Παράλληλες Δραστηριότητες

Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του κανονικού μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να διεξάγονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως:

  • Λειτουργία ταχύρυθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα συναφών με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ-ΔιΧηΝΕΤ.
  • Έκδοση βιβλίων, σημειώσεων, εκπαιδευτικού υλικού και υλικού πολυμέσων, μονογραφιών, ειδικών μελετών κ.α.
  • Υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Comments are closed.