Μαθήματα

Κατάλογος Μαθημάτων ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ

1. Ειδίκευση: Διδακτική της Χημείας

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (+ εργαστήριο) 3 6
Διδακτική της Χημείας Ι 3 6
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 3 6
Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη Ι 3 6
Παιδαγωγική, διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 3 6
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 5
Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 5
Φιλοσοφία της Επιστήμης 3 5
Διδακτική της Χημείας ΙΙ 3 5
Ειδικά Θέματα και Πειράματα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (+ εργαστήριο) 3 5
Χημεία, Χημική Τεχνολογία και Καθημερινή Ζωή 3 5
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
ECTS
Πρακτική Άσκηση 5
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25
Σύνολο 30

2. Ειδίκευση: Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (+ εργαστήριο) 3 6
Διδακτική της Χημείας Ι 3 6
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 3 6
Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη Ι 3 6
Παιδαγωγική, διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 3 6
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 5
Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 5
Φιλοσοφία της Επιστήμης 3 5
Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη ΙΙ 3 5
Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού 3 5
Μεθοδολογία και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής, χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων 3 5
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
ECTS
Πρακτική Άσκηση 5
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25
Σύνολο 30

3. Ειδίκευση: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής και Ανόργανης Χημείας (+ εργαστήριο) 3 6
Διδακτική της Χημείας Ι 3 6
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη Ι 3 6
Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Πράξη Ι 3 6
Παιδαγωγική, διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα 3 6
Σύνολο 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 5
Αναπτυξιακή Ψυχολογία 3 5
Φιλοσοφία της Επιστήμης 3 5
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και Αειφόρο Ανάπτυξη ΙΙ 3 5
Μη τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 3 5
Θέματα Επιστήμης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 3 5
Σύνολο 30
Γ΄ Εξάμηνο
ECTS
Πρακτική Άσκηση 5
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 25
Σύνολο 30

Comments are closed.