Μαθήματα – Διδάσκοντες

Κατάλογος Μαθημάτων και Διδασκόντων του ΔιΧηΝΕΤ

Κατεύθυνση «Διδακτική της Χημείας» (Τμήμα Χημείας Ε.Κ.Π.Α.)
Μάθημα Διδάσκοντες
Α΄ εξάμηνο
1. Διδακτική της Χημείας Κουκά Α., Σταύρου Δ., Σάλτα Κ.
2. Παιδαγωγική, Διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα Ματσαγγούρας Η., Κουλουμπαρίτση Α.
3. Ειδικά Θέματα και Πειράματα Γενικής Χημείας Σταμπάκη Δ., Παπαρρηγοπούλου Μ., Καραλιώτα Α.
4. Ψυχολογία του Εφήβου Μπεζεβέγκης Η., Παυλόπουλος Β., Τάνταρος Σπ., Ράλλη Α.
5. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Ι Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μ., Σακελλάρη Α., Σκούλλος Μ., Τρικαλίτη Αγγελική.
Β΄ εξάμηνο
1. Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Παυλάτου Ε., Τσαγκάνου Γ.
2. Φιλοσοφία της Επιστήμης Ιωαννίδης Σ, Νουνού Α.
3. Ειδικά Θέματα και Πειράματα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας Βαλαβανίδης Α., Γαλανοπούλου Κ.,  Μαυρομούστακος Θ., Πασχαλίδου Κ., Τζουγκράκη Χ.
4. Χημεία, Χημική Τεχνολογία και Καθημερινή Ζωή Βαλαβανίδης Α., Καραλιώτα Α., Μπουρουσιάν Μ., Παπαρρηγοπούλου Μ., , Παυλάτου Ε., Σταμπάκη Δ.,
5. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Μαυρικάκη Ε.
Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Τμήμα Χημείας Ε.Κ.Π.Α.)
Μάθημα Διδάσκοντες
Α΄ εξάμηνο
1. Διδακτική της Χημείας Κουκά Α., Σταύρου Δ., Σάλτα Κ.
2. Παιδαγωγική, Διδασκαλία και Αναλυτικό Πρόγραμμα Ματσαγγούρας Η., Κουλουμπαρίτση Α.
3. Θέματα Επιστήμης και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δασενάκης Ε., Σκούλλος Μ.
4. Ψυχολογία του Εφήβου Μπεζεβέγκης Η., Παυλόπουλος Β., Τάνταρος Σπ., Ράλλη Α.
5. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Ι Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μ., Σακελλάρη Α., Σκούλλος Μ.,Τρικαλίτη Αγγελική.
Β΄ εξάμηνο
1. Πληροφορική στην Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Παυλάτου Ε., Τσαγκάνου Γ.
2. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη ΙΙ Σακελλάρη Α., Σκούλλος Μ.,Τρικαλίτη Α.
3. Αρχές Οικολογίας Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη Μ., Καζάνης Δ., Παρμακέλης Α και Ραδέα Κ.
4. Μη τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Σακελλάρη Α., Σκούλλος Μ.,Τρικαλίτη Α.
5. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Μαυρικάκη Ε.
Κατεύθυνση «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας» (Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.)
Μάθημα Διδάσκοντες
Α΄ εξάμηνο
1. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Αντώνογλου Λ., Ψύλλος Δ, Καλλέρη Μ, Πετρίδου Ε.
2. Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας Μπονίδης Κ., Αντωνίου Φ.
3. Το Πείραμα στη Διδασκαλία της Χημείας Ακρίβος Π.
4. Διδακτική και Επιστημολογική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας Ακρίβος Π., Γιαννακουδάκης Α., Γιαννακουδάκης Π., Λυκάκης Ι., Σιγάλας Μ.
Β΄ εξάμηνο
1. Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Χημείας Σιγάλας Μ.
2. Ιστορία της Χημείας Βαρέλλα Ε., Ακρίβος Π.
3. Εργαλεία Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Γιαννακουδάκης Α., Σιγάλας Μ.
4. Εφαρμογή Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στο Χημικό Εργαστήριο Παπαδόπουλος Ν.

Comments are closed.