Διπλωματικές

Α/Α Θέμα Φοιτητής Τμήμα
351 Εργαστηριακές ασκήσεις στο μάθημα της Χημείας: Δυσκολίες υλοποίησης και κριτήρια αξιολόγησης από τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βαρβαντάκης Εμμανουήλ Αθήνα
350 Οι ιδέες των αποφοίτων μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την μετάβαση των υλικών στις τρεις φυσικές καταστάσεις και τη διάλυση ουσιών στο νερό Δριβέλος Δημήτριος Αθήνα
349 Η κατανόηση της διάλυσης και του νερού ως διαλύτη: Εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πράττα Ελένη Αθήνα
348 Μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας εννοιών Χημείας μέσα από κινηματογραφικές ταινίες Χρηστάκου Μαρία Αθήνα
347 Η διδασκαλία της Χημείας στα Τμήματα της Σχολής Υγείας του ΕΚΠΑ. Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευόμενων φοιτητών και των αποφοίτων επαγγελματιών των Τμημάτων Υγείας Καππάτος Σταμάτιος Αθήνα
346 Δημιουργία ιστοσελίδας ως Διδακτικό Εργαλείο για το μάθημα της Φασματοσκοπίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Λιούκα Αγγελική Αθήνα
345 Το νερό και ο ρόλος του στα βιολογικά συστήματα και στον άνθρωπο Ματιάτου Μαρία Αθήνα
344 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ψηφιακού υλικού για τη διδασκαλία της Χημείας Γ’ Γυμνασίου με χρήση του διαδραστικού πίνακα Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος Αθήνα
343 Προτεινόμενη προσέγγιση της διδασκαλίας στο Γυμνάσιο της σύγχρονης άποψης της επιστήμης για το Άτομο Τουμαζάτος Διονύσιος Αθήνα
342 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού για τη διδασκαλία της Χημικής Κινητικής στο Ενιαίο Λύκειο με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικασίας των Νέων Τεχνολογιών Τέταρτης Γενιάς Φούκα Αγγελική Αθήνα
341 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ερωτήσεων στην ενότητα «Ανόργανη Χημεία» για το EchemTest και την παροχή πιστοποίησης Χημείας (ECTN)στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Γεωργαντάς Βασίλειος Θεσσαλονίκη
340 Ανάπτυξη ερωτήσεων στη θεματική ενότητα της Φυσικοχημείας με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στο EchemTest απονομής πιστοποίησης ECTN άπό το ελληνικό εξεταστικό κέντρο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Βαδαρλή Σοφία Θεσσαλονίκη
339 Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μαθητές και φοιτητές συνδέουν τον «μακρόκοσμο» με τον «μικρόκοσμο» στις περιγραφές και εξηγήσεις τους για τη διάλυση Τούλα Ρουμπίνα Αθήνα
338 Διοξείδιο του άνθρακα: Διαθεματική-Διεπιστημονική πρόταση διδασκαλίας πειραμάτων Χημείας και Βιολογίας Χωριανοπούλου Στυλιανή-Μαρία Αθήνα
337 Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των βιομορίων στη Γ’ Γυμνασίου Χουλιαρά Γεωργία Αθήνα
336 Το μοντέλο της αντίτροφης τάξης στη διδασκαλία της Βιολογίας στο Λύκειο Δημητρόγλου Ευανθία Αθήνα
335 Περιβαλλοντική ηθική και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Σιφνιώτη Πανδώρα Αθήνα
334 Η κατανόηση της ροής της γενετικής πληροφορίας από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου Αλεξόπουλος Παναγιώτης Αθήνα
333 Διερεύνηση των γνώσεων που έχουν οι μαθητές όσον αφορά τα λιπίδια και ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού Ζήση Αλεξάνδρα Αθήνα
332 «Μικροί ερευνητές» Καθοδηγούμενη διερεύνηση, εφαρμοζόμενη σε μελέτη περίπτωσης για μαθητές Λυκείου Ζινέλλη Καλλιόπη Αθήνα
331 Διερεύνηση του Χημικού Εγγραματισμού των μαθητών στο εργαστήριο μέσω των προκαταρκτικών Διαγωνισμών EUSO Κορφιός Ευάγγελος Αθήνα
330 Χημεία και Τεχνολογία Καυσίμων: Διδακτική προσέγγιση με χρήση τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας Νικολόπουλος Παναγιώτης Αθήνα
329 Σύγκριση μεταξύ εν δυνάμει εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων αναφορικά με τις εναλλακτικές τους ιδέες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αναζήτηση των αιτιών Κατσαρού Ειρήνη Αθήνα
328 Διερεύνηση της ένταξης στοιχείων της Νανοεπιστήμης στο μάθημα της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δημάκη Αικατερίνη Αθήνα
327 Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών για την εκπαίδευση από απόσταση Παπαγεωργίου Μαρίνα Θεσσαλονίκη
326 Ενσωμάτωση στοιχείων φυτικής βιοποικιλότητας στα σχολικά εγχειρίδια Χημείας του Λυκείου Δανιήλ Γεωργία Αθήνα
325 Αφηγηματικό διδακτικό μοντέλο εμπλουτισμένο με εικονογραφημένη δραματοποίηση αξιοποιώντας ιστορικά περιστατικά της Χημείας Οικονόμου Ερασμία Αθήνα
324 Διερεύνηση των αντιλήψεων και διαδικασιών μάθησης φοιτητών Τμήματος Χημείας ως προς τη σχέση δομής-ιδιοτήτων. Η περίπτωση της δομής-χρώματος χημικών ενώσεων Βαρδαλαχάκη Ελευθερία Αθήνα
323 Πράσινη σύνθεση νανοσωματιδίων Ag υποβοηθούμενη από μέλι και εφαρμογή τους στην παρασκευή νανοσύνθετης πολυαιθυλενογλυκόλης Κοσμίδου Ελένη Θεσσαλονίκη
322 Διερεύνηση των γνώσεων μαθητών Γ’ Γυμνασίου στη Χημεία μέσω της αξιολόγησής τους με το Ευρωπαϊκό Τεστ EChemTest® Πασχαλίδης Γεώργιος Θεσσαλονίκη
321 Η χημική βάση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των τροφίμων. Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότασης διδασκαλίας Χημείας στη Γ’ Γυμνασίου με θέμα τον κρόκο-Κοζάνης Τσιώγκα Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
320 Σχεδιασμός διαδραστικής ιστοσελίδας Ηλεκτροχημείας με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla! Βουκλής Αλέξανδρος Θεσσαλονίκη
319 Ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χρήσιμα ηλεκτρικά όργανα και βασικές πειραματικές διαδικασίες Ηλιάδου Βασιλική Θεσσαλονίκη
318 Ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικές ασφαλούς άσκησης στο χημικό εργαστήριο Μπουρδάνου Ευαγγελία-Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
317 Απόψεις ενήλικων μαθητών σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και ΙΕΚ για τη διδασκαλία της Χημείας με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού «Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας» Παρισοπούλου Ευαγγελία Θεσσαλονίκη
316 Αξιολόγηση των αντιλήψεων των μαθητών για την Παιδαγωγική Γνώση περιεχομένου των διδασκόντων Φυσικές Επιστήμες Σοφιανίδης Άγγελος Θεσσαλονίκη
315 Ανάπτυξη, αξιολόγηση και ανάλυση ερωτήσεων Ηλεκτρονικού τεστ Χημείας μέσω της εφαρμογής του σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού σχολείου Ψηφογιώργου Μαρία Θεσσαλονίκη
314 Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας Λυκείου βασισμένων στη συστημική προσέγγιση Πλεμένος Εμμανουήλ Αθήνα
313 Η μέθοδος project στην Α΄και Β΄Λυκείου σε τμήματα ενδιαφέροντος με έμφαση στη Χημεία: Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών και καθηγητών Μπράβου Στεφανία Αθήνα
312 Διερεύνηση των γνώσεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επικινδυνότητα των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα σχολικά εργαστήρια Κεδίκογλου Κλεοπάτρα Αθήνα
311 Η διδασκαλία της έννοιας του mole ως γέφυρα προσέγγισης του μικρόκοσμου με τον μακρόκοσμο, της επιστήμης με την κοινωνία Ράπτη Νίκη Αθήνα
310 Προηγμένες διεργασίες και υλικά στην υπηρεσία της εκπαίδευσης Τάτσιου Παναγιώτα Αθήνα
309 Παρώθηση στο μάθημα της Χημείας: Κριτήρια παιδαγωγικά και περιεχομένου που καθιστούν τη Χημεία ελκυστική για τους μαθητές Κατσαρού Βιργινία Αθήνα
308 Η παιδαγωγική αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Στεργιοπούλου Ιωάννα Αθήνα
307 Μελέτη της διδασκαλίας της ενότητος «Τήξη-Πήξη» στο Δημοτικό Σχολείο με το Διερευνητικό Μοντέλο «Διερευνητικές Διαδρομές (ΔΙΕΔΙΑ)» Λάγουρη Μαρίνα Θεσσαλονίκη
306 Ανάλυση των Εφαρμογών των Επιστημονικών μοντέλων στα σχολικά βιβλία Φυσικής και Χημείας στην περιοχή της θερμότητας /θερμοδυναμική. Ζησιού Ευτυχία-Παυλίνα Θεσσαλονίκη
305 Διδάσκοντας μέσα από Ιστοσελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης: η Διδακτική Αξιοποίηση του Edmodo στη Διδασκαλία της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λιθοξοΐδου Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη
304 Διδακτική προσέγγιση της επεξεργασίας βαφής των πλεκτών υφασμάτων Σιούλας Δημήτριος Θεσσαλονίκη
303 Μελέτη στο βαθμό αφομοίωσης της διδασκόμενης ύλης της Χημείας από μαθητές Λυκείου Γκούζου Στυλιανή Θεσσαλονίκη
302 Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών της Α’ τάξης του Λυκείου σε σχέση με το άτομο και τα υποατομικά σωματίδια. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησής τους Αναστασοπούλου Χριστίνα Θεσσαλονίκη
301 Διεθνής Ολυμπιάδα Χημείας: Μια συστηματική ταξινόμηση και κωδικοποίηση των θεωρητικών θεμάτων της περιόδου 2002-2012 Μητσίδης Γεώργιος Θεσσαλονίκη
300 Προκαταρκτική Διερεύνηση εφαρμογής προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη ρύπανση του νερού και του αέρα σε παιδιά με νοητική υστέρηση Γαρμπή Αιμιλία Αθήνα
299 Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών της Α’ τάξης του Λυκείου όσον αφορά στο σχηματισμό και τις ιδιότητες των μορίων. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησης τους Σχιζοδήμου Αγορίτσα Θεσσαλονίκη
298 Οι μαθητές μπροστά και πίσω από την κάμερα. Πειράματα από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μέσω βίντεο Σπύρογλου Αναστασία Θεσσαλονίκη
297 Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησης των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών της Α’ Λυκείου που αφορούν στις χημικές αντιδράσεις, την στοιχειομετρία τους και τα Οξέα-Βάσεις-Άλατα Σαββίδου Ειρήνη Θεσσαλονίκη
296 Διερεύνηση της ικανότητας των Φοιτητών Χημείας στον Νοητικό Χειρισμό (περιστροφή και κατοπτρισμό) 2D Συμβολικών Μοριακών Αναπαραστάσεων Κωστελίδου Θεοδώρα Θεσσαλονίκη
295 Όταν το νερό αγκάλιασε την πέτρα. Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης του σπηλαίου στη διδασκαλία της Χημείας Λαμπρινάκου Καλλιόπη Αθήνα
294 Μηχανισμοί εξασφάλισης της αειφορίας στη φύση και παραδείγματα βιομιμητικής για ένα αειφορικό μέλλον. Μια διδακτική πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πάτρα Αριστέα Αθήνα
293 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal. Εφαρμογή στη Χημεία Γ’ Γυμνασίου Γιώργας Νικόλαος Θεσσαλονίκη
292 Ανάπτυξη Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού Υλικού με θέμα «Απλά Κολλοειδή» και ενσωμάτωση και διάθεσή του σε σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Γάκη Βάσω Θεσσαλονίκη
291 Η Συμβολή της Αυτοαξιολόγησης του Μαθητή στην Ενίσχυση των Εσωτερικών Κινήτρων Μάθησης: Προτάσεις Εφαρμογής στη Χημεία της Α’ Λυκείου Βασιλείου Πετρούλα Αθήνα
290 Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας της Χημείας:  Ιστορική πορεία της ολοκλήρωσης της δομής του ατόμου Σέρπη Κωνσταντίνα Θεσσαλονίκη
289 Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας της Χημείας. Μύθοι και δεδομένα για ορισμένες ευτυχείς συγκυρίες Τόλικα Ευανθία Θεσσαλονίκη
288 Διαδραστικός Πίνακας. Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων και διερεύνηση των στάσεων των μαθητών Βαφειάδης Αναστάσιος Θεσσαλονίκη
287 Μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Η σημασία τους για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γκέκος Μιχαήλ Αθήνα
286 Ενσωμάτωση και διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού σε σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Εφαρμογή στο μάθημα της Ηλεκτροχημείας Παναγιώτου Σπυρίδων Θεσσαλονίκη
285 Ανάπτυξη και Αποτίμηση Ηλεκτρονικής Εφαρμογής για την αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων σπουδαστών της επιστήμης της συντήρησης έργων τέχνης Φράγκου Αγγελική Θεσσαλονίκη
284 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πόσο σημαντικές έγιναν για την επιβίωσή μας; Η διδακτική των Α.Π.Ε. στη σχολική τάξη. Τσαντσάν Ιωάννα Θεσσαλονίκη
283 Η Χρήση των επιστημονικών μοντέλων στα σχολικά βιβλία της Φυσικής και της Χημείας στη μέση εκπαίδευση Καλμουκίδης Γιώργος Θεσσαλονίκη
282 Η Διερευνητική Προσέγγιση στις Φυσικές Επιστήμες. Διερευνητικές Πρακτικές Εκπαιδευτικών στη Β΄θμια Εκπαίδευση Τσιάλμα Καλλιόπη Θεσσαλονίκη
281 Υλοποίηση προσομοίωσης Φασματοφωτομέτρου με τη χρήση αντικειμενοστροφούς προγραμματισμού σε γλώσσα C# Τσόχα Μαρία Θεσσαλονίκη
280 Φωτισμός και Πράσινη Χημεία Πρας Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκη
279 Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας της Χημείας. Η πορεία της ανακάλυψης και της ονοματοθεσίας των χημικών στοιχείων Χατζατόγλου Αμαλία Θεσσαλονίκη
278 Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας που αφορούν στην πυκνότητα με βάση την καθοδηγούμενη διερεύνηση Μελανίτου Ελένη Αθήνα
277 Η διδασκαλία της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Ευαγγελοπούλου Αγγελική Αθήνα
276 Οι ζωγραφιές των μαθητών ως αναπαραστάσεις των αντιλήψεών τους για τις έννοιες χημικό στοιχείο, χημική ένωση, χημική αντίδραση Ζούπα Σοφία Αθήνα
275 Η Ιστοεξερεύνηση στη διδασκαλία: Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας ιστοεξερεύνησης χημείας με θέμα τον Περιοδικό Πίνακα για την Γ΄ Γυμνασίου, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Γριβοκωστοπούλου Αικατερίνη Αθήνα
274 Ανάπτυξη πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα οξέα-βάσεις-άλατα και ενσωμάτωση και διάθεσή του σε σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Σολομανίδου Αγγελίνα Θεσσαλονίκη
273 Η διδασκαλία της διάβρωσης σε φοιτητές του Τμήματος Χημείας – Εφαρμογή διαγραμμάτων POURBAIX Τσιολάκης Θωμάς Θεσσαλονίκη
272 Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα τη δονητική φασματοσκοπία Παρασάκης Αθανάσιος Θεσσαλονίκη
271 Ο Ρόλος της Εργαστηριακής Εκπαίδευσης σε Σύγχρονες Μορφές Διαθεματικών Εντατικών Προγραμμάτων Κυνηγοπούλου Βασιλική Θεσσαλονίκη
270 Αξιολόγηση Ευρωπαϊκού τεστ Χημείας μέσω της εφαρμογής του σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικού σχολείου Νικολαΐδου Αθηνά Θεσσαλονίκη
