Η δημιουργία των νέων ιστοσελίδων του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. χρηματοδοτήθηκε από το έργο:

«Αναβάθμιση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Τμήμα Χημείας με την ενίσχυση της εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών, την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και τη συνεχή αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας»
στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Υπεύθυνος έργου:

Δημήτριος Κυριακίδης, Καθηγητής

Υπεύθυνος ιστοσελίδων:

Μιχάλης Σιγάλας, Αναπλ. Καθηγητής

Σχεδίαση ιστοσελίδων:

Μιχάλης Σιγάλας, Νικόλαος Μπεκιάρης, Μs Χημικός

Ανάπτυξη:

Νικόλαος Μπεκιάρης, Artoo

Συμμετείχαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:


Αγραφιώτου Παναγιώτα
Αφράτη Τερέζα
Γλαμπεδάκη Πελαγία
Δάφτσης Εμμανουήλ
Θεοδώρου Μαρίνα
Ιωαννίδης Θεμιστοκλής
Κοΐδης Τάσος
Μάσσεν Ζωή
Τζούπανος Νικόλαος
Φανίδου Μαρία
Χαριστός Νικόλας