Home | | ENGLISH   
 
 >  > 
   
 
 
  
: 
 

Σντομο ιστορικ και περιγραφ του εργαστηρου Το Εργαστριο Ελγχου Ρπανσης Περιβλλοντος ιδρθηκε το 1977 (Π.Δ. 767/77 ΦΕΚ 249.5.9.77, τεχος Α') και ανκει στον Τομα Φυσικς, Αναλυτικς και Περιβαλλοντικς Χημεας του Τμματος Χημεας του Α.Π.Θ. Στεγζεται στον 4ο ροφο του παλαιο Χημεου. Απ την δρυσ του μχρι σμερα, χει αναπτξει σημαντικς δραστηριτητες σε εθνικ και διεθνς εππεδο. Μλη του Εργαστηρου συμμετχουν σε πολλς Επιτροπς και Συμβολια προστασας του περιβλλοντος του Βορειοελλαδικο χρου. Συνεργζεται με πολλ λλα ιδρματα και ερευνητικ κντρα του εσωτερικο και εξωτερικο. Το Εργαστριο διαθτει σγχρονο, υψηλς τεχνολογας εξοπλισμ, τσο για εκπαιδευτικς ανγκες σο και για ερευνητικς δραστηριτητες. Διαθτει δικ του Σταθμ Μτρησης της Ατμοσφαιρικς Ρπανσης, ο οποος εναι εγκατεστημνος μσα στην Πανεπιστημιοπολη του Α.Π.Θ..

 
  
 

Γνωστικ αντικεμενο

Το Εργαστριο καλπτει εκπαιδευτικ και ερευνητικ θματα που αναφρονται στη χημεα περιβλλοντος, στον λεγχο της ρπανσης και την προστασα του, στη διαχεριση υγρν και στερεν αποβλτων και απορριμμτων, στη μαθηματικ περιγραφ της διασπορς των ρπων και, τλος, στην ταυτοποηση και ποσοστοποηση των πηγν εκπομπς ρπων.


Εκπαιδευτικ 'Εργο


Το Εργαστριο καλπτει το διδακτικ ργο του Τμματος Χημεας σε θματα που σχετζονται με τη χημεα, τον λεγχο και την προστασα του περιβλλοντος. Ειδικτερα, μλη ΔΕΠ του Εργαστηρου διδσκουν σε προπτυχιακ και μεταπτυχιακ εππεδο τα μαθματα:

 • Χημεα Περιβλλοντος
 • 'Ελεγχος Ρπανσης Περιβλλοντος
 • Τεχνολογα Αντιρρπανσης και Προστασας Περιβλλοντος
 • Χημεα και Διαχεριση Οικοσυστημτων

Το Εργαστριο εναι υπεθυνο για το μεταπτυχιακ δπλωμα (Masters) στο πεδο "Χημεα Περιβλλοντος".
Kαλπτει επσης και διδακτικ ργο λλων Τμημτων του Α.Π.Θ. σε θματα περιβλλοντος.
Παρλληλα, το Εργαστριο οργαννει διφορες εκπαιδευτικς εκδηλσεις, π.χ. Σεμινρια Συνδρια, αυτοδναμα σε συνεργασα με λλους φορες.
Μλη του Εργαστηρου χουν εκδσει συγγρμματα που καλπτουν τις εκπαιδευτικς ανγκες και λλα που απευθνονται στη διεθν επιστημονικ κοιντητα.

 • "Ενργανη Χημικ Ανλυση", Θ. Κουμτζ, 1985.
 • "Μθοδοι Ελγχου Ρυπνσεως Περιβλλοντος", Γ. Βασιλικιτη, Κ. Φυτινου, 1986
 • "Αρχς Τεχνολογας Αντιρρπανσης", Θ. Κουμτζ, Κ. Μτη, 1987.
 • "Χημεα Περιβλλοντος, Μαθματα-Ασκσεις", Θ. Κουμτζ, Κ. Φυτινου, Κ. Σαμαρ-Κωνσταντνου, 1987.
 • "Χημεα Περιβλλοντος",Θ.Κουμτζ, 1989.
 • "Αdvanced Wastewater Treatment", A. Grohmann, Th. Kouimtzis, 1993.
 • "Airborne Particulate Matter", Th. Kouimtzis, C. Samara, Springer, 1995.
 • "Η Ρπανση των Θαλασσν", Κ. Φυτινου, 1996.
 • "Ελεγχος Ρπανσης Περιβλλοντος", Θ. Κουμτζ-Κ. Σαμαρ-Κωνσταντνου, 1997.
 • "Χημεα Περιβλλοντος", Θ. Κουμτζ-Κ. Φυτινου-Κ. Σαμαρ-Κωνσταντνου, 1998. 
 • Θ. Κουμτζ, Κ. Σαμαρ-Κωνσταντνου, Κ. Φυτινου, Δ. Βουτσ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, University Studio Press, Θεσσαλονκη 2004, σελ. 376.
 • K. Φυτινου, Κ. Σαμαρ-Κωνσταντνου, ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, University Studio Press, Θεσσαλονκη 2009, σελ. 376.
 • Κ. Σαμαρ, Κ. Φυτινος, Δ. Βουτσ, ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Σημεισεις,Υπηρεσα Δημοσιευμτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονκη 2009, σελ. 30.

 Διοργνωση Σεμιναρων

Απ το Εργαστριο Ελγχου Ρπανσης του Περιβλλοντος διοργανθηκαν - σε συνεργασα με το Δμο Θεσσαλονκης και το Ινστιτοτο Goethe - τα παρακτω Σεμινρια για την Προστασα του Περιβλλοντος με ειδικ θματα:

 • "Ανακκλωση" (6/1982)
 • "Αστικ Απορρμματα" (11/1983)
 • "Ρπανση και προστασα υδτων" (1985)
 • "Βιομηχανικ Ανπτυξη και Περιβλλον" (11/1987)
 • "Υδτινοι αποδκτες" (12/1989)
 • "Βιομηχανικ τοξικ απβλητα - αστικ απορρμματα" (11/1991)
 • "Ο κκλος του νερο στις μεγαλουπλεις" (11/1993)
 • "Τοξικς και επικνδυνες ουσες στο περιβλλον" (11/1995)
 • "Περιβλλον και Πολιτιστικ Κληρονομι" (11/1997)
 • "Περιβλλον και υγεα" (11/2000)
  "Χημεα και Διαχεριση Οικοσυστημτων" (12/2002).

 

Εξοπλισμς εργαστηρου Υγρ Χρωματογραφα υπρυψηλς πεσης με παρταξη φωτοδιδων (UPLC-DAD) Υγρ Χρωματογραφα υπρυψηλς πεσης με διαδοχικ φασματογρφο μζας (UPLC-MS/MS) Υγρ Χρωματογραφα Υψηλς Πεσης με ανιχνευτ υπεριδους Υγρ Χρωματογραφα Υψηλς Πεσης με Φθορισμομετρικ Ανιχνευτ Ιοντικ Χρωματογραφα Αριες Χρωματογραφεςμε ανιχνευτς σλληψης ηλεκτρονων και αζτου-φωσφρου Αριες Χρωματoγραφες με ανιχνευτ Φασματογρφο Μζας Φασματοφωτμετρο Ατομικς Απορρφησης με φορνο γραφτη Φασματοφωτμετρο ορατο - υπεριδους Φθορισμμετρο ακτνων Χ Αναλυτς αερων ρπων (NOx, O3, BTEX) Αναλυτς μαρου νθρακα (BC) Δειγματολπτες αιωρομενων σωματιδων PM10 & PM2.5 Κατανεμητς μεγθους σωματιδων (SMPS)

 
 
1. Pantelaki I, Voutsa D 
"Organophosphate flame retardants (OPFRs): A review on analytical methods and occurrence in wastewater and aquatic environment", Science of the Total Environment, 649, 247-263, (2019)
2. I. Pantelaki, A. Papatzelou, D. Balla, A. Papageorgiou, D. Voutsa 
"Characterization of dissolved organic carbon in rainwater of an urban/coastal site in Mediterranean area.", Sci. Total Environ. , 627, 1433-1441 , (2018)
3. Setan Credit 
"Hacked by Setan Credit Crew", Problem, Find , Home, (2018)
4. Balla D, Voutsa D, Samara C. 
"Study of polar organic compounds in airborne particulate matter of a coastal urban city. ", Environmental Science and Pollution Research, 25, 12191-12205, (2018)
5. Arampatzidou, A. Voutsa, D., Deliyanni, E. 
"Removal of bisphenol A by Fe-impregnated activated carbons", Environmental Science and Pollution Research, 25, 25869-25879, (2018)
6. Aristeidis Voliotis, Roman Prokeš, Gerhard Lammel, Constantini Samara 
"New insights on humic-like substances associated with wintertime urban aerosols from central and southern Europe: size-resolved chemical characterization and optical properties", Atmospheric Environment, 166, 286-299, (2017)
7. A. Papageorgiou, S.K. Stylianou, P. Kaffes, A.I. Zouboulis, D. Voutsa 
"Effects of ozonation pretreatment on natural organic matter and wastewater derived organic matter. Possible implications on the formation of ozonation by-products.", Chemosphere, 170, 33-40, (2017)
8. E.Terzopoulou, D. Voutsa 
"Study of persistent toxic pollutants in a river basin-ecotoxicological risk assessment", Ecotoxicology, 26, 625-638 , (2017)
9. Pantelaki I, Voutsa D 
"Formation of iodinated THMs during chlorination of water and wastewater in the presence of different iodine sources. ", Sci Total Environ., 613-6, 389-397, (2017)
10. Besis, A., Tsolakidou, A., Balla, D., Samara, C., Voutsa, D., Pantazaki, A., Choli-Papadopoulou, Th., Lialiaris, Th. S.  
"Toxic organic substances and marker compounds in size-segregated urban particulate matter - Implications for involvement in the in vitro bioactivity of the extractable organic matter.", Environ. Pollut. , 230 , 758–774, (2017)
11. Athanasios Besis, Christina Christia, Giulia Poma, Adrian Covaci, Constantini Samara 
"Legacy and novel brominated flame retardants in interior car dust e Implications for human exposure", Environmental Pollution , 230, 871-881, (2017)
12. Constantini Samara, George Argyropoulos, Theodoros Grigoratos, thanasios Kouras, vangelia Manoli, Symela Andreadou, Fragkiskos Pavloudakis, Chariton Sahanidis 
"Chemical characterization and receptor modeling of PM in the surroundings of the opencast lignite mines of Western Macedonia, Greece ", ESPR, doi:1, 1–16, (2017)
13. E. Manoli, A. Chelioti-Chatzidimitriou, K. Karageorgou, A. Kouras, D. Voutsa, C. Samara, I. Kampanos 
"Polycyclic aromatic hydrocarbons and trace elements bounded to airborne PM10 in the harbor of Volos, Greece: Implications for the impact of harbor activities ", Atmospheric Environment, 167, 61-72, (2017)
14. A. Besis, A. Tsolakidou , D. Balla, C. Samara, D. Voutsa, A. Pantazaki , T. Choli-Papadopoulou , T. S. Lialiaris 
"Toxic organic substances and marker compounds in size-segregated urban particulate matter - Implications for involvement in the in vitro bioactivity of the extractable organic matter ", Environmental Pollution,  230 , 758-774, (2017)
15. AC. Arampatzidou, D Voutsa, EA. Deliyanni, KA. Matis 
"Adsorption of endocrine disruptor bisphenol A by carbonaceous materials: influence of their porosity and specific surface area ", Desalination and Water Treatment, 76, 232–240, (2017)
16. E. Diapouli, M. Manousakas, S. Vratolis, V. Vasilatou, Th Maggos, D. Saraga, Th Grigoratos, G. Argyropoulos, D. Voutsa, C. Samara, K. Eleftheriadis  
"Evolution of air pollution source contributions over one decade, derived by PM10 and PM2.5 source apportionment in two metropolitan urban areas in Greece ", Atmospheric Environment , 164, 416-430, (2017)
17. A. Besis, G. Lammel, P. Kukučka, C. Samara, A. Sofuoglu, Y. Dumanoglu, K. Eleftheriadis, G. Kouvarakis, S.C. Sofuoglu, V. Vassilatou, D. Voutsa 
"Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in background air around the Aegean: implications for phase partitioning and size distribution ", Environ Sci Pollut Res, -,  DOI 10.1007/s11356-, (2017)
18. Arampatzidou, A.C., Voutsa, D., Deliyanni, E.A., Matis, K.A. 
"Adsorption of endocrine disruptor bisphenol A by carbonaceous materials: Influence of their porosity and specific surface area", Desalination and Water Treatment , 76, 232-240, (2017)
19. A. Papageorgiou, N. Papadakis, D. Voutsa  
"Fate of natural organic matter at a full-scale Drinking Water Treatment Plant in Greece", Environmental Science and Pollution Research, 23, 1841-1851, (2016)
20. Evangelia Terzopoulou, Dimitra Voutsa 
"Active and passive sampling for the assessment of hydrophilic organic contaminants in a river basin-ecotoxicological risk assessment", Environomental Science and Pollution Research, 23, 5577-5591, (2016)
21. Samara C., Kantiranis N., Kollias P., Planou S., Kouras A., Besis A., Manoli E., Voutsa D.  
"Spatial and seasonal variations of the chemical, mineralogical and morphological features of quasi-ultrafine particles (PM0.49) at urban sites.", Sci. Total Environ. , 553 , 392–403, (2016)
22. Argyropoulos, G.; Besis, A.; Voutsa, D.; Samara, C.; Sowlat, M.H.; Hasheminassab, S.; Sioutas, C.  
"Source apportionment of the redox activity of urban quasi-ultrafine particles (PM0.49) in Thessaloniki following the increased biomass burning due to the economic crisis in Greece.", Sci. Total Environ. , 568 , 124–136, (2016)
23. Velali E.; Papachristou, E.; Pantazaki, A.; Choli-Papadopoulou, Th.; Planou, S.; Kouras, A.; Manoli, E.; Besis, A.; Voutsa, D.; Samara, C. 
"Redox activity and in vitro bioactivity of the water-soluble fraction of urban particulate matter in relation to particle size and chemical composition.", Environ. Pollut., 208 , 774–786, (2016)
24. G. Argyropoulos, A. Besis, D. Voutsa, C. Samara, MH Sowlat, S Hasheminassab, C. Sioutas 
"Source apportionment of the redox activity of urban quasi-ultrafine particles (PM0.49) in Thessaloniki following the increased biomass burning due to the economic crisis in Greece ", Sci Total Environ, , 568, 124-136 , (2016)
25. E.Velali, E. Papachristou , A. Pantazaki, T. Choli-Papadopoulou, S. Planou, A. Kouras, E. Manoli, A. Besis, D. Voutsa, C. Samara 
"Redox activity and in vitro bioactivity of the water-soluble fraction of urban particulate matter in relation to particle size and chemical composition ", Environmental Pollution, 208, 774-786, (2016)
26. E.Velali, E. Papachristou , A. Pantazaki, T. Choli-Papadopoulou, N. Argyrou, T. Tsourouktsoglou, S. Lialiaris, A. Constantinidis, D. Lykidis, TS Lialiaris, A. Besis, D. Voutsa, C. Samara 
"Cytotoxicity and genotoxicity induced in vitro by solvent-extractable organic matter of size-sefregated urban particulate matter ", Environmental Pollution, 218, 1350-1362, (2016)
27. C. Samara, N. Kantiranis, P. Kollias, S. Planou, A. Kouras, A. Besis, E. Manoli, D. Voutsa 
"Spatial and seasonal variations of chemical, mineralogical and mosphological features of quasi-ultrafine particles (PM0.49) at urban sites ", Sci Total Environ , 553, 392-403 , (2016)
28. G.Argyropoulos, C.Samara, D.Voutsa, A.Kouras, E.Manoli, A.Voliotis, A.Tsakis, L.Chasapidis, A.Konstandopoulos, K.Eleftheriadis  
"Concentration levels and source apportionment of ultrafine particles in road microenvironments ", Atmospheric Environment, 129,  68-78, (2016)
29. A. Besis, C.Samara, D. Voutsa 
"Atmospheric occurrence and gas-particle partitioning of PBDEs at industrial, urban and suburban sites of Thessaloniki, northern Greece: Implications for human health ", Environmental Pollution, 215, 113-124 , (2016)
30. Athanasios Besis, Elisavet Botsaropoulou, Dimitra Voutsa, Constantini Samara 
"Particle-size distribution of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the urban agglomeration of Thessaloniki, northern Greece.", Atmospheric Environment , 104, 176-185, (2015)
31. E.Terzopoulou, D. Voutsa, G. Kaklamanos 
"A multi-residue method for determination of 70 organic micropollutants in surface waters by solid-phase extraction followed by gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry.", Environmental Science and Pollution Research, 22, 1095-1112, (2015)
32. Samara, C., Kouras, A., Kaidoglou, K., Emmanouil-Nikoloussi, E.-N., Simou, Ch., Bousnaki, M., Kelessis, A.  
"Ultrastructural alterations in the mouse lung caused by real-life ambient PM10 at urban traffic sites. ", Sci. Total Environ., 532 , 327–336, (2015)
33. Anastasia Koltsakidou, Constantinos K. Zacharis, Konstantinos Fytianos 
" A validated UHPLC method for the determination of PAHs in honey after homogeneous liquid liquid extraction using hydrophilic acetonitrile and sodium chloride as mass separating agent", Journal of Chromatography A, 1377, 46-54, (2015)
34. D. Voutsa, A. Anthemidis, G. Jiakisikli, K. Mitani, A. Besis, A. Tsolakidou, C. Samara 
"Size distribution of total and water soluble fractions of particle bound elements - Assessment of possible risks via inhalation", Environmental Science and Pollution Research, 22, 13412-13426, (2015)
35. G. Lammel, O. Audy, A.Besis, C. Efstathiou, K. Eleftheriadis, J.Kohoutek, P. Kukučka, M. D. Mulder, P.Přibylová, R. Prokeš, T.P. Rusina, C.Samara, A. Sofuoglu, S.C. Sofuoglu, Y. Taşdemir, V. Vassilatou, D. Voutsa, B.Vrana 
"Air and seawater pollution and air–sea gas exchange of persistent toxic substances in the Aegean Sea: spatial trends of PAHs, PCBs, OCPs and PBDEs", Environmental Science and Pollution Research, 22, 11301-11313, (2015)
36. Besis, A., Botsaropoulou, E., Voutsa, D., Samara, C.  
"Particle-size distribution of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the urban agglomeration of Thessaloniki, northern Greece. ", Atmos. Environ. , 104 , 176–185, (2015)
37. D. Voutsa, C. Samara, E. Manoli, D. Lazarou, P. Tzoumaka 
"Ionic composition of PM2.5 at urban sites of northern Greece- Secondary inorganic aerosol formation.", Environmental Science and Pollution Research, 21, 4995-5006, (2014)
38. Samara C, Voutsa D, Kouras A, Eleftheriadis K, Maggos T, Saraga D., Petrakakis M  
"Organic and elemental carbon associated to PM10 and PM2.5 at urban sites of northern Greece", Environmental Science and Pollution Research, 21, 1769-1785, (2014)
39. K. Nödler, D. Voutsa, T. Licha 
"Polar organic micropollutants compounds in the coastal waters environment", Marine Pollution Bulletin , 85, 55-59, (2014)
40. D. Balla, A. Papageorgiou, D. Voutsa 
"Carbonyl compounds and dissolved organic carbon in rainwater of an urban atmosphere", Environmental Science and Pollution Research , 21, 12062-12073, (2014)
41. T. Grigoratos, C. Samara, D. Voutsa, E. Manoli, A. Kouras 
"Chemical composition and mass closure of ambient coarse particles at traffic and urban-background sites in Thessaloniki, Greece", Environmental Science and Pollution Research, 21, 7708-7722, (2014)
42. E. Bizani, D. Lambropoulou, I.Poulios, K. Fytianos 
"Photocatalytic oxidation of molinate in aqueous solutions", Environmental Science and Pollution Research, accep, -, (2014)
43. A. Papageorgiou, D. Voutsa, N. Papadakis 
"Occurence and fate of ozonation by-products at a full scale drinking water treatment plant", Science of the Total Environment, 481, 392-400, (2014)
44. E. Kalogridi,C. Christoforidis,E. Bizani, G. Drimaropoulou, K. Fytianos 
"Part II: Temporal and Spatial Distribution of Multiclass Pesticide Residues in Lake Sediments of Northern Greece: Application of an Optimized MAE-LC-MS/MS Pretreatment and Analytical Method",  J. of Environmental Science and Pollution Research, Accep, --, (2014)
45. Grigoratos, Th., Fontaras, G., Kalogirou, M., Samara, C., Samaras, Z., Rose, K.  
"Effect of rapeseed methylester blending on diesel passenger car emissions – Part 2: Unregulated emissions and oxidation activity.", Fuel, 128 , 260–267, (2014)
46. Saffari A, Daher N, Samara C, Voutsa D, Kouras A, Manoli E, Karagkiozidou O, Vlachokostas C, Moussiopoulos N, Shafer MM, Schauer JJ, Sioutas C 
"Increased biomass burning due to the economic crisis in Greece and its adverse impact on winter-time air quality in Thessaloniki. ", Environmental Science & Technolology , 47, 13313−13320 , (2013)
47. Karsten Nodler, Tobias Licha, Dimitra Voutsa  
"Twenty years later – Atrazine concentrations in selected coastal waters of the Mediterranean and the Baltic Sea", Marine Pollution Bulletin , 70, 112-118, (2013)
48. C. Zacharis, F. Kika, P. Tzanavaras, K. Fytianos 
"Development and validation of a rapid ultra high pressure liquid chromatographic method for the determination of methylxanthines in herbal infusions", Journal of Chromatography , 927, 218-222, (2013)
49. E. Mitsika, C. Christoforidis, K. Fytianos 
"Fenton and Fenton-like oxidation of pesticide acetamiprid in water samples: Kinetic study of the degradation and optimization using response surface methodology.", Chemosphere, 93, 1818-1825 , (2013)
50. S. Veloutsou,E. Bizani, k. Fytianos 
"Photo Fenton Decomposition of - blockers atenolol aaand meetoprolol; Study and optimization of system parameters and identification of intermediates", Chemosphere, accep, -, (2013)
51. Saffari, A., Daher, N., Samara, C., Voutsa, D., Kouras, A., Manoli, E., Karagkiozidou, O., Vlachokostas, Ch., Moussiopoulos, N., Shafer, M.M., Schauer, J.J., Sioutas, C.  
"Increased Biomass Burning Due to the Economic Crisis in Greece and Its Adverse Impact on Wintertime Air Quality in Thessaloniki. ", Environ. Sci. Technol. , 47 , 13313–13320, (2013)
52. Georgios Argyropoulos, Evangelia Manoli, Athanasios Kouras 
"Concentrations and source apportionment of PM10 and associated major and trace elements in the Rhodes Island, Greece", Science of the Total Environment, 432, 12–22, (2012)
53. A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Occurence and partitioning of endocrine-disrupting compounds in the marine environment of Thermaikos Gulf, Northern Aegean Sea, Greece. ", Marine Pollution Bulletin, 64(11, 2443-52, (2012)
54. Athanasios Besis, Constantini Samara 
"Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the indoor and outdoor environments: A review on occurrence and human exposure", Environmental Pollution , 169, 217-229, (2012)
55. C. Zacharis, C. Christoforidis, K. Fytianos 
"Vortex-assisted liquid-liquid microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry for the determination of organophosphate pesticides in environmental water samples and wines.", J. Sep. Sci. , 35, 2422-2429, (2012)
56. Remoundaki, E., Bourliva, A., Kokkalis, P., Mamouri, R.E., Papayannis, A., Grigoratos, T., Samara, C., Tsezos, M.  
"PM10 composition during an intense Saharan dust transport event over Athens (Greece)", Science of the Total Environment, 409, 4361–4372, (2011)
57. Salapasidou, M., C. Samara, D. Voutsa 
"Endocrine Disrupting Compounds in the atmosphere of the urban area of Thessaloniki, Greece", Atmospheric Environment, 45, 3720-3729, (2011)
58. D. Amiridou, D. Voutsa 
"Alkylphenols and phthalates in bottled waters", Journal of Hazardous Materials, 185, 281-286, (2011)
59. Georgios Argyropoulos, Constantini Samara 
"Development and application of a robotic chemical mass balance model for source apportionment of atmospheric particulate matter", Environmental Modelling & Software , 26, 469, (2011)
60. D. Lambropoulou* 
"An overview of modern extraction techniques for the determination of organic pollutants in environmental matrices: a review. ", Journal of Current Organic Chemistry, 14, 2247-2267, (2010)
61. Lambropoulou, D.A.*, Konstantinou, I.K., Albanis, T.A., Fernández-Alba, A.R. 
"Photocatalytic degradation of the fungicide Fenhexamid in aqueous TiO2 suspensions: Identification of intermediates products and reaction pathways", Chemosphere, in pr, in press, (2010)
62. Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis 
"Occurrence and removal of PPCPs in municipal and hospital wastewaters in Greece", Journal of Hazardous Materials, 179 (,  804-81, (2010)
63. A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Partitioning of EDCs in inland waters and wastewaters in the coastal area of Thessaloniki, Northern Greece.", Environmental Science and Pollution Research, 17, 529-538, (2010)
64. M. Biterna, L. Antonoglou, E. Lazou, D. Voutsa 
"Arsenite removal from waters by zero valent iron: batch and column tests", Chemosphere, 78, 7-12, (2010)
65. Eleni Terzi, George Argyropoulos, Aikaterini Bougatioti, Nikolaos Mihalopoulos,Kostas Nikolaou, Constantini Samara 
"Chemical composition and mass closure of ambient PM10 at urban sites", Atmospheric Environment, 44 , 2231, (2010)
66. E. Dotsika, D. Poutoukis, W. Kloppmann, C. Guerrot, D. Voutsa, Th. Kouimtzis 
" The use of O, H, B, Sr and S isotopes for tracing the origin of dissolved boron in groundwater in Central Macedonia, Greece.", Applied Geochemistry,  25, 1783-1796, (2010)
67. Belessi, V., Lambropoulou, D., Konstantinou, I., Zboril, R., Tucek, J., Jancik, D., Albanis, T., Petridis, D. 
" Structure and photocatalytic performance of magnetically separable titania photocatalysts for the degradation of propachlor", Applied Catalysis B: Environmental ,  87 (, 181-189, (2009)
68. Chrysikou, L.P., Gemenetzis, P.G., Samara, C.A. 
"Winter time size distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs) in the urban environment: Street- vs rooftop-level measurements", Atmospheric Environment, 43, 290-300, (2009)
69. C. Christophoridis, D. Dedepsidis, K. Fytianos 
"eavy metal pollution in the surface sediments of Thermaikos Gulf, N. Greece. Visualization using Geographical Information Systems.", Journal of Hazardous Materials, -, -, (2009)
70. C. Violintzis, A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Elemental composition of suspended particulate matter and sediments in the coastal area of Thermaikos Bay, Greece: Delineating the impact of inland waters and wastewaters", Journal of Hazardous Materials, 166, 1250-1260, (2009)
71. D. Voutsa, E. Dotsika, A. Kouras, D. Poutoukis, Th. Kouimtzis 
"Study on distribution and origin of boron in groundwater in the area of Chalkidiki, Northern Greece by employing chemical and isotopic tracers.", Journal of Hazardous Materials, 172, 1264-1272, (2009)
72. Belessi, V., Romanos, G., Boukos, N., Lambropoulou, D., Trapalis, C. 
"Removal of Reactive Red 195 from aqueous solutions by adsorption on the surface of TiO2 nanoparticles", Journal of Hazardous Materials , 170 (,  836-844, (2009)
73. Elias Vouitsis, Leonidas Ntziachristos, Panayotis Pistikopoulos, Zissis Samaras, Loukia Chrysikou; Constantini Samara, Chryssi Papadimitriou, Petros Samaras, George Sakellaropoulos 
"An investigation on the physical, chemical and ecotoxicological characteristics of particulate matter emitted from light-duty vehicles ", Environmental Pollution, 157 , 2320–2327, (2009)
74. Loukia P. Chrysikou, Constantini A. Samara* 
"Seasonal variation of the size distribution of urban particulate matter and associated organic pollutants in the ambient air", Atmospheric Environment , 43 , 4557–4569, (2009)
75. V. Batziaka, K. Fytianos, E. Voudrias 
"Leaching of nitrogen, phosphorus, TOC and COD from the biosolids of the municipal wastewater treatment plant of Thessaloniki.", nvironmental Monitoring and Assessment (EMAS), 140, 331-338, (2008)
76. Lambropoulou, D.A., Hernando, M.D., Konstantinou, I.K., Thurman, E.M., Ferrer, I., Albanis, T.A., Fernández-Alba, A.R. 
"Identification of photocatalytic degradation products of bezafibrate in TiO2 aqueous suspensions by liquid and gas chromatography", Journal of Chromatography A , 1183 ,  38-48 , (2008)
77. A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Determination of Phenolic and Steroid Endocrine Disrupting Compounds in Environmental Matrices ", Environmental Science and Pollution Research, 15(3), 228-236, (2008)
78. A. Arditsoglou, D. Voutsa 
"Passive sampling of selected endocrine disrupting compounds using polar organic chemical integrative samplers ", Environmental Pollution, 156(2, 316-324, (2008)
79. P. Pothitou, D. Voutsa 
"Endocrine disrupting compounds in municipal and industrial wastewater treatment plants in Northern Greece ", Chemosphere, 73(11, 1716-1723, (2008)
80. Paraskevi N. Tzoumaka, Apostolos G. Kelessis, Maximos J. Petrakakis, Constantina Samara, Nicholas M. Papagiannopoulos, Nicholas M. Zoumakis and George Tzourelis. 
"EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF C2-C5 AND C6-C10 IN URBAN AREA OF THESSALONIKI, GREECE ", Fresenius Environmental Bulletin, 17(10, 1594-1600, (2008)
81. Chrysikou, L., P. Gemenetzis, A. Kouras, E. Manoli, E. Terzi, C. Samara 
"Distribution of Persistent Organic Pollutants, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and trace elements in soil and vegetation following a large scale landfill fire in northern Greece ", Environment International, 34, 210-225, (2008)
82. E. Terzi, Ch. Anatolaki, C. Samara and R. Tsitouridou 
"Mass closure of total suspended particles over the coal burning power production area of western Macedonia, Greece", Journal of Atmospheric Chemistry, 59, 171-186, (2008)
83. E. Manoli*, C. Samara 
"The removal of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the wastewater treatment process: Experimental calculations and model predictions", Environmental Pollution , 151, 477-485 , (2008)
84. D. A. Lambropoulou and T.A. Albanis* 
"Liquid phase microextraction techniques in pesticide residue analysis. ", Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 70, 195–228, (2007)
85. V. Belessi, D. Lambropoulou, I. Konstantinou, A. Katsoulidis, P. Pomonis, D. Petridis, T. Albanis* 
"Structure and photocatalytic performance of TiO2/clay nanocomposites for the degradation of dimethachlor", Applied Catalysis B: Environmental , 73 , 292–299, (2007)
86. D.. Lambropoulou*, I.K. Konstantinou and T.A. Albanis 
"Recent developments in headspace microextraction techniques for the analysis of environmental contaminants in different matrices (invited review)", Journal Chromatography A. , 1152 ,  70–96, (2007)
87. K. Fytianos, G. Drimaropoulou, N. Raikos, G. Theodoridis, H. Tsoukali 
"Headspace Solid Phase Microextraction for the gas chromatographic analysis of organophosphorus insecticides in vegetables.", Journal of AOAC International, 90, 1677- 1681, (2007)
88. E. Evgenidou, E. Bizani, C. Christophoridis, K. Fytianos 
"eterogeneous photocatalytic degradation of prometryn in aqueous solutions under UV/Vis irradiation.", Chemosphere, 68, 1877-1822, (2007)
89. D. A. Lambropoulou and T.A. Albanis 
"Methods of sample preparation for determination of pesticide residues in food matrices by chromatography–mass spectrometry-based techniques: a review", Analytical and Bioanalytical Chemistry ,  389 , 1663-1683, (2007)
90. E. Papadaki , D. Voutsa 
"Arsenic cycling in lakes Volvi and Koronia, Northern Greece. Assessment of arsenic mobility in sediments. ", Fresenius Environmental Bulletin, 16(4), 421-427, (2007)
91. A. Kouras, I. Katsoyiannis, D. Voutsa 
"Distribution of arsenic in groundwater in the area of Chalkidiki, Northern Greece. ", Journal of Hazardous Materials, 147, 890-899, (2007)
92. E. Pertsemli, D. Voutsa 
"Distribution of heavy metals in Lakes Doirani and Kerkini, Northern Greece ", Journal of Hazardous Materials, 148, 529-537, (2007)
93. M. Biterna, A. Arditsoglou, E. Tsikouras, D. Voutsa 
"Arsenate removal by zero valent iron : batch and column tests ", Journal of Hazardous Materials, 149, 548-552, (2007)
94. Katsoyiannis, A., C. Samara. 
"The fate of dissolved organic carbon (DOC) in the wastewater treatment process and its importance in the removal of wastewater contaminants. ", Environ. Sci. Pollution Research, 14(5), 284-292, (2007)
95. Katsoyiannis, A. and Samara, C. 
"Ecotoxicological evaluation of the wastewater treatment process of the sewage treatment plant of Thessaloniki, Greece ", Journal of Hazardous Materials, 141, 614-621, (2007)
96. Michopoulos, P., G. Baloutsos, A. Economou, C. Samara, N. Thomaidis, Th. Grigoratos 
"Nutrient cycling and foliar status in an urban pine forest in Athens, Greece", Plant Soil, 294, 31-37, (2007)
97. Elias Vouitsis, Leonidas Ntziachristos, Zissis Samaras, Theodoros Grigoratos, Constantini Samara, George Miltsios 
"Effect of a DPF and Low Sulfur Lube Oil on PM Physicochemical Characteristics from a Euro 4 Light Duty Diesel Vehicle. ", SAE Technical Paper, Serie, Series 2007-01-0314, (2007)
98. E. Evgenidou, I. Konstantinou, K. Fytianos, I. Poulios 
"Oxidation of two organophosphorous insecticides by the photoassisted Fenton reaction", Water Research, 41, 2015-2027, (2007)
99. Katsoyiannis*, A. and Samara, C.  
"Comparison of active and passive sampling for the determination of persistent organic pollutants (POPs) in sewage treatment plants", Chemosphere, 67, 1375-1382 , (2007)
100. . Kositzi, I. Poulios*, K. Samara, E. Tsatsaroni, E. Darakas J. 
"Photocatalytic oxidation of Cibacron Yellow-LS-R", Hazardous Materials, 146, 680-685 , (2007)
101. Theophanis Sakellarides, Ioannis K. Konstantinou*, Dimitra Hela, Dimitra Lambropoulou, Aikaterini Dimou, Triantafyllos Albanis 
" Accumulation profiles of persistent organochlorines in liver and fat tissues of various waterbird species from Greece", Chemosphere, 63, 1392-1409, (2006)
102. D.G. Hela, I.K. Konstantinou*, T.M. Sakellarides, D.A. Lambropoulou, T. Akriotis and T.A. Albanis 
"Persistent organochlorine contaminants in liver and fat tissues of various top predator bird species (Accipitridae, Falconidae) from Greece", Arch. Environ. Contam. Toxicol. , 50, 603–613 , (2006)
103. Dimitra A. Lambropoulou, Ioannis K. Konstantinou and Triantafyllos A. Albanis 
"Coupling of headspace solid phase microextraction with ultrasonic extraction for the determination of chlorinated pesticides in bird livers using gas chromatography", Analytica Chimica Acta, 573-5,  223-230 , (2006)
104. Dimitra A. Lambropoulou, Ioannis K. Konstantinou and Triantafyllos A. Albanis 
"Sample pretreatment method for the determination of polychlorinated biphenyls in bird livers using ultrasonic extraction followed by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography–mass spectrometry", Journal of Chromatography A,  1124, 97-105, (2006)
105. D. Voutsa, P Hartmann, C. Schaffner, W Giger 
" Benzotriazoles, alkylphenols and bisphenol A in municipal wastewates and in the Glatt River, Switzerland ", Environmental Science & Pollution Research, 13(5), 333-341, (2006)
106. M. Kalaitzoglou, C. Samara 
"Gas/Particle Partitioning and Yield Levels of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and n-Alkanes in the Mainstream Cigarette Smoke of Commercial Cigarette Brands ", Food and Chemical Toxicology, 44, 1432-1442, (2006)
107. Th. Mouratidou, I. Kaniou-Grigoriadou, C. Samara, Th. Kouimtzis 
"Detection of the marine toxin okadaic acid in mussels using biological, chemical and immunological methods during a diarrhetic shellfish poisoning (DSP) episode in Thermaikos Gulf, Greece", Science of the Total Environment, 366, 894-904, (2006)
108. Katsoyiannis, A. Zouboulis, C. Samara 
"Persistent Organic Pollutants (POPs) in the conventional activated sludge treatment process: Model predictions against experimental values ", Chemosphere, 65, 1634-1641, (2006)
109. P. Gemenetzis, P. Moussas, A. Arditsoglou, C. Samara 
"Mass concentration and elemental composition of indoor PM2.5 and PM10 in University rooms in Thessaloniki, northern Greece ", Atmospheric Environment, 40, 3195-3206, (2006)
110. K. Zambetoglou, M. Papagianni, A. Papaioannou, A. Charalambidou, C. Samara 
"Occurrence and removal of pesticides in the drinking water treatment plant of Thessaloniki, northern Greece", Fresenius Environmental Bulletin, 15, 989-996, (2006)
111. M. Kalaitzoglou, C. Samara 
"Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Alkanes in the Mainstream Cigarette Smoke of Commercial Cigarette Brands", Fresenius Environmental Bulletin, 15, 738-746, (2006)
112. Petaloti, C., Triantafyllou, A., Kouimtzis, Th., Samara, C. 
"Trace elements in atmospheric particulate matter over a coal burning power production area of western Macedonia, Greece", Chemosphere, 65, 2233-2243, (2006)
113. E. Evgenidou, I. Konstantinou, K. Fytianos, T. Albanis 
"Study of the removal of dichlorvos and dimethoate in a titanium dioxide mediated photocatalytic process through the examination of intermediates and the reaction mechanism.", Journal of Hazardous Materials, 137, 1056-1064, (2006)
114. A. Sakalis, K. Fytianos, U. Nickel, A. Voulgaropoulos 
" comparative study of platinised titanium and niobe/synthetic diamond as anodes in the electrochemical treatment of textile wastewater", Chemical Engineering Journal, 119, 127-133, (2006)
115. C. Christoforidis, K. Fytianos 
"Study of the conditions affecting the release of phosphorus from surface lake sediments", Journal of Environmental Quality, 35, 1182-1192, (2006)
116. K. Fytianos, R.J.W. Meesters, H.Fr. Schroder, B. Gouliarmou, N. Gantidis 
"Concentration and distribution of organochlorine pesticides in surface water and sediments in Lake Volvi (N. Greece).", Intern. Journal Environ. Anal. Chemistry, 86, 109-118, (2006)
117. K. Fytianos, K. Pitarakis, E. Bobola 
"Monitoring of N-methylcarbamate pesticides in Pinios River (Central Greece) by means of HPLC", Intern. Journal Environ. Anal. Chemistry, 86, 131-145, (2006)
118. Kiriakoula Mitsou, Artemissia Koulianou, Dimitra Lambropoulou, Periklis Pappas, Triantafyllos Albanis and Marilena Lekka 
"Effects, responses of antioxidant enzymes and metabolic fate of the herbicide Propanil in the aquatic plant, Lemna minor", Chemosphere , 62, 275-284, (2006)
119. Samara*, C.  
"Chemical mass balance source apportionment of TSP in a lignite-burning area of western Macedonia, Greece", Atmospheric Environment , 39, 6430-6443 , (2005)
120. A. Arditsoglou, C. Samara*  
"Levels of total suspended particulate matter and major and trace elements in Kosovo: A source identification and apportionment study", Chemosphere, 59, 669-678 , (2005)
121. Samara*, C., and Voutsa, D.  
"Size distribution of airborne particulate matter and associated heavy metals in the roadside environment ", Chemosphere , 59, 1197-1206 , (2005)
122. Mantis, J., Voutsa, D., Samara*, C.  
"Assessment of the Environmental Hazard From Municipal and Industrial Wastewater Treatment Sludge by Employing Chemical and Biological Methods", Ecotoxicology and Environmental Safety , 62, 397-407 , (2005)
123. J. Mantis, A. Chaloulakou, C. Samara*  
"PM10-bound polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the Greater Area of Athens, Greece", Chemosphere , 59, 593-604 , (2005)
124. Manalis, N., Grivas, G., Protonotarios, V., Moutsatsou, A., Samara, C. Chaloulakou*, A.  
"oxic metal content of particulate matter (PM10), within the Greater Area of Athens ", Chemosphere, 60, 557-566 , (2005)
125. Katsoyiannis, A. and Samara*, C.  
"Persistent organic pollutants (POPs) in the wastewater treatment process: Fate and mass balance", Environmental Research, 97/3, 245-257 , (2005)
126. M. Biterna and D. Voutsa 
"Polychlorinated biphenyls in ambient air of NW Greece and in particulate emissions ", Environment International, 31(5), 671-677, (2005)
127. Terzi, E., and Samara, C. 
"Dry deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban and rural sites of Western Greece ", Atmospheric Environment, 39, 6261-6270, (2005)
128. Samara, C., and Voutsa, D. 
"Size distribution of airborne particulate matter and associated heavy metals in the roadside environment", Chemosphere, 59,  1197-1206, (2005)
129. M. Kalaitzoglou, C. Samara. 
"Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons between the particulate and the gas phase of mainstream cigarette smoke in relation to cigarette technological characteristics ", Beitrage zur Tabakforschung International, 21(6), 331-344, (2005)
130. Dimitra A. Lambropoulou*, Triantafyllos A. Albanis 
" Application of hollow fiber liquid-phase microextraction for the determination of insecticides in water", J. Chromatography A, 1072,  55-61, (2005)
131. Dimitra G. Hela*, Dimitra A. Lambropoulou, Ioannis K. Konstantinou, Triantafyllos A. Albanis 
"Environmental monitoring and ecological risk assessment for pesticide contamination and effects in Lake Pamvotis, northwestern Greece", Environmental Toxicology and Chemistry,  24 -, 1548-1556, (2005)
132. Dimosthenis L. Giokas, Vasilios A. Sakkas, Triantafyllos A. Albanis and Dimitra A. Lambropoulou 
"Determination of UV-filter residues in bathing waters by liquid chromatography UV-diode array and gas chromatography–mass spectrometry after micelle mediated extraction-solvent back extraction", Journal of Chromatography A, 1077, 19-27, (2005)
133. Zambetoglou, K., Papagianni, M., Papaioannou, A., A. Charalambidou, A., Samara*, C.  
"Occurrence and removal of pesticides in the drinking water treatment plant of Thessaloniki, northern Greece", Fresenius Environmental Bulletin, 15, 989-996 , (2005)
134. Kalaitzoglou, M. and Samara*, C.  
"Polycyclic aromatic hydrocarbons and alkanes in the mainstream cigarette smoke of commercial cigarette brands", Fresenius Environmental Bulletin , 15, 738-746 , (2005)
135. Th. Mouratidou*, I. Kaniou-Grigoriadou, C. Samara, Th. Kouimtzis 
"Determination of Okadaic acid and Related Toxins in Greek Mussels by HPLC with Fluorimetric Detection", Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies , 27(14, 1-14 , (2004)
136. E. Terzi, C. Samara*  
"Gas-Particle Partitioning of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban, Rural and Adjacent Coastal Sites of Western Greece", Environmental Science and Technology , 38 (2, 4973-4978 , (2004)
137. Voutsa, D., Terzi, E., Muller, L., Samara, C., Kouimtzis, Th. 
"Profile analysis of organic micropollutants in the environment of a coal burning area, NW Greece", Chemosphere, 55, 595-604, (2004)
138. Arditsoglou, A., Petaloti, Ch., Terzi, E., Sofoniou, M., Samara, C. 
"Size distribution of trace elements and polycyclic aromatic hydrocarbons in fly ashes generated in Greek lignite-fired power plants", The Science of the Total Environment, 323, 153-167, (2004)
139. Kipopoulou, A.M., Zouboulis, A., Samara, C. 
"The fate of lindane in the conventional activated sludge treatment process", Chemosphere, 55, 81-91, (2004)
140. Kalaitzoglou, M., Terzi, E., Samara, C. 
"Patterns and Sources of Particle-Phase Aliphatic and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban and Rural Sites of Western Greece", Atmospheric Environment, in pr, -, (2004)
141. Kalaitzoglou, M. and SamaraC.*  
"Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons between the Particulate and the Gas Phase of Mainstream Cigarette Smoke in Relation to Cigarette Technological Characteristics", Beitrage zur Tabacforschung International, Contributions to Tabacco Research , 21, 331-344 , (2004)
142. E. Manoli, A. Kouras, C. Samara* 
"Profile analysis of ambient and source emitted particle-bound polycyclic aromatic hydrocarbons from three sites in northern Greece", Chemosphere, 56, 867-878 , (2004)
143. G. Grivas, A. Chaloulakou*, C. Samara, N. Spyrellis 
"Spatial and temporal variation of PM10 mass concentrations within the Greater Area of Athens, Greece", Water, Air and Soil Pollution , 158, 357-371 , (2004)
144. Petaloti, C., Voutsa, D., Samara, C., Sofoniou, M., Stratis, I., Kouimtzis, Th 
"Nutrient Dynamics in shallow lakes of Northern Greece", Environmental Science and Pollution Research, 11, 11-17, (2004)
145. Fytianos, K., Christophoridis, Chr. 
"itrate, arsenic and chloride pollution of the drinking water in the area of northern Greece (Elaboration by Applying GIS)", Environmental Monitoring and Assessment, 93, 55-67, (2004)
146. Dimitra A. Lambropoulou*, Triantafyllos A. Albanis 
"Sensitive trace enrichment of environmental andiandrogen vinclozolin from natural waters and sediment samples using hollow-fiber liquid-phase microextraction", J. Chromatography A, 1061,  11-18 , (2004)
147. Dimitra A. Lambropoulou, Elefteria Psillakis, Triantafyllos A. Albanis* and Nicolas Kalogerakis 
"Single-drop microextraction for the analysis organophosphorus insecticides in water", ANAL. CHIM. ACTA, 516, 205-211 , (2004)
148. Tsitouridou, R., Voutsa, D., Kouimtzis, Th. 
"Ionic Composition of PM10 in the area of Thessaloniki, Greece", Chemosphere, 52, 883-891, (2003)
149. Samara, C., Kouimtzis, Th., Tsitouridou, R., Kanias, G., Simeonov, V. 
"Chemical mass balance source apportionment of PM10 in an industrialized urban area of Northern Greece", Atmospheric Environment, 37, 41-54, (2003)
150. Arditsoglou, A., Terzi, E., Kalaitzoglou, M., Samara, C. 
"A Comparative Study on the Recovery of polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Fly Ash and Lignite Coal", ESPR-Environmental Science & Pollution Research, 10 (6, 354-356, (2003)
151. Karvelas, M., Katsoyiannis, A., Samara, C. 
"Occurrence and fate of heavy metals in the wastewater treatment process", Chemosphere, 53, 1201-1210, (2003)
152. Simeonov, V., Stratis, J.A., Samara, C., Zachariadis, G., Voutsa, D., Anthemidis, A., Sofoniou, M., Kouimtzis, Th. 
"Assessment of the surface water quality in Northern Greece", Water Research, 37, 4119-4124, (2003)
153. Kouimtzis, Th., Samara, C., Voutsa, D., Balafoutis, Ch., Muller, L. 
"PCDD/Fs and PCBs in airborne particulate matter of the greater Thessaloniki area, N. Greece", Chemosphere, 47, 193-205, (2002)
154. Voutsa, D., Samara, C., Kouimtzis, Th., Ochsenkuhn, K. 
"Elemental composition of airborne particulate matter in a multi-impacted urban area", Atmospheric Environment, 36, 4453-4462, (2002)
155. Manoli, E., Voutsa, D., Samara, C. 
"Chemical characterization and source identification/apportionment of fine and coarse air particles in Thessaloniki, Greece", Atmoshperic Environment, 36, 949-961, (2002)
156. Kaiserli, A., Voutsa, D., Samara, C. 
"Phosphorus fractionation in lake sediments. Lakes Volvi and Koronia, N. Greece", Chemosphere, 46, 1147-1155, (2002)
157. Voutsa, D., Samara, C. 
"Labile and bioaccessible fractions of heavy metals in the airborne particulate matter from urban and industrial areas", Atmospheric Environment, 36, 3583-3590, (2002)
158. Zambetoglou, K., Voutsa, D., Samara, C. 
"Toxicity and Heavy metal contamination of surficial sediments from the Bay of Thessaloniki (Nortwestern Aegean Sea) Greece", Chemosphere, 49, 17-26, (2002)
159. N. Moschonas, S. Glavas, Kouimtzis, Th. 
"C3 to C9 hydrocarbon measurements in the two largest cities of Greece, Athens and Thessaloniki. Calculation of hydrocarbon emissions by species. Derivation of hydroxyl radical concentrations", Sci. of Total Environ., 271, 117-133, (2001)
160. Kokkalis, E., Voutsa, D., Queralt, I., Cortes, A., Samara, C., Kouimtzis, Th. 
"The effect of suspended matter on river water quality. A case study: Axios river", 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Samos, Greece, 2001, Proce, 441-451, (2001)
161. Kouras, A., Voutsa, D., Kouimtzis, Th. 
"Characterization of bottom ash produced from combustion of fermentable matter of municipal solid wastes from Northern Greece", Fresenius Environmental Bulletin, vol 1, 669-673, (2001)
162. Voutsa, D., Manoli, E., Samara, C., Sofoniou, M., Stratis, I. 
"A study of surface water quality in Macedonia, Greece: Speciation of nitrogen and phosphorus", Water, Air, and Soil Pollution, 129, 13-32, (2001)
163. D.A Lambropoulou and T.A. Albanis 
"Optimization of headspace solid phase microextraction method for the determination of organophosporus insecticides in natural waters", Journal of Chromatography A, 922, 922, 243-255, (2001)
164. Kouimtzis, Th., Samara, C., Voutsa, D., Balafoutis, Ch., Muller, L. 
"PCDD/Fs and PCBs concentrations in the ambient air of the greater Thessaloniki area/Greece", Organohalogen Compounds, 46, 434-438, (2000)
165. D.A. Lambropoulou, I.K. Konstantinou and T.A. Albanis 
"Determination of fungicides in natural waters using solid phase microextraction (SPME) and gas chromatography coupled with electron capture and mass spectrometric detection", Journal of Chromatography A, 893, 143-156, (2000)
166. Setan Credit 
"Hacked by Setan Credit Crew", 2017, Find , Home, (1997)
 
   
  School of Chemistry
Aristotle University of Thessaloniki