Έγκριση συνεδρίασης Συγκλήτου ΑΠΘ 2942/24-5-2017  για το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

Έγκριση συνεδρίασης Συγκλήτου ΑΠΘ 2953/25-1-2018 για το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών.