidis A., Giannakouros T., Georgatsos J. G. 
"Purification and characterization of a dimer form of the cAMP-dependent protein kinase from mouse liver cytosol ", Mol Cell Biochem., 197, 117, (1999)
94. Loos-Neskovic C., Vidal-Madjar Cl., Jimenez B., Pantazaki A., Tamburini A., Fedoroff M. and Persidou E. 
"A copper hexacyanoferrate/polymer/silica composite as selective sorbent for the decontamination of radioactive caesium. ", Radiochim. Acta, 85, 143-148, (1999)
95. Theodorou A., Demertzis M.A., Kovala-Demertzi D., Lioliou E.E., Pantazaki A.A. and Kyriakidis D.A. 
" Copper (II) complexes of diclofenac: Spectroscopic studies and DNA strand breakage ", Biometals, 12, 167-172 , (1999)
96. Pantazaki Α.A. and Lialiaris Th. 
" A combined biochemical and cytogenetic study of thioridazine-induced damage to nucleic acids. ", Mutagenesis, 14(2), 243-248, (1999)
97. Pantazaki A.A., Anagnostopoulos C.G., Lioliou E.E. and Kyriakidis D.A. 
" Characterization of ornithine decarboxylase and regulation by its antizyme in “Thermus thermophilus", Molec. Cellul. Biochem., 195:,  55-64, (1999)
98. Liakopoulou-Kyriakides Μ., Tsoleridis C.A., Pantazaki A.A. and Metaxas A.  
"Nucleotidyl-tyrosine and nucleotidyl-peptides containing tyrosine hydrolysis by various enzymes, separation and characterization by HPLC ", Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes, International Edition, 13:, 43-48, (1999)
99. Pantazaki A.A., Taverna M. and Vidal-Madjar Cl.  
"Recent advances in the capillary electrophoresis of recombinant glycoproteins”", Analytica Chimica Acta (Ιnvited review), 383:, 137-156 , (1999)
100. Persidou, E. and Arzoglou, P. 
"The role of bile salts on rabbit pancreatic carboxyl ester hydrolase", J Protein Chem., 17, 556, (1998)
101. Triantafillidou, D., Francheschi, F. and Choli-Papadopoulou, T. 
"Structural and Functional studies on the Overproduced L11 Protein from Thermus thermophilus ", Journal of Protein Chemistry, 18, 215, (1998)
102. Tsiboli, P., Triantafillidou, D., Francheschi, F. and Choli-Papadopoulou, T. 
"Studies on the Zn-conatining S14 ribosomal protein from T. Thermophilus", Eur.J. Biochem, 256, 136, (1998)
103. Raptopoulou C.P., Paschalidou S., Pantazaki A.A., Terzis A., Perlepes S.P., Lialiaris Th., Bakalbassis E.G., Mrozinski J. and Kyriakidis D.A. 
" Bis(acetato)bis(1-methyl-4,5- diphenyli-midazole)copper(II): Preparation, chara-cterization, crystal structure, DNA strand breakage and cytogenetic effect", J. of Inorg. Biochemistry, 71:, 15-27, (1998)
104. Pantazaki Α.Α., Karageorgas Α., Liakopoulou-Kyriakides Μ. and Kyriakidis D.Α.  
"A hyper-alkaline and thermostable phosphatase in Thermus thermophilus ", Applied Biochemistry and Biotechnology, 75:, 249-259, (1998)
105. Pantazaki A.A., Baron M. -H., Renault M. and Vidal-Madjar Cl.  
"Characterization of human serum albumin irreversibly adsorbed on anion-exchange chromatographic support ", J. of Colloid Interface Science, 207: , 324-331 , (1998)
106. Lykidis, A., Avranas, A. and Arzoglou, P. 
"Combined effect of a lecithin and a bile salt on pancreatic lipase activity", Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol., 116, 51, (1997)
107. Nikolakaki, E., Meier, J., Simos, G., Georgatos, S.D. and Giannakouros, T. 
"Mitotic phosphorylation of the lamin B receptor (LBR) by a serine/arginine kinase and p34cdc2 ", J. Biol. Chem, 272, 6208, (1997)
108. Skoubas, A. and Georgatsos, J.G. 
"Identification of essential amino acids for the catalytic activity of barley β-glucosidase", Phytochemistry, 46, 997, (1997)
109. Pantazaki A.A., Liakopoulou-Kyriakides Μ. and Kyriakidis D.A.  
"Ornithine decarboxylase in Thermus thermophilus: An RNA-associated enzyme ", Amino Acids, 13:, 299-309, (1997)
110. Nikolakaki, E., Simos, G., Georgatos, S. D. and Giannakouros, T. 
"A nuclear envelope-bound kinase phosphorylates arginine-serine motifs and modulates interactions between the lamin B receptor and other nuclear proteins ", J. Biol. Chem, 271, 8365, (1996)
111. Georgatsos, J. G. and Fisentzides, A. 
"Protein phosphorylation in germinating seeds in "Proccedings of the Phytochemical Society of Europe"", eds. Shewry, P. R., Halford, N. G. and Hooley, R., 1, 141, (1996)
