Πληροφορίες

Τα Τμήματα:

 • Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

με τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργούν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΔιΧηΝEΤ-ΕΑΑ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις κατευθύνσεις:

 • Διδακτική της Χημείας
 • Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
 • Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Τα μαθήματα και των τριών κατευθύνσεων διεξάγονται στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα μαθήματα διδάσκονται από:

 • μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων: Χημείας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
 • μέλη ΕΔΙΠ των παραπάνω τμημάτων
 • επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Comments are closed.