Υποδομή

Yλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Χημείας του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ. (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κ.λπ.). Πρόσθετοι χώροι διδασκαλίας, υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα  αποκτήθηκαν από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» (ΕΠΕΑΕΚ).

Αίθουσα Διδασκαλίας και Πολυμέσων στο Τμήμα Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.

Αίθουσα Διδασκαλίας και Πολυμέσων στο Τμήμα Χημείας του A.Π.Θ.

Comments are closed.