ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Μεταδιδακτορικς ρευνας του ΑΠΘ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
(α) Ατησης  Εκπνησης Μεταδιδακτορικς ρευνας
(β) Ατησης Παρτασης Εκπνησης Μεταδιδακτορικς ρευνας
(γ) Πρτασης Εκπνησης Μεταδιδακτορικς ρευνας και
(δ) κθεσης Περτωσης Μεταδιδακτορικς ρευνας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