Ονοματεπώνυμο Εργαστήριο
Βάρβογλης Αναστάσιος Οργανικής Χημείας
Βασιλικιώτης Σ. Γεώργιος Αναλυτικής Χημείας
Γεωργάτσος Ιωάννης Βιοχημείας
Θεμελής Δημήτριος Αναλυτικής Χημείας
Καραγιαννίδης Πέτρος Ανόργανης Χημείας
Κουϊμτζής Θεμιστοκλής Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Μανουσάκης Γεώργιος Ανόργανης Χημείας
Μπόσκου Δημήτριος Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
Νικολαϊδης Δημήτριος Οργανικής Χημείας
Ρόδιος Νέστωρ Οργανικής Χημείας
Τοσσίδης Ιωάννης Ανόργανης Χημείας
Τσιάμης Χρήστος Εφαρμοσμένης Κβαντικής Χημείας