Σύμφωνα με τη νομοθεσία και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Τμήματος Χημείας, η οργάνωση των σπουδών είναι η ακόλουθη:


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Διάρκεια των σπουδών


Κάθε ακαδημαϊκή χρονικά διαιρείται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό αντίστοιχα. Οι σπουδές οδηγούν στη λήψη ενός μόνο πτυχίου Χημείας και διαρκεούν επί 8 εξάμηνα. Η έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονικάς καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Χημείας προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ.). Ο τίτλος είναι μοναδικός, αλλά ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δέκα κατευθύνσεων.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλους τους φοιτητές με πτυχίο στη Χημεία, Βιολογία, Βιοχημεία, Φυσική, Γεωλογία, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Ιατρική, Κτηνιατρική, Γεωπονία, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλείων Μεταλλουργών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Διάρκεια
Μ.Δ.Ε.: 3 εξάμηνα
Δ.Δ.: 8 εξάμηνα (τουλάχιστον)

 

Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει επίσης σε μια σειρά διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.