ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

 • ATKINS, Peter & DE PAULA, Julio.
  Atkin' s physical chemistry. 7th ed.
  Oxford University Press, c2002.
 • BARTSCH, Richard A. (ed.) & MAEDA, Mizuo (ed.).
  Molecular and ionic recognition with imprinted polymers.
  American Chemical Society, c1998. ACS Symposium Series ; v. 703.
 • BERG, A. Van Den (ed.) & OLTHUIS, W. (ed.) & BERGVELD, P. (ed.).
  Micro total analysis : proceedings of the μTAS 2000 symposium, held in Enschede, The Netherlands, 14-18 May 2000.
 • BOCKRIS, John O'M & REDDY, Amulya K.N. & GAMBOA-ALDECO, Maria.
  Modern electrochemistry. 2nd ed.
  Kluwer Academic Publishers/Plenum Press, c2000. Volume 2A : Fundamentals of electronics.
 • BOCKRIS, John O'M & REDDY, Amulya K.N.
  Modern electrochemistry. 2nd ed.
  Kluwer Academic Publishers/Plenum Press, c2000. Volume 2B : Electronics in chemistry, engineering, biology and environmental sciences.
 • CAZES, Jack (ed.).
  Encyclopedia of chromatography.
  Marcel Dekker, c2001.
 • CULTIP, Michael B. & SHACHAM, Mordechai.
  Problem solving in chemical engineering with numerical methods.
  Prentice Hall, c1999. Prentice Hall International Series in Physical and Chemical Engineering Sciences.
 • DAUGHERTY, Jack.
  Assessment of chemical exposures : calculation methods for environmental professionals.
  Lewis Publishers, c1998.
 • DE LEVIE, Robert.
  How to use excel in analytical chemistry and in general scientific data analysis. 1st pub.
  Cambridge University Press, c2001.
 • ELSCHENBROICH, Christoph & SALZER, Albrecht.
  Organometallics : a concise introduction. 2nd rev ed.
  VCH, c1992.
 • GAMBOA-ALDECO, Maria E. & GALE, Robert J.
  A guide to problems in modern electrochemistry. 2nd ed.
  Kluwer Academic Publishers/Plenum Press, c2001. Volume 1 : Ionics.
 • GRAETZEL, Michael & INFELTA, Pierre.
  The basis of chemical thermodynamics.
  Universal Publishers, c2000.
 • HANDLEY, Alan J. (ed.).
  Extraction methods in organic analysis. 1st pub.
  Sheffield Academic Press, c1999. Sheffield Analytical Chemistry.
 • HSIEH, Bing R. (ed.) & WEI, Yen (ed.).
  Semiconducting polymers : applications, properties and synthesis.
  American Chemical Society, c1999. ACS Symposium Series ; v. 735.
 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE OCCURRENCE, PROPERTIES AND UTILIZATION OF NATURAL ZEOLITES.
  Zeolite '02 : 6th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites : book of abstracts, Thessaloniki, June 3-7 2002.
  [χ.ό.], 2002.
 • JENKINS, R.A. & GUERIN, M.R. & TOMKINS, B.A.
  The chemistry of environmental tobacco smoke : composition and measurement. 2nd ed.
  Lewis Publishers, c2000. Indoor Air Research Series.
 • KORZENIEWSKI, C. (ed.) & CONWAY, B.E. (ed.).
  Proceedings of the symposium on the electrochemical double layer.
  The Electrochemical Society, c1997. Proceedings (Electrochemical Society) ; v. 97-17 (Physical Electrochemistry).
 • LIPKOWSKI, Jacek (ed.) & ROSS, Philip N. (ed.).
  Imaging of surfaces and interfaces.
  Wiley-VCH, c1999. Frontiers of Elctrochemistry ; v. 5.
 • MALOY, Stanley R. & CRONAN, John E. & FREIFELDER, David.
  Microbial genetics . 2nd ed.
  Jones and Bartlett Publishers, c1994. The Jones and Bartlett Series in Biology.
 • MCMURRY, John.
  Οργανική χημεία. Τόμος 1. 2η έκδ.
  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών.

 • MCMURRY, John.
  Οργανική χημεία. Τόμος 2. 1η έκδ.
  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1999. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών.
 • MEMMING, Rudiger.
  Semiconductor electrochemistry.
  Wiley-VCH, c2001.

 • MOODY, G.J. & THOMAS, J.D.R.
  Chromatographic separation and extraction with foamed plastics and rubbers>.
  Marcel Dekker, c1982. Chromatographic Science ; v. 21.
 • NAKAGAWA, M.
  Chaos and fractals in engineering.
  World Scientific, c1999.

 • REVIE, R. Winston (ed.).
  Uhlig' s corrosion handbook. 2nd .
  John Wiley & Sons, c2000. Electrochemical Society Series.
 • SCHUBERT, Ulrich & HUSING, Nicola.
  Synthesis of inorganic materials.
  Wiley-VCH, c2000.

 • SEO, M...[et al].
  Passivity and localized corrosion : an international symposium in honor of professor Norio Sato.
  The Electrochemical Society, c1999. Proceedings (Electrochemical Society) ; v. 99-27 (Corrosion Division).
 • STRYER, Lubert.
  Βιοχημεία. Τόμος 1. 3η έκδ.
  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών.

 • STRYER, Lubert.
  Βιοχημεία. Τόμος 2. 2η έκδ.
  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997.
 • YU, Ming-Ho.
  Environmental toxicology : impacts of environmental toxicants on living systems.
  Lewis Publishers, c2001.

 • ZHANG, Xiaoge Gregory.
  Corrosion and electrochemistry of zinc.
  Plenum Press, c1996.