269 Ανάπτυξη πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα Χημική Κινητική-Χημική Ισορροπία και ενσωμάτωση και διάθεσή του σε σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Σακλά Ιωάννα Θεσσαλονίκη
268 Ανάπτυξη σύγχρονης Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Βιβλιοθήκης Πράσινης Χημείας Γιαννακουδάκης Δημήτριος Θεσσαλονίκη
267 Δομημένες Σπουδές σε Διεπιστημονικά Διδακτορικά Διπλώματα Χημείας Περικλή Μαρία-Βαΐα Θεσσαλονίκη
266 Αν η Χημεία γινόταν μελωδία Φλαμουράκης Ανδρέας Θεσσαλονίκη
265 Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας για το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Χημείας – Τα Εργαστηριακά Γάντια: πόσο αποτελεσματικά προστατεύουν τα χέρια μας; Σπάγου Κωνσταντίνα Θεσσαλονίκη
264 Διάβρωση των μετάλλων Παταρούδη Σοφία Θεσσαλονίκη
263 Ανάπτυξη Μαθησιακών Αντικειμένων (Learning Objects) για το Μάθημα Χημείας Γυμνασίου και Δημιουργία Εφαρμογής Director για τη Διαχείριση τους Αντώνογλου Λεμονιά Θεσσαλονίκη
262 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Χημείας στο Λύκειο μέσω… του αυτοκινήτου Τσιριμώνα Κων/να Αθήνα
261 Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού για την οπτική ισομέρεια με χρήση τρισδιάστατων μοριακών μοντέλων Αδραμερινά Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
260 Η Ιστορία της Χημείας ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Το κβαντομηχανικό πρότυπο του Ατόμου Μπουντούρη Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
259 Οι βιντεοδιαλέξεις ως εκπαιδευτικό εργαλείο Χατζηχηδήρογλου Αθανάσιος Θεσσαλονίκη
258 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα: «Στερεοϊσομέρεια και συνέπειες αυτής στη βιολογική δράση ενώσεων» Βέλλιος Αντώνιος Θεσσαλονίκη
257 Διερεύνηση παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου για την έννοια της «Χημικής αντίδρασης» Κωνσταντογιάννη Μαρία Αθήνα
256 Η Χημεία του ζαχαροπλαστείου- Μια πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για μια πιο «γλυκιά» Χημεία Χουλιαροπούλου Μαρία Αθήνα
255 Η πρόοδος των δεξιοτήτων και του ευρετικού συλλογισμού κατά την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας Βλαχολιά Μαρία-Παναγιώτα Αθήνα
254 Διερεύνηση των αντιλήψεων των χημικών επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και σε άλλους τομείς για το χημικό γραμματισμό Δαβή Στρατιάννα Αθήνα
253 Το Εργαστήριο στη Φύση και η Φύση στο Εργαστήριο. Μία πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με όχημα το σταφύλι Λύτρα Ναταλία Αθήνα
252 Πυρηνικοί αντιδραστήρες : πρόταση διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία της Χημείας Τσάκαλος Κων/νος-Φανούριος Αθήνα
251 Αφεψήματα: Μια διαθεματική προσέγγιση Κουρτίδου Σοφία Θεσσαλονίκη
250 Ανάπτυξη on-line συστήματος αυτοαξιολόγησης γνώσεων άμεσης ανατροφοδότησης σχετικών με τις καταστάσεις της ύλης Σαπουνά Χριστίνα Θεσσαλονίκη
249 Ανάπτυξη διδακτικών προτάσεων και αντίστοιχου λογισμικού για την άρση των παρανοήσεων των μαθητών σχετικά με το χημικό δεσμό Γκιγκούδη Αναστασία Θεσσαλονίκη
248 Δημιουργία υποστηρικτικού πολυμεσικού υλικού για τη διδασκαλία βασικών εννοιών στο μάθημα της Χημείας Β΄τάξης Γυμνασίου Αριανάς Γεώργιος Αθήνα
247 Διαθεματική προσέγγιση κεραμικών υλικών Μπούσουλα Παναγιώτα Αθήνα
246 Το όζον στη ζωή μας – Μια διεπιστημονική προσέγγιση Σγάντζος Μάρκος Αθήνα
245 Διερεύνηση των νοητικών μοντέλων των μαθητών για την έννοια «χημική αντίδραση» Καραχάλιου Ιωάννα Αθήνα
244 Χημεία, Τέχνη, Μάθηση και η ανάγκη διασύνδεσης των τριών. Μια διδακτική πράξη για τη μέση εκπαίδευση Οικονόμου Αικατερίνη-Βενεδίκτη Αθήνα
243 Η στάση των φοιτητών έναντι ενός διεθνούς διεπιστημονικού υβριδικού θερινού σχολείου Παπαευαγγέλου Χριστίνα Θεσσαλονίκη
242 Εκπαιδευτική αξιοποίηση πειραμάτων παρασκευής πολυμερικών υλικών Κασσανή Ειρήνη Θεσσαλονίκη
241 Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το Λύκειο στο IrYdium Chemistry Lab Τσιλογιάννης Δημήτριος Θεσσαλονίκη
240 Η χρήση του συστήματος Multilog-DBLAB στο σχολικό εργαστήριο και η συμβολή του στην κατανόηση χημικών εννοιών Γεωργολιός Χρήστος Θεσσαλονίκη
239 Η εξέλιξη της έννοιας και της αναπαράστασης του χημικού δεσμού στα σχολικά εγχειρίδια και τα εποπτικά διδακτικά μέσα Χριστούλη Κανέλλα Αθήνα
238 Ο επιστημονικός λόγος των φυσικών επιστημών στα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Συγκριτική μελέτη Ελλάδας-Γαλλίας Τσουκαλά Μαρίνα Αθήνα
237 Επιβαρυντικές ουσίες στα τρόφιμα: Διερεύνηση γνώσεων και στάσεων των μαθητών σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων και τα αγροχημικά και παραγωγή διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού για το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κακουλίδου Βενετία Αθήνα
236 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων σε μαθητές με δυσλεξία της Β’ Λυκείου Γενικής Παιδείας Πάττα Ιωάννα Αθήνα
235 Το σχολικό πείραμα… στο φούρνο μικροκυμάτων Γεωργάκη Αριστούλα Αθήνα
234 Διερεύνηση δυνατοτήτων περιβάλλοντος ανάπτυξης e-Learning και εφαρμογή του στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Χημείας Χατζημιμίκου Δήμητρα Θεσσαλονίκη
233 Ανάπτυξη και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας σύλληψης οθόνης για τη διδασκαλία λογισμικού Χημείας Τολανούδης Μιχαήλ Θεσσαλονίκη
232 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υλικού αυτοαξιολόγησης με θέμα την ηλεκτροχημεία με έμφαση στην οξειδοαναγωγή και στα γαλβανικά στοιχεία και ενσωμάτωση και διάθεσή τους σε σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Πίττα Παναγιώτα Θεσσαλονίκη
231 Η διδασκαλία της ισχύος των οξέων και των βάσεων με τη βοήθεια των καμπυλών ογκομέτρησης και διάστασης. Εφαρμογή στους ασθενείς μονοπρωτικούς και πολυπρωτικούς ηλεκτρολύτες και στα αμινοξέα και γραφικός προσδιορισμός του pH διαλυμάτων χωρίς την επίλυση συστήματος εξισώσεων. Μυλωνά Σοφία Θεσσαλονίκη
230 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υλικού αυτοαξιολόγησης με θέμα την ηλεκτροχημεία με έμφαση στα κανονικά δυναμικά οξειδοαναγωγής και στην ηλεκτρόλυση και ενσωμάτωση και διάθεσή τους σε σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Ζήση Χρυσοστόμη Θεσσαλονίκη
229 Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για τη διδασκαλία πειραμάτων Χημείας σε κωφούς μαθητές Γυμνασίου Δάκος Νικόλαος Θεσσαλονίκη
228 Η χρήση της ιλύος, του θαλασσινού νερού και των προϊόντων του, καθώς και των αρωμάτων, στην αντιμετώπιση ασθενειών και παθήσεων. Μια διαθεματική προσέγγιση με τη μέθοδο project. Μπαλντούμη Βασιλική Θεσσαλονίκη
227 Αξιοποίηση βιοαερίου, λυματολάσπης και νερού από την επεξεργασία των λυμάτων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Ψυττάλειας. Παιδαγωγική προσέγγιση με τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Γαΐτης Αλέξανδρος Αθήνα
226 Αιθέρια Έλαια-Αρώματα: Μία διαθεματική προσέγγιση. Πιτσιδήμου Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
225 Το φως και το χρώμα στη Χημεία Παππάς Μιχαήλ Θεσσαλονίκη
224 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εργαλείου Ανάλυσης Εργαστηριακών Ασκήσεων Χαρίτος Κωνσταντίνος Αθήνα
223 Χημεία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Λάθη και Παρανοήσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε Θέματα Χημείας. Επίδραση στους Νέους Αθανασοπούλου Δήμητρα Αθήνα
222 Συγκριτική αξιολόγηση δύο συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης: Moodle και ATutor Φουντουκίδου Ανθή Θεσσαλονίκη
221 Εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στη διδασκαλία πειραμάτων Χημείας Ντούλας Στέφανος Αθήνα
220 Μια «πράσινη προσέγγιση» στην ύλη της Χημείας Β’ Λυκείου Ζούμπου Φωτεινή Αθήνα
219 Δυσλεξία και θετικές επιστήμες Κυριακίδου Ανδρονίκη Θεσσαλονίκη
218 «Μπύρα». Μία οριζόντια διασύνδεση μαθημάτων διαφορετικών κλάδων Ολυμπίου Αγαθή Θεσσαλονίκη
217 Το υδρογόνο ως πολυδιάστατος μεταφορέας ενέργειας. Η παρουσίαση των κυψελών καυσίμου υδρογόνου στη σχολική τάξη Μπρίζας Ιωάννης Θεσσαλονίκη
216 Διερεύνηση γνώσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με θέμα τοξικές και επικίνδυνες ουσίες σε προϊόντα οικιακής χρήσεως υπό το πρίσμα του κανονισμού REACH. Μια διαθεματική προσέγγιση στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γισδάκης Μιχαήλ Αθήνα
215 Ανάπτυξη λογισμικού οπτικοποίησης δομής και συμμετρίας των σύμπλοκων ενώσεων Κουταλάς Βασίλειος Αθήνα
214 Διδακτική προσέγγιση των «Ενζύμων» μέσω των εφαρμογών τους στην Υγεία Γκέγκιος Θεόδωρος Αθήνα
213 Βιοκαύσιμα, Βιοαιθανόλη. Συμβάλλουν στη λύση του ενεργειακού προβλήματος; Δαβόρας Βασίλειος Θεσσαλονίκη
212 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με χρήση μοριακής οπτικοποίησης και θέμα τα πολυμερή Σφέτσας Θεμιστοκλής Θεσσαλονίκη
211 Πολύτιμοι-Ημιπολύτιμοι Λίθοι. Μια διαθεματική προσέγγιση Κολιάδου Ανθή Θεσσαλονίκη
210 Ο Επιστημονικός Εγγραμματισμός στη Διδακτική Πράξη της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μελέτη και Εφαρμογή Στεφανίδου Παναγιώτα Αθήνα
209 Η φωτοσύνθεση στα βιβλία Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου Πετράτου Ειρήνη Αθήνα
208 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με θέμα τη λειτουργία μιας αλευροποιητικής βιομηχανικής μονάδας Τσώνης Δημήτριος Θεσσαλονίκη
207 Εφαρμογή της Τεχνολογίας της Πράσινης Χημείας στα σχολικά εργαστήρια. Κατασκευή πιλοτικής διάταξης μικροεκχύλισης με διαλύτη υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα Κωτσοβός Μιχάλης Θεσσαλονίκη
206 Σύγκριση Διδακτικών Μεθόδων με εφαρμογή στη Χημεία Τζελέπης Γεώργιος Θεσσαλονίκη
205 Πολεμικές Χημικές Ουσίες και επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μια διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας Σαματίδου Ευανθία Θεσσαλονίκη
204 Διερεύνηση του βαθμού εξοπλισμού, των χημικών εργαστηρίων, σε επίπεδο σχολικών μονάδων και της χρήσης του από τους εκπαιδευτικούς Μάντζου Γενοβέφα Θεσσαλονίκη
203 Μια διδακτική πρόταση για τη θεωρητική και πειραματική εισαγωγή της πράσινης Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βουλγαράκη Αικατερίνη Αθήνα
202 Αξιοποίηση του έργου επιστημόνων βραβευθέντων με Νόμπελ Χημείας στη διδακτική πράξη Σετάκη Δέσποινα Αθήνα
201 «Πολύσημες Λέξεις» στις Φυσικές Επιστήμες: Εντοπισμός, Ανάλυση και Έρευνα της επιστημονικής σημασίας τους από μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βασιλείου Μαρία Αθήνα
200 Διερεύνηση γνώσεων και στάσεων των μαθητών και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ανακύκλωση και επεξεργασία οικιακών απορριμμάτων. Μελέτη περίπτωσης: Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Τόγιας Νικόλαος Αθήνα
199 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τίτλο: «Η επίδραση της φωτιάς στο έδαφος» Κιούπη Βασιλική Αθήνα
198 Οξεοβασική ισορροπία στον ανθρώπινο οργανισμό. Ανάπτυξη συνοδευτικού εκπαιδευτικού λογισμικού Γιακουμάκης Αλέξανδρος Αθήνα
197 Διδακτικές προσεγγίσεις που προωθούνται από τα νέα σχολικά εγχειρίδια της Χημείας στο Γυμνάσιο Ξυλόπορτα Μαρία Αθήνα
196 Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Χημείας σε μαθητές με δυσλεξία και την αξιολόγησή τους Γερογιαννάκη Ιφιγένεια Αθήνα
195 Η χρήση της μικροκυματικής εκχύλισης στην παραλαβή οργανικών ενώσεων. Μικροκυματική εκχύλιση αλιγαρίνης από φυσική χρωστική RubiaTinctorum. Μια πράσινη εφαρμογή στην πειραματική διδασκαλία της χημείας Καλκάνη Αφροδίτη Θεσσαλονίκη
194 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με θέμα τα μακρομόρια με βιολογικό ενδιαφέρον και χρήση μοριακής μοντελοποίησης Παλασοπούλου Μαρία Θεσσαλονίκη
193 Η Χημεία του αεροπλάνου. Μια διαθεματική προσέγγιση Τζελέπη Αναστασία Θεσσαλονίκη
192 Ο χημικός δεσμός. Μοντελοποίηση και χρήση πολυμέσων στη διδασκαλία του Τσοχατζής Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη
191 Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εργαλείου διάγνωσης των αντιλήψεων των μαθητών σε θέματα Ηλεκτροχημείας Κεραμιδάς Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκη
190 Τα σάκχαρα ως βιομόρια. Μια διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας Τσιτσιριδάκη Αγγελική Θεσσαλονίκη
189 Λειτουργία, Διαχείριση και Χρήση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων με το Moodle Μπενέτου Παναγιώτα Θεσσαλονίκη
188 Διδακτική της Χημείας για παιδιά με κινητικά προβλήματα Καραβά Μαρία Θεσσαλονίκη
187 Κινέζικη Φιλοσοφία και Θετικές Επιστήμες Οικονόμου Βασίλειος Θεσσαλονίκη
186 Η Μικροκυματική Ενεργοποίηση στην Πράσινη Χημεία. Σύνθεση Εστέρων με χαρακτηριστική οσμή φρούτων και λουλουδιών Κεφαλά Λήδα-Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
185 Η παρουσίαση του Βιοντήζελ στη Σχολική Τάξη Γέρμαν Ιωάννα Θεσσαλονίκη
184 Η Πράσινη Χημεία στην Εκπαίδευση Μπίκου Ελένη Θεσσαλονίκη
183 Τα χημικά απόβλητα και η ελαχιστοποίησή τους μέσω της Οικονομίας Ατόμου Γκανάς Απόστολος Θεσσαλονίκη
182 Η Χημεία των δοντιών και του οδοντιατρείο Παπαγεωργίου Ευφροσύνη Αθήνα
181 Μια προσέγγιση για τη διδασκαλία της οξειδοαναγωγής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Σαραντινού Αντωνία Αθήνα
180 Πρόταση διεπιστημονικής προσέγγισης των οξέων και βάσεων Γιατρά Μαρία Αθήνα
179 Η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην πορεία εφαρμογής της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βεργοπούλου Σοφία Αθήνα
178 Επίδοση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες σε διαπολιτισμικό πλαίσιο και συναφείς οικολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Στυλιανίδης Παναγιώτης Αθήνα
177 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με τα πλαστικά υλικά και την ανακύκλωσή τους με τίτλο: «Ο πλαστικός πλανήτης Γη» Τριανταφύλλου Χριστίνα Αθήνα.
176 Κριτική θεώρηση της επιρροής της κοινωνιολογίας της επιστημονικής γνώσης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Εφαρμογή στη διδασκαλία του φαινομένου του θερμοκηπίου Μπότση Σοφία Αθήνα
175 Φαρμακευτικά φυτά του Ελλαδικού χώρου. Ιστορικές και φαρμακολογικές προσεγγίσεις από εκπαιδευτική οπτική γωνία Κολιάρμου Ελένη Θεσσαλονίκη
174 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού πακέτου για το μάθημα της Χημείας του Γυμνασίου με αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Χαρίτου Άννα-Ηρώ Θεσσαλονίκη
173 Η Διδασκαλία του Πειράματος της Χημείας στη Μέση Εκπαίδευση και η προσαρμογή του στις Σύγχρονες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας και Πράσινης Χημείας Πουλιόπουλος Πούλιος Θεσσαλονίκη
172 Η διδασκαλία της χρωματογραφίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κοπτερίδου Θεοδώρα Θεσσαλονίκη
171 Αξιολόγηση των Ερωτήσεων στα Σχολικά Βιβλία Χημείας και Μελέτη του Παιδαγωγικού Ρόλου Παππά Ελένη Αθήνα
170 «Ο άρτος ημών ο επιούσιος». Διεπιστημονική-Διαθεματική Πρόταση Διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κωνσταντοπούλου Ελένη Αθήνα
169 Ο ρόλος των αναπαραστάσεων στη μάθηση της Χημείας και η χρήση τους στα σχολικά εγχειρίδια Γκίτζια Βασιλική Αθήνα
168 Δημιουργία Εκπαιδευτικής Ιστοσελίδας με θέμα Οξειδοαναγωγή, Θεωρία και Εφαρμογές Μπαγανά Μαρία Θεσσαλονίκη
167 Ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση – Ηλεκτρονική Μάθηση. Μια μελέτη της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης με χρήση πλατφόρμας eclass Πανούσης Δημήτριος Θεσσαλονίκη
166 Η ιστοσελίδα της Ηλεκτροχημείας – Ένα διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της ηλεκτροχημείας στο Λύκειο Χατζημπαλάση Θεοδώρα Θεσσαλονίκη
165 Συγκριτική μελέτη της διδασκαλίας της Γεωλογίας στη μέση εκπαίδευση την περίοδο 1830 έως 1930 Μακρή Κυριακή Θεσσαλονίκη
164 Τρώγωντας με τη Χημεία (Η Χημεία των γευμάτων) Γαλαρινιώτου Ευαγγελία Θεσσαλονίκη
163 Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τη διδασκαλία των Πρωτεϊνών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Βαβουλιώτη Γρηγορία Αθήνα
162 Δημιουργία Διερευνητικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Εφαρμογή σε Ομαδο-συνεργατική Διδασκαλία στη Βιολογία Πασιάκου Λαμπρινή Αθήνα
161 Εφαρμογή της Κατευθυνόμενης Διερευνητικής Μεθόδου κατά τη Διδασκαλία Εργαστηριακών Ασκήσεων Χημείας Βαϊνάς Δημήτρης Αθήνα
160 Ανακύκλωση μπαταριών Καραμπέρης Χρήστος Θεσσαλονίκη
159 Ι. Εφαρμογή του Excel στη διδασκαλία της Χημικής Κινητικής. ΙΙ. Κατασκευή απλού πολωσιμέτρου και χρήση του στη μελέτη της ιμβερτοποίησης του καλαμοσάκχαρου Κορδονίδου Ελισάβετ Θεσσαλονίκη
158 Διερευνώντας τις φιλοσοφικές διαστάσεις των απόψεων που ιστορικά διαμορφώνονται για την ατομικότητα της ύλης, συνεισφέρουμε στον επιστημονικό αλφαβητισμό Φραντζή Παναγιώτα Αθήνα
157 Αξιοποίηση μουσειακών εκθεμάτων στη διδασκαλία της Χημείας. Πρόταση εφαρμογής στο Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Λαυρίου Μπαράτση Άννα Αθήνα
156 Μελέτη και εφαρμογή της Αμοιβαίας Διδασκαλίας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αρλαπάνος Γεώργιος Αθήνα
155 Η ηθική διάσταση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσοι ακολουθούν την επιστήμη της Χημείας. Η εισαγωγή και η διδασκαλία ενός μαθήματος ηθικής σε φοιτητές Χημείας Λάμπρου Άννα Αθήνα
154 Τα κυριότερα φιλοσοφικά ρεύματα, η έκφρασή τους στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και στα σχολικά εγχειρίδια της Χημείας Καργόπουλος Ανδρέας Αθήνα
153 Παρανοήσεις μαθητών σε έννοιες και αρχές της Θερμοδυναμικής. Πρόταση πρωτοτύπων πειραμάτων για την υποστήριξη της μάθησης Νεοκοσμίδης Ελευθέριος Αθήνα
152 Ταξιδεύοντας ιστορικά και παρεμβαίνοντας διδακτικά στην κατανόηση της δομής των ατόμων και των μορίων Λαζαρίδης Κωνσταντίνος Αθήνα
151 Πρόταση διδασκαλίας βασικών εννοιών Χημείας στο Λύκειο μέσω των τροφίμων Ράπτη Αναστασία Αθήνα
150 Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας Μπάκα Μαριάνθη Αθήνα
149 Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας Αδαμίδης Αδάμ Θεσσαλονίκη
148 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Θερμαλισμός Παραδεισανός Αδάμ Θεσσαλονίκη
147 Η ΚΥΨΕΛΗ: Πρόταση διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία της Χημείας Αγαλιανός Γιάννης Αθήνα
146 Πυροτεχνήματα: Ιστορία – Χημεία – Πειράματα Χρυσουλίδη Ελένη Θεσσαλονίκη
145 ΑΟΡΑΤΕΣ ΜΕΛΑΝΕΣ. Ιστορία – Χημεία – Πειράματα Λίμας Περσεφόνη Θεσσαλονίκη
144 Το πείραμα στα σχολικά εγχειρίδια Λευκοπούλου Σουλτάνα Θεσσαλονίκη
143 Η παραδοσιακή θεραπευτική και φαρμακολογία στο σχολείο Πινακίδου Σοφία Θεσσαλονίκη
142 Νοητικές παραστάσεις των μαθητών Λυκείου σχετικά με τα φυσικά και χημικά φαινόμενα. Μια διδακτική παρέμβαση σε Μικροσκοπικό επίπεδο Τσαγγάρη Αποστολία Θεσσαλονίκη
141 Νοητικές παραστάσεις μαθητών Λυκείου σχετικά με τα φυσικά και χημικά φαινόμενα. Μια διδακτική παρέμβαση σε Μακροσκοπικό επίπεδο Χριστοφορίδης Δημήτρης Θεσσαλονίκη
140 Συγκριτική μελέτη πειραμάτων Χημείας σε μακρο- και μικροκλίμακα Αναγνώστου Νικόλαος Θεσσαλονίκη
139 Υλικό για εκπαίδευση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χρήση των νέων τεχνολογιών για το μάθημα της Βιοχημείας: «Πρωτεΐνες» Σμυρλή Βασιλική Θεσσαλονίκη
138 Οργανικοί Ρύποι στα υδατικά οικοσυστήματα Αναστασοπούλου Ευαγγελία Θεσσαλονίκη
137 Χημική Κινητική. Οδηγός διδασκαλίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Καραγκιοζίδης Πολυχρόνης Θεσσαλονίκη
136 Ρύπανση της ατμόσφαιρας από οργανικούς ρύπους Καλομοίρη Ζωή Θεσσαλονίκη
135 Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ιστορία της Χημείας Σάββα Χάϊδω Θεσσαλονίκη
134 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού. Εύρεση pH διαλύματος Κούκου Παναγιώτα Θεσσαλονίκη
133 Η φυσική και η χημεία του Χρώματος Αργυρίου Ιωακείμ Θεσσαλονίκη
132 Χρωστικές τροφίμων Λασκαρίδου Παρασκευή Θεσσαλονίκη
131 Αρχαιοελληνικές απόψεις για τις φυσικές επιστήμες Γεωργάκης Μάριος Θεσσαλονίκη
130 Θαλάσσια προϊόντα και προοπτικές εφαρμογών τους Βαλάχης Ανδρέας Θεσσαλονίκη
129 Ανάπτυξη Λογισμικού προσομοίωσης πειραμάτων και σχέδια μαθήματος στη διδακτική ενότητα: Θερμοχημεία Χρηστίδης Σταύρος Θεσσαλονίκη
128 Ο Hg και το S διαμέσου των αιώνων Θεοδώρου Δήμητρα Θεσσαλονίκη
127 Μελετώντας Χημεία μέσα από ένα φυτό Ποταμιάνου Μαριάννα Αθήνα
126 Ιστορικές και Φιλοσοφικές διαστάσεις των μοντέλων στις Φυσικές Επιστήμες. Η περίπτωση της Χημικής Κινητικής Χριστοφίλης Θεόδωρος Αθήνα
125 Διεπιστημονική-Διαθεματική πρόταση διδασκαλίας της ισορροπίας στη Β’ Λυκείου Καράμπελα Σωτηρία Αθήνα
124 Δημιουργία Ιστοσελίδας με Θέμα τη Χημεία των Φαρμάκων και τη Χημεία των Αιθερίων Ελαίων Παπαγεωργοπούλου Άννα Θεσσαλονίκη
123 Λύνοντας προβλήματα Χημείας με τον Σέρλοκ Χόλμς Φλώρου Μαρία Θεσσαλονίκη
122 Πειράματα Επίδειξης στη Χημεία με προβολέα διαφανειών Πασχαλίδης Δαμιανός Θεσσαλονίκη
121 Συγκριτική μελέτη της ύλης Γυμνασίου Λυκείου, ECTN και IB Μπεζεργιαννίδου Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
120 Η Χημεία πάνω στο γραφείο Τζελέπη Λαμπρινή Θεσσαλονίκη
119 Παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία της Χημείας, υπό Ιωάννου Αλεξανδρίδη, Βιέννη 1869» Βαλαβάνη Αντωνία Θεσσαλονίκη
118 Παρουσίαση του βιβλίου «Χημείας Επιτομή, υπό Π. Αδήτου , μεταφρασθείσα υπό Κ. Κούμο, Βιέννη 1808» Γκέκας Γεώργιος Θεσσαλονίκη
117 Το ντόπινγκ στον αθλητισμό Λιάκου Ασπασία Θεσσαλονίκη
116 Από το Δημόκριτο στον Lewis. Η εξέλιξη του ατομικού μοντέλου και της ηλεκτρονικής θεωρίας του σθένους Επταμηνιτάκης Θεόδωρος Θεσσαλονίκη
115 Εφαρμογές της τεχνολογίας XML για τη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού Χατζημιχαηλίδου Μαρία Θεσσαλονίκη
114 Η Χημεία εμπνέει την Τέχνη Δημητριάδου Άννα Θεσσαλονίκη
113 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με θέμα το Υδρογόνο, ως λύση για το ενεργειακό πρόβλημα Ντρέλιας Παναγιώτης Θεσσαλονίκη
112 Οι Νέες Τεχνολογίες στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα Τσιομλεκτσής Αλέξανδρος Θεσσαλονίκη
111 Χημεία και Φάρμακο. Μια διαθεματική προσέγγιση Τσιαμπάος Ευστάθιος Αθήνα
110 Η Ιστορία της Χημείας και η Χημεία της Ιστορίας. Μια πρόταση διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία της Χημείας Καπασσά Μαρία Αθήνα
109 Γνωσιολογική επίδραση των σχολικών βιβλίων χημείας στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών Ρούσσος Γεώργιος Αθήνα
108 Πρόταση για εφαρμογή στο Λύκειο πειραμάτων της Χημείας σε μικροκλίμακα βασισμένη στο Ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Μητσοπούλου Μάρθα Αθήνα
107 Η χημεία και οι φυσικές επιστήμες στην υπηρεσία της εγκληματολογίας-μια διαθεματική προσέγγιση Νικητάκης Αναστάσιος Αθήνα
106 Ενθαλπία και εντροπία στη γλώσσα του μαθητή Αναστασοπούλου Χριστίνα Θεσσαλονίκη
105 Ανάπτυξη μιας πολυμεσικής εφαρμογής με θέμα την αγωγιμετρία Κυρατζόγλου Λουκία Θεσσαλονίκη
104 Πολύγλωσση υποστήριξη του προγράμματος του εικονικού ιξωδομέτρου Φωτιάδης Βλαδίμηρος Θεσσαλονίκη
103 Διαθεματική διδασκαλία της δομής και των ιδιοτήτων των στερεών στο Γυμνάσιο Παπαδόπουλος Αντώνης Αθήνα
102 Σχεδιασμός Διαδικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης για Θέματα Χημείας-Χημικής Μηχανικής Δαουλτζή Βασιλική Αθήνα
101 Ψηφιοποίηση μηχανικών αναλογιών που αντιπροσωπεύουν φυσικοχημικές έννοιες και φαινόμενα με χρήση των προγραμμάτων Flash και Dreamweaver Γράβος Νικόλαος Αθήνα
100 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία των πρωτεϊνών στη Β’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου Γιαννακού Λεόντιος Αθήνα
99 Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία με θέμα: ΤΡΟΦΗ/ΔΙΑΤΡΟΦΗ για τον άνθρωπο στον ΠΛΑΝΗΤΗ Φαλδαμή Ελένη Αθήνα
98 «…από της περί αμπέλου παραδόσεως». Αμπελουργία και οινοποιία. Μια διδακτική προσέγγιση Καραμπαγλίδης Δανιήλ Θεσσαλονίκη
97 Η αρωματοποιία. Μια διδακτική προσέγγιση Παπαπλούδη Ευαγγελία Θεσσαλονίκη
96 e-Learning. Μια πρόκληση της νέας εκπαιδευτικής πρακτικής στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών Μπεκιάρης Νικόλαος Θεσσαλονίκη
95 Η Ασπιρίνη Σίμου Σοφία Θεσσαλονίκη
94 Υδρογόνο. Το καύσιμο του 21ου αιώνα Χατζή Δήμητρα Αθήνα
93 Χημεία και Καθαριότητα Οικονομίδου Όλγα Αθήνα
92 Η κατανόηση των κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β’ και Γ’ Λυκείου Παραλίκα Ευθυμία Αθήνα
91 Εφαρμογή Αλληλοδιδακτικής μεθόδου στο μάθημα της Χημείας Α’ Λυκείου Σιουμάλα Μαρία Αθήνα
90 Πολυμεσική εφαρμογή πειραμάτων Χημείας Παπαδόπουλος Ιωάννης Θεσσαλονίκη
89 Λαϊκές Θεραπευτικές Μέθοδοι. Μια εκπαιδευτική πρόταση για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Καζαντζίδης Νικόλαος Θεσσαλονίκη
88 Το τσιγάρο και οι επιπτώσεις του Τεκέ Βασιλική Θεσσαλονίκη
87 Περιοδικός Πίνακας. Ο χάρτης του βασιλείου της Χημείας Σταφύλης Απόστολος Θεσσαλονίκη