112. Tsiboli, P. and Choli, T. 
"On the S14 protein from Thermus thermophilus with zinc-finger motifs", Biol. Chem. Hoppe-seyler, 376, 127, (1995)
113. Lykidis A, Mougios V, Arzoglou P. 
"Kinetics of the two-step hydrolysis of triacylglycerol by pancreatic lipases.", Eur J Biochem, 230;, 892-898, (1995)
114. Kyriakis, J. M., Banerjee, P., Nikolakaki, E., Dai, T., Rubie, E. A., Ahmad, M. F., Avruvh, J. and Woodgett, J. R 
"The sress-activated protein kinase subfamily of c-jun kinases ", Nature, 369, 156, (1994)
115. Simos G., Panagiotidis C. A., Skoumbas A., Choli D., Ouzounis C., Georgatsos J. G. 
"Barley beta-glucosidase: expression during seed germination and maturation and partial amino acid sequence", Biochim. Biophys. Acta., 1199, 52, (1994)
116. Lykidis A, Mougios V, Arzoglou P. 
"Pancreatic lipase assays with triglycerides as substrate: contribution of each sequential reaction to product formation. ", Clinical Chemistry, 40(11, 2053-2056, (1994)
117. Giannakouros, T., Newman, C. M. H., Craighead, M. W., Armstrong, J. and Magee, A. I. 
"Mutational analysis of the Schizosaccharomyces pombe SpYPT5 protein ", J. Biol. Chem., 268, 24467, (1993)
118. Nikolakaki, E., Coffer, P. J., Hemelsoet, R., Woodgett, J. R. and Defize, L. H. K. 
"Glycogen synthase kinase-3 phosphorylates jun-family members in vitro and negatively regulates their transcriptional potential in intact cells ", Oncogene, 8, 833, (1993)
119. Hughes, K., Nikolakaki, E., Plyte, S. E., Totty, N. F. and Woodgett. J. R. 
"Modulation of the glycogen synthase kinase-3 family by phosphorylation", EMBO. J., 12, 803, (1993)
120. Yupsanis, T., Eleftheriou, P., Pantazaki, A. A., Georgatsos, J. G. 
"Multiplicity of metal-indepement protein phosphatases of germinated alfalfa seeds", J. Plant. Physiol., 141, 257, (1993)
121. Yupsanis, T., Eleftheriou, Ph., Pantazaki, A.A. and Georgatsos, J.G.  
"Multiplicity of metal-independent protein phosphatases of germinated alfalfa seeds. ", J. Plant Physiol., 141: , 257- 262 , (1993)
122. Newman, C. M. H., Giannakouros, T., Hancock, J. F., Fawell, E. H., Armstrong, J. and Magee A. I. 
"Post-translational processing of Schizosaccharomyces pombe YTP proteins ", J. Biol. Chem., 267, 11329, (1992)
123. Plyte, S. E., Hughes, K., Nikolakaki, E., Pulverer, B. J. and Woodgett, J. R. 
"Glycogen synthase kinase-3: function in oncogenesis and development", Biochem.Biophys. Acta, 1114, 147, (1992)
124. Pantopoulos K., Georgatsos J. G. 
"Ribonucleases of diverse specificities in rabbit brain nuclei", Eur. J. Biochem., 207, 1045, (1992)
125. Lialiaris, Th., Pantazaki, A.Α., Sivridis, E., and Mourelatos, D. 
" Chlorpromazine-induced damage on nucleic acids; a combined cytogenetic and biochemical study. ", Mutation Research, 265: , 155-163, (1992)
126. Pulverer, B.J ., Kyriakis, J. M., Avruch, J., Nikolakaki, E. and Woodgett, J. R 
"Phosphorylation of c-jun mediated by MAP kinases", Nature, 353, 670, (1991)
127. Pantazaki, A. A., Georgatsos, J. G. 
"A guaniloribonuclease of mouse liver cytosol", Eur. J. Biochem., 192, 115, (1990)
128. Giannakouros T., Nikolakaki H., Georgatsos J. G. 
"Concentration-dependent effects of natural polyamines on peptide chain initiation and elongation in a cell-free system of protein synthesis ", Mol. Cell. Biochem., 99, 9, (1990)
129. Nikolakaki, E., Giannakouros, T. and Georgatsos, J. G. 
"Inhibition of protein sysnthesis by acetyl-coenzyme A in a cell-free system. Possible involvement of protein acetylation in the regulation of regulation of translation", BioFactors, 2, 255, (1990)
130. Simos, G. and Georgatsos, J. G. 
"Immobilization of Barley β-galactosidase on solid supports-yields and properties. ", Appl. Microbiol. Biotechnol., 33, 51, (1990)
131. Pantazaki, A.A. and Georgatsos, J.G.  
"A guanyloribonuclease of mouse liver cytosol ", Eur. J. Biochem., 192:, 115-117, (1990)
132. Kouretas, D., Antonoglou, O. and Pantazaki, A.A.  
" Specificity of ribonucleases in the serum of healthy individuals and hepatoma patients ", Clin. Chem. Enzym. Comm., 3:, 19-26, (1990)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki