Πληροφορίες

Τα Τμήματα:

  • Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργούν το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» (ΔιΧηΝEΤ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις κατευθύνσεις:

  • Διδακτική της Χημείας
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
  • Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης «Διδακτική της Χημείας» διεξάγονται στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αυτά της κατεύθυνσης «Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας» στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τα μαθήματα διδάσκονται από:

  • μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
  • μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ), Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βιολογίας και Πληροφορικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

Comments are closed.