86 Ο ανθρωπομορφισμός ως αυτοομοιότητα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και το μύθο. Ένα εργαλείο για τη διδασκαλία των δυνάμεων της φύσης, των χημικών δεσμών, και των χημικών αντιδράσεων Κοέν Αβραάμ Θεσσαλονίκη
85 Προσομοίωση πειραμάτων Θερμοχημείας Σόκουτης Δημήτρης Θεσσαλονίκη
84 Χημεία και Έδαφος Παρασκευάς Θεόδωρος Αθήνα
83 Παράγοντες που συνδέονται με την πρόθεση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Χημεία στο Γυμνάσιο να εφαρμόσουν εργαστηριακή διδασκαλία Μπεμπή Ευαγγελία Αθήνα
82 Διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος της Χημείας στα Λύκεια Μήλιος Νεκτάριος Αθήνα
81 Πολυμεσική παρουσίαση του κεφαλαίου «Οξέα-Βάσεις-Οξείδια-Άλατα και Χημικές Αντιδράσεις» Πρωτόπαππας Ιωάννης Θεσσαλονίκη
80 Χημεία και Ιαματικά Ύδατα Πλήκα Δέσποινα Θεσσαλονίκη
79 «Υφαίνοντας το αναλυτικό πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών με τη συνδρομή της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας της Επιστήμης» Πάπαρου Φλώρα Αθήνα
78 Η διδασκαλία της Χημείας στο Λύκειο. Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Καβάλας και Χαλκιδικής Χατζημιχαήλ Θεοφάνης Θεσσαλονίκη
77 Το mole.Μια διδακτική προσέγγιση Aυγερινού Αθανασία Θεσσαλονίκη
76 Εργαστήρια πραγματικού χρόνου μέσω Internet. Ανάπτυξη Καναλιού Επικοινωνίας Κόζαρης Ιωάννης Θεσσαλονίκη
75 Ανάπτυξη εφαρμογής multimedia με θέμα «Χημεία και Καθημερινή Ζωή» Στρίτση Αναστασία Θεσσαλονίκη
74 Ανάπτυξη Εφαρμογής multimedia με θέμα «Ανόργανες χημικές διεργασίες στη μεταλλευτική πράξη» Σκοτώρη Όλγα Θεσσαλονίκη
73 Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία του μαθήματος «Βιομόρια-Καταβολισμός» Κυρίτση Βασιλική Θεσσαλονίκη
72 Δυαδικά συστήματα πλήρως αναμιγνυόμενων υγρών Μπαρμπαρούση Βασιλική Θεσσαλονίκη
71 Δημιουργία ιστοσελίδας με θέμα τη Χημεία των Καλλυντικών και τη Χημεία του Κήπου Τελίδου Θάλεια Θεσσαλονίκη
70 Η διδασκαλία του Περιοδικού Πίνακα βασισμένη στις αρχές της ανακαλυπτικής – εποικοδομητικής μεθόδου Μαθιουδάκη Αικατερίνη Αθήνα
69 Συγκριτική Ανάλυση των Σχολικών Εγχειριδίων ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χαραλαμπάτου Ελένη Αθήνα
68 Η άρρηκτη σχέση μικρόκοσμου και μακρόκοσμου-Η χημεία μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, με σκοπό την πρόκληση ενδιαφέροντος και θετικής αντιμετώπισης. Αθανασίου Ειρήνη-Παυλίνα Αθήνα
67 Η Χημεία του Γυαλιού- Πρόταση διαθεματικής προσέγγισης Γεωργιάδου-Βαττή Λουίζα Αθήνα
66 Κατηγοριοποίηση Μικροεφαρμογών του Διαδικτύου που υποστηρίζουν το Μάθημα της Χημείας Τζαμτζής Αθανάσιος Θεσσαλονίκη
65 Το διδακτικό βιβλίο της Χημείας στη Μέση Εκπαίδευση στη διάρκεια του 20ου αιώνα Παλαμιτζόγλου Παναγιώτης Θεσσαλονίκη
64 Ανάλυση προβλημάτων στη διδασκαλία της χημικής ισορροπίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προσπάθεια κατανόησης της έννοιας της χημικής ισορροπίας μέσω πειραμάτων με οξεοβασικούς χαρακτήρες Ποντίκη Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
63 Χρήση Προσομοιώσεων Πειραματικών Διατάξεων Προβλημάτων Χημείας – Επίδραση στη Λύση Αβραμιώτης Σπυρίδων Αθήνα
62 Οι Διαιτητικές Οδηγίες ως Εργαλείο Αγωγής Διατροφής στο Γυμνάσιο Αντωνάκου Ξακουστή Θεσσαλονίκη
61 Μια διδακτική πρόταση για τα διαλύματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ντόντση Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
60 Η διδασκαλία της Χημείας στο Γυμνάσιο: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση Καραγιάννη Μορφούλα Θεσσαλονίκη
59 Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων Παπαδάκης Ιωάννης Θεσσαλονίκη
58 Τετραχρωμία: Μία διαχρονική εικαστική πρόταση Σιάκας Χριστόφορος Θεσσαλονίκη
57 Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής και Θερμοχημείας Μακρίδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη
56 Ατζέντα Χημείας Πάγκαλος Νεκτάριος Θεσσαλονίκη
55 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού για την Υποστήριξη της Εργαστηριακής Άσκησης Παπαδόπουλος Αθανάσιος Θεσσαλονίκη
54 Μια διδακτική πρόταση για το μάθημα της κοσμητολογίας των ΙΕΚ Γιαννακουδάκη Άννα Θεσσαλονίκη
53 Το κβαντομηχανικό μοντέλο του ατόμου Παπαχρήστου Βασίλειος Θεσσαλονίκη
52 Η Χημεία ως μάθημα Γενικής Παιδείας στη Β/θμια Εκπαίδευση Πιλισσάς Ανέστης Αθήνα
51 Μουσική – Η σχέση της με τη Βιοχημεία Λαζαρίδης Γιώργος Αθήνα
50 Η διδασκαλία της Οργανικής Χημείας του Λυκείου στα Αναλυτικά Προγράμματα των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλασκασοβίτου Ευφροσύνη Αθήνα
49 «Χημεία και Επικοινωνία» (Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα σχετικά με τον τρόπο που η Χημεία έρχεται σε επαφή »επικοινωνεί» με την κοινωνία) Δρακωνάκη Ναταλία Αθήνα
48 Μετρώ χημικά (Σχετική ατομική και μοριακή μάζα-Υπόθεση Avogadro-Ποσότητα ουσίας-mole) Μαρκόπουλος Προκόπης Αθήνα
47 Στερεοχημεία Οργανικών Ενώσεων και Καθημερινή ζωή. Μια εκπαιδευτική πρόταση προς τους μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου. Τσατήρη Μαριάνθη Αθήνα
46 Η θαυμαστή ιστορία του σιδήρου. Μια διεπιστημονική προσέγγιση στο πρόβλημα της εξέλιξης Λυμπέρης Νικόλαος Αθήνα
45 Χημεία και χρώμα. Μια διαθεματική προσέγγιση. Χατζηλαζαρίδου Σουμέλα Αθήνα
44 «Η Χημεία του Χάους». Μια διδακτική προσέγγιση της θεωρίας του Χάους στη Μέση Εκπαίδευση. Μαραγκός Μηνάς Αθήνα
43 Οι έννοιες μίγμα – διάλυμα όπως διαμορφώνονται στα σχολικά εγχειρίδια. Καραβατά Φλωρεντία Αθήνα
42 «Χημεία και Μεσογειακή Διατροφή». Μια εφαρμογή εποικοδομητικής μεθόδου διδασκαλίας της Χημείας, για άτομα με ειδικές ανάγκες Κωνσταντάκης Ιωάννης Αθήνα
