α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Εργαστήριο
TOMEAΣ ΓENIKHΣ KAI ANOPΓANHΣ XHMEIAΣ
1 Aκρίβος Περικλής Καθηγητής Ανόργανης Χημείας
2 Aσλανίδης Παρασκευάς Καθηγητής Ανόργανης Χημείας
3 Δενδρινού-Σαμαρά Aικατερίνη Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας
4 Σιγάλας Mιχαήλ Καθηγητής Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
5
 Νόλη Φωτεινή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας
6 Χατζηδημητρίου Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής Ανόργανης Χημείας
7
Αγγαρίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Ανόργανης Χημείας
8
Καραμάνης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας
9
Λαζαρίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής Ανόργανης Χημείας
10
Ψωμάς Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Ανόργανης Χημείας

 

   
   
TOMEAΣ OPΓANIKHΣ XHMEIAΣ KAI BIOXHMEIAΣ
11 Γάλλος Iωάννης Καθηγητής Οργανικής Χημείας
12 Kουμπής Aλέξανδρος Καθηγητής Οργανικής Χημείας
13 Λίτινας Kωνσταντίνος Καθηγητής Οργανικής Χημείας
14 Mαλαμίδου-Ξενικάκη Eλισάβετ Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας
15 Xολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα Καθηγήτρια Βιοχημείας
16 Aρζόγλου Παντελεήμων Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας
17 Bαρέλλα Eυαγγελία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας
18 Γιαννακούρος Θωμάς Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας
19
Nικολακάκη Eλένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας
20 Πανταζάκη Aναστασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας
21 Ζωγράφος Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγητής Οργανικής Χημείας
22 Λυκάκης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Οργανικής Χημείας
23 Σαρλή Βασιλική Επίκουρη Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας

 


 

       
TOMEAΣ ΦYΣIKHΣ, ANAΛYTIKHΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTIKHΣ XHMEIAΣ
24 Aβρανάς Aντώνιος Καθηγητής Φυσικής Χημείας
25 Aναστόπουλος-Tζαμαλής Aνάστος Καθηγητής Φυσικής Χημείας
26 Aνθεμίδης Aριστείδης Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας
27 Bουτσά Δήμητρα Καθηγήτρια Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
28
Γηρούση Στέλλα Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας
29
Γιαννακουδάκης Aνδρέας Καθηγητής Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία
30
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης Καθηγητής Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία
31 Zαχαριάδης Γεώργιος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας
32 Zώτου Aναστασία-Στέλλα Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας
33 Θεοδωρίδης Γεώργιος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας
34 Nικήτας Παναγιώτης Καθηγητής Φυσικής Χημείας
35 Παπαδογιάννης Iωάννης Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας
36 Παπαδόπουλος Nικόλαος Καθηγητής Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία
37
Παπουτσής Aχιλλέας Καθηγητής Φυσικής Χημείας
38 Παππά-Λουΐζη Aδριανή Καθηγήτρια Φυσικής Χημείας
39 Πούλιος Iωάννης Καθηγητής Φυσικής Χημείας
40 Σαζού Δήμητρα Καθηγήτρια Φυσικής Χημείας
41 Σαμανίδου Bικτωρία Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας
42 Σαμαρά-Kωνσταντίνου Kωνσταντινή Καθηγήτρια Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
43 Σωτηρόπουλος Σωτήριος Καθηγητής Φυσικής Χημείας
44 Zιώγας Iωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Χημείας
45 Τσιπλακίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Χημείας
46 Γαβριήλ Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής Χημείας
47
Λαμπροπούλου Δημητρούλα Επίκουρη Καθηγήτρια Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
48 Τζαναβάρας Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας
49 Στεργιόπουλος Θωμάς Λέκτορας Φυσικής Χημείας

 

       
TOMEAΣ XHMIKHΣ TEXNOΛOΓIAΣ KAI BIOMHXANIKHΣ XHMEIAΣ
50 Aχιλιάς Δημήτριος Καθηγητής Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
51 Zουμπούλης Aναστάσιος Καθηγητής Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
52 Kαραπάντσιος Θεόδωρος Καθηγητής Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
53 Kιοσέογλου Bασίλειος Καθηγητής Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
54 Λαζαρίδης Nικόλαος Καθηγητής Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
55 Mπικιάρης Δημήτριος Καθηγητής Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
56
Σπαθής Παναγιώτης Καθηγητής Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
57
Tσιμίδου Mαρία Καθηγήτρια Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
58 Γάλλιος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
59 Δεληγιάννη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
60 Κώστογλου Μαργαρίτης Αναπληρωτής Καθηγητής Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
61 Mπλέκας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
62 Παρασκευοπούλου Aδαμαντίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
63 Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
64 Μαντζουρίδου Φανή Επίκουρη Καθηγήτρια Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
65 Νενάδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
66
Νικολαΐδης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
67 Xατζηδημητρίου Eυφημία Επίκουρη Καθηγήτρια Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
68 Κατσογιάννης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας