2011: Έτος Χημείας

Στα πλαίσια του εορτασμού του Έτους Χημείας πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων, με την ενεργό συμμετοχή του ΔιΧηΝΕΤ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ. Συγκεκριμένα διοργανώθηκαν:

                                                                         

Πρόγραμμα εκδηλώσεων ΕΙΕ