Το Τμμα Χημεας συμμετχει στα παρακτω διατμηματικ προγρμματα μεταπτυχιακν σπουδν: