Σμφωνα με τη νομοθεσα και με τις αποφσεις της Γενικς Συνλευσης (Γ.Σ.) του Τμματος Χημεας, η οργνωση των σπουδν εναι η ακλουθη:


Προπτυχιακ Πργραμμα Σπουδν

Διρκεια των σπουδν


Κθε ακαδημακ χρονικ διαιρεται σε δο εξμηνα, χειμεριν και εαριν αντστοιχα. Οι σπουδς οδηγον στη λψη ενς μνο πτυχου Χημεας και διαρκεον επ 8 εξμηνα. Η ναρξη κθε ακαδημακς χρονικς καθορζεται απ τη Γενικ Συνλευση του Τμματος.

 

Μεταπτυχιακ Πργραμμα Σπουδν

Το Τμμα Χημεας προσφρει Μεταπτυχιακ Δπλωμα Ειδκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικ Διατριβ (Δ.Δ.). Ο ττλος εναι μοναδικς, αλλ ο σπουδαστς χει τη δυναττητα να επιλξει μεταξ δκα κατευθνσεων.
Το πργραμμα εναι διαθσιμο για λους τους φοιτητς με πτυχο στη Χημεα, Βιολογα, Βιοχημεα, Φυσικ, Γεωλογα, Φαρμακευτικ, Κτηνιατρικ, Ιατρικ, Κτηνιατρικ, Γεωπονα, Χημικν Μηχανικν και Μηχανικν Μεταλεων Μεταλλουργν των ΑΕΙ της ημεδαπς αντιστοιχων Τμημτων της αλλοδαπς.

Διρκεια
Μ.Δ.Ε.: 3 εξμηνα
Δ.Δ.: 8 εξμηνα (τουλχιστον)

 

Διατμηματικ Μεταπτυχιακ Προγρμματα Σπουδν

Το Τμμα Χημεας συμμετχει επσης σε μια σειρ διατμηματικ προγρμματα μεταπτυχιακν σπουδν.