γκριση συνεδρασης Συγκλτου ΑΠΘ 2942/24-5-2017  για το επικαιροποιημνο μητρο εσωτερικν και εξωτερικν μελν.

γκριση συνεδρασης Συγκλτου ΑΠΘ 2953/25-1-2018 για το επικαιροποιημνο μητρο εσωτερικν και εξωτερικν μελν.