41 Ορισμοί θεμελιωδών εννοιών της Χημείας όπως εμφανίζονται στη σχολική βιβλιογραφία. Κορνελάκης Ιωάννης Αθήνα
40 Χημεία και comics Δαλακώστα Κωνσταντίνα Αθήνα
39 Παρανοήσεις μαθητών λυκείου στην ιοντική ισορροπία Δεμερούτη Μαργαρίτα Αθήνα
38 Η διεπιστημονική / διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της Χημείας: μια πρόταση διδασκαλίας της ενότητας ΑΛΚΟΟΛΕΣ για τη Χημεία Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου. Κοντογεωργάκου Παναγιώτα Αθήνα
37 Πόσιμο νερό και αστικά λύματα. Έρευνα – Οδηγός για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μαλωτίδη Βασιλική Αθήνα
36 Νερό: Γεωργία και Βιομηχανία. Έρευνα – Οδηγός για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αλάμπεη Αργυρώ Αθήνα
35 Το νερό στα οικοσυστήματα. Έρευνα – Οδηγός για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μπουλουξή Αριστέα Αθήνα
34 Ο κύκλος του νερού. Έρευνα – Οδηγός για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού υλικού στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Βαζαίου Σταυρούλα Αθήνα
33 Συγκριτική μελέτη συστημάτων διδασκαλίας μέσω του WWW Λάσκαρη Λεμονιά Θεσσαλονίκη
32 Εναλλακτικές Ιδέες των μαθητών στη Χημεία Γκιόργκας Βασίλειος Θεσσαλονίκη
31 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αποτίμηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών Χημείας για μαθητές Γυμνασίου Αντώνογλου Θεοφάνης Θεσσαλονίκη
30 «(Δεν) παίζω με τη φωτιά». Απλά πειράματα για την κατανόηση των παραγόντων πρόληψης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς Ατλάσης Χρήστος Θεσσαλονίκη
29 Μεθοδολογία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από απόσταση. Μοντέλο εφαρμογής στο μάθημα της Χημείας με χρήση νέων τεχνολογιών Παπαϊωάννου Χρήστος Θεσσαλονίκη
28 Ανάπτυξη λογισμικού πολυμέσων με θέμα: Καταστάσεις της ύλης Παναγιώτου Ανδρέας Θεσσαλονίκη
27 Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Συστήματος Διδασκαλίας της Χημείας Μέσω του World Wide Web Ναλμπάντης Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκη
26 Χρήση νέων τεχνολογιών στην ανωτάτη εκπαίδευση Λημνιού Μαρία Θεσσαλονίκη
25 «(Δεν) παίζω με τη φωτιά». Απλά πειράματα για την εμπέδωση των αρχών που διέπουν την καύση και την ανάφλεξη των σωμάτων» Ζαχαριάδου Φωτεινή Θεσσαλονίκη
24 Ανάπτυξη λογισμικού πολυμέσων με θέμα: Γαλβανικά στοιχεία και οξειδοαναγωγή Ευκλείδου Τατιανή Θεσσαλονίκη
23 Διδασκαλία εννοιών Φυσικής (πηγές ενέργειας, άνεμος) και Χημείας (φυσικά αρώματα, απόσταξη) στην προσχολική ηλικία και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δόβα Κωνσταντίνα Θεσσαλονίκη
22 Ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση της διδασκαλίας του μαθήματος της Χημικής Κινητικής μέσω του WWW Δάφτσης Εμμανουήλ Θεσσαλονίκη
21 Διδασκαλία εννοιών Φυσικής (πηγές ενέργειας, νερό, ατμός) και Χημείας (φυσικά χρώματα) στην προσχολική ηλικία και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Γραμματικοπούλου Μαρία Θεσσαλονίκη
20 Ηλεκτροχημικά Συστήματα: Ηλεκτρόλυση-Διάβρωση Χαλκοπούλου Αικατερίνη Θεσσαλονίκη
19 Η Διδασκαλία της Κριτικής Σκέψης στο Πλαίσιο του Μαθήματος της Χημείας σε Μαθητές Γ’  Γυμνασίου Φαληρέα Αγγελική Αθήνα
18 Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων και εφαρμογή του στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία Παπαδόπουλος Δημήτριος Αθήνα
17 Χημεία και Αθλητισμός : Μια Διδακτική Προσέγγιση της Χημείας μέσω του Αθλητισμού Χαβαριώτη Μαρία Αθήνα
16 Η Διδακτική του Κβαντομηχανικού Μοντέλου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Στεφανή Χριστίνα Αθήνα
15 «Το άλας της γης» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σιώρη Αικατερίνη Αθήνα
14 Οι στάσεις των μαθητών της Β’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο μάθημα της Χημείας Σάλτα Αικατερίνη Αθήνα
13 Παγωτό και Καταναλωτής Πέτρου Ευαγγελία Αθήνα
12 Δίγλωσσο Μοντέλο Διδασκαλίας της Χημείας σε Κωφούς Μαθητές Γυμνασίου και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξή του Πανσεληνά Μαρία Αθήνα
11 Αναλυτικά Προγράμματα Χημείας: Μια ιστορική-συγκριτική ανάλυση και εποικοδομητική προσέγγιση. Μαυρόπουλος Αβραάμ Αθήνα
10 Παιδαγωγικές-Τεχνολογικές Αρχές και Προδιαγραφές Σχεδιασμού και Ανάλυ­σης Μαθημάτων Χημείας με τη Χρήση του Διαδικτύου και των Πολυμέσων Μαυρίκης Ιωάννης Αθήνα
9 Η κατανόηση της φωτοσύνθεσης από μαθητές Γυμνασίων της Αττικής Μαρμαρωτή Παναγιώτα Αθήνα
8 Προσομοίωση πειραματικής διαδικασίας για μαθητές με κινητικά προβλήματα Κρητικού Σοφία Αθήνα
7 Στοιχεία Στερεοϊσομέρειας με χρήση πολυμέσων Κορακάκης Γεώργιος Αθήνα
6 Η Χημεία της Τέχνης και η Τέχνη της Χημείας Καφετζόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα
5 Η παρουσίαση της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βασιζόμενη στις εφαρμογές της καθημερινής ζωής και όχι στη στατική διδασκαλία Καλούλης Παναγιώτης Αθήνα
4 Διδακτική προσέγγιση της ενότητας Οξέα – Βάσεις για την Α/θμια εκπαίδευση, με τη βοήθεια των πολυμέσων. Γιώγια Μαρία Αθήνα
3 Σχολική Υποεπίδοση στο Μάθημα της Χημείας. Ο ρόλος των Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βλογιαννίτη Πηγή-Ελένη Αθήνα
2 Νέα Διδακτική Προσέγγιση του Χημικού Δεσμού Βλάσση Μαρία Αθήνα
1 Ρύπανση των υδάτων και έλεγχος: Μια διδακτική προσέγγιση στη Χημεία του νερού μέσω της εν γένει διαχείρισης των υδάτινων πόρων, για το Γυμνάσιο και το Λύκειο Αργυρίου Αντώνιος Αθήνα
Α/Α Θέμα Φοιτητής Τμήμα

Comments are closed.