ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ε.ΔΙ.Π.

 • Χαριστός Νικόλας            Τηλ.: 2310 997801

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Ε.ΔΙ.Π.

 • Παπή Ρηγίνη                   Τηλ.:  2310 997878

Ε.Τ.Ε.Π.

 • Γαρταγάνη Χριστίνα         Τηλ.: 2310 997846
 • Ζαριφέ Φωτεινή              Τηλ.: 2310 997768
 • Ιωάννου Κωνσταντίνος    Τηλ.: 2310 997768


ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ε.ΔΙ.Π.

 • Αντωνίου Κυριάκος          Τηλ.:  2310 997856
 • Ευγενίδου Ελένη             Τηλ.:  2310 997446
 • Κούρας Αθανάσιος           Τηλ.:  2310 997932
 • Μανώλη Ευαγγελία          Τηλ.:  2310 997925

Ε.Τ.Ε.Π.

 • Ζούγρου Φωτεινή             Τηλ.:  2310 997866 / Τηλ.:  2310 997857
 • Καραπετσά Χριστίνα          Τηλ.:2310 997747 και 2310 997732 / fax:  2310.997747

 

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ε.ΔΙ.Π.

 • Λυκίδου Σμαρώ                 Τηλ.: 2310 997769
 • Ορδούδη Στεργιανή           Τηλ.: 2310 997847
 • Πελέκα Ευφροσύνη           Τηλ.: 2310 997836
 • Προχάσκα Χαρίκλεια          Τηλ.: 2310 997875
 • Φωτόπουλος Απόστολος     Τηλ.: 2310 995290

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ε.ΔΙ.Π.

 • Μπρούμα Μαρία                Τηλ.: 2310 997837 και 2310 997717 / fax: 2310 997837

Ε.Τ.Ε.Π.

 • Μπίκα Βάσω                     Τηλ.: 2310 997837 και 2310 997717 / fax: 2310 